EUIPO pamatnostādnes

 


EUIPO pašreizējā preču zīmju un dizainparaugu prakse ir izklāstīta vairākās Pamatnostādnēs par izskatīšanu, kas domātas gan mūsu lietotājiem, gan mūsu darbiniekiem, kuri veic dažādas procedūras.

Kompass uz galda