Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ideas Powered for Business MVU fonds

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – GR/001/23 (Ideas Powered for Business MVU fonds)

Eiropas Komisija un EUIPO atbalsta finansējumu, izmantojot MVU fonda uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar IĪ vaučeriem, kuri līdzfinansēs ar IĪ saistītas darbības (IP scan, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību ES un ārpus tās) un ar patentiem saistītas darbības.

Šajā lapā jūs atradīsiet:

  • uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un pielikumus;
  • rezultātu iesniegšanas, novērtēšanas un paziņošanas grafiku;
  • piekļuvi jautājumiem un atbildēm;
  • saiti uz MVU FONDA tīmekļa vietni, kurā ir pieejama detalizēta informācija un piekļuve pieteikuma veidlapai.

 

 

Amendment n° 1 to the call for proposals 

Amendment Show Hide
Download PDF

 

Annex 1 — List of maximum amounts by EU country for IP SCAN Show Hide

Download PDF

 

 

 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Ļoti iesakām pirms pieteikuma veidlapas nosūtīšanas izlasīt oficiālo informāciju par šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. To var lejupielādēt zemāk redzamajā logā. Lūdzam atcerēties, ka, lai pieteiktos šai shēmai, jūsu uzņēmumam ir jāatbilst maza un vidēja uzņēmuma oficiālajai definīcijai.

Šaubu gadījumā skatiet: Eiropas Komisijas Lietotāja rokasgrāmatu par MVU definīciju (pieejama visās ES valodās).

 

Lejupielādēt PDF

Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas autoritatīvais avots ir versija angļu valodā. Ja pastāv domstarpības starp tulkotajām versijām un versiju angļu valodā, noteicošā ir angļu valodas versija.

 

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pielikumi

Maksimālo summu saraksts pēc ES valsts attiecībā uz IP SCAN Rādīt Slēpt

Lejupielādēt PDF

 

Izslēgšanas situācijas Rādīt Slēpt

Izslēgšanas situāciju saraksts, kā noteikts Finanšu regulas 136. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā.

Lejupielādēt PDF

 

Deklarācija pārstāvjiem Rādīt Slēpt

Pārstāvis: Jebkura trešā persona, fiziska vai juridiska persona, kuru MVU attiecīgi pilnvarojis to juridiski pārstāvēt šajā procedūrā un kura aizpilda e-veidlapu un to iesniedz pieteikuma iesniedzēja vārdā.

Ja MVU plāno pieteikuma iesniegšanai izmantot ārēju pārstāvi, šī deklarācija ir jāaizpilda, jāparaksta un pēc tam jāiesniedz pārstāvim, lai viņš(-a) to varētu augšupielādēt kopā ar pieteikumu un iesniegt to pieteikuma iesniedzēja vārdā.

Lejupielādēt DOCX

 

Dotācijas lēmuma paraugs (vaučers) Rādīt Slēpt

Secinājumi par vaučeru tiks izdarīti pēc Biroja lēmuma (Lēmuma par dotācijas piešķiršanu) tā, lai modelis kļūtu pieejams pieteikuma iesniedzēja informācijai.

Lēmums par dotācijas piešķiršanu – 1. VAUČERS

Lejupielādēt PDF

 

 


Laika grafiks un noteikumi

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus sākas saskaņā ar turpmāk norādīto provizorisku grafiku:

Priekšlikumu iesniegšanas periods

no 2023. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 08. decembrim

Iesniegto priekšlikumu novērtēšana periodā

nedēļas termiņš: katru piektdienu

Novērtēšanas un paziņošanas periods

10 darbadienas no termiņa

 

Nedēļas termiņš nozīmē, ka visiem pieteikumiem, kas iesniegti iepriekšējās nedēļas laikā, sākas novērtēšanas posms.

Ja Birojs novērtēšanas procesa laikā sazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai pieprasītu papildu informāciju, novērtēšanas un paziņošanas termiņa apturēšana stājas spēkā dienā, kad Birojs nosūta pieprasījumu. Termiņš atsākas no dienas, kad ir saņemta pieprasītā informācija vai pārskatītie dokumenti.

Pieteikuma iesniedzējus individuāli informēs par novērtēšanas procesa rezultātiem ar e-pastu kontaktpersonām, kuras norādītas e-veidlapā. Tāpēc pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par kontaktpersonas(-u) pareizas e-pasta adreses norādīšanu.

Šajā paziņojumā tiks iekļauts:

  • noraidītajiem iesniedzējiem – negatīvā lēmuma pamatojums;
  • veiksmīgajiem iesniedzējiem – pozitīvā lēmuma apstiprinājums un lēmuma par dotācijas piešķiršanu (VAUČERA) kopija kā pielikums. Gadījumā, ja esat pieteicies 1. vaučeram un 2. vaučeram, jūs saņemsiet divus atsevišķus lēmumus par dotācijas piešķiršanu – vienu par katru vaučeru.

Ņemiet vērā, ka vaučeriem nav atpakaļejoša spēka, un izmaksas par darbībām, kas veiktas pirms dotācijas lēmuma saņemšanas, nevar tikt atlīdzinātas.

Ja visi līdzekļi ir izmantoti pirms uzaicinājuma iesniegšanas perioda beigām, tiešsaistes pieteikšanās sistēma (e-veidlapa) tiks slēgta un pieteikumu iesniedzēji tiks attiecīgi informēti MVU FONDA tīmekļa vietnē.

Jautājumi un atbildes

Konkrēti jautājumi saistībā ar šo uzaicinājumu jāadresē EUIPO Informācijas centram:

information@euipo.europa.eu

Lūdzam vispirms skatīt BUJ sadaļu, jo Birojs to izmantos, lai regulāri publicētu atbildes uz visiem iesniegtajiem jautājumiem un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem potenciālajiem priekšlikumu iesniedzējiem.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.