Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Informācija par uzņēmumu un produktiem

 


„Pārstāvja konts” tiek izveidots automātiski, kad kāda klienta kontā pārstāvis tiek iecelts pirmo reizi.
 
„Pārstāvja konts” jums ļauj piekļūt dažādu klientu kontiem, izmantojot vienu paroli. Jums būs „uzņēmuma portfelis” ar jūsu klientiem, un jūs varat piekļūt dažādiem kontiem. Pēc tam, kad EDB ir izveidots jūsu konts, jebkurš cits tiesību īpašnieks var izvēlēties jūsu juridisko biroju/uzņēmumu un iecelt jūs par savu pārstāvi EDB.Pašlaik EDB var piekļūt visu ES dalībvalstu muitas iestādes. Turklāt EDB var piekļūt vairākas policijas iestādes, tostarp ES aģentūra Eiropols un ES krāpšanas apkarošanas aģentūra OLAF. Pastāvīgi pieaug to policijas iestāžu skaits, kuras var piekļūt rīkam.
 
Tā kā ir svarīgi nodrošināt saziņas iespēju ar tiesību īpašniekiem, visas EDB reģistrētās tiesībaizsardzības iestādes var piekļūt uzņēmuma informācijas sadaļā sniegtajām vispārīgajām ziņām par uzņēmumu, jo šī sadaļa tām ir pieejama pēc noklusējuma.
 
Produkta informācijas līmenī (produkta portfelī) ir iekļauta detalizēta un sensitīva informācija par produktiem. Tā ir aizsargāta ar PINSAFE atslēgu, un, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu tai piekļūt, jums tām ir aktīvi JĀSNIEDZ PIEKĻUVE šai informācijai.
 


Tiek atvērts logs, kurā ir uzskaitītas visas tiesībaizsardzības iestādes, kas piekļūst EDB, un kurā jums tiek dota iespēja izlemt, kurām konkrētām tiesībaizsardzības iestādēm vēlaties sniegt piekļuvi augšupielādētajai informācijai par jūsu produktiem. Ja vēlaties sniegt piekļuvi visām iestādēm, kas izmanto EDB, lūdzu, atzīmējiet logu „Atlasīt visas”.EUIPO nevar piekļūt tiesību īpašnieku augšupielādētajai informācijai. EDB komanda tomēr var piekļūt statistikas datiem par rīka saturu.


Jums nav jāaugšupielādē visi jūsu uzņēmuma produkti. EDB „produkts” var aptvert virkni produktu, kuri ir aizsargāti ar vienām un tām pašām IĪT un kuriem ir līdzīgas iezīmes un kopīgi līdzīgi loģistikas un izplatīšanas kanāli (tādējādi jūs aptverat „produktu ģimenes”, izmērus, krāsu atšķirības, līdzīgu izskatu utt.). Zem produkta nosaukuma varat pievienot dažādus fotoattēlus.
 
Jūs varat arī klasificēt savus produktus, izmantojot lauku „Kategorija”. Kategoriju izveide var jums palīdzēt sasaistīt līdzīgus produktus un filtrēt tos produkta portfeļa tabulā. Šāda kategoriju izveide ir noderīga arī saistībā ar vairāku izdevumu funkciju, jo ir iespējams atjaunināt visus produktus konkrētajā kategorijā.
 


Maksimālais dokumentu un attēlu/video izmērs ir 1,5 MB, un faila nosaukums nedrīkst pārsniegt 100 rakstzīmes.


Ir ļoti svarīgi sasaistīt jūsu produkta portfelī iekļautos produktus ar jūsu IĪT, kas ir ietvertas IĪT portfelī Uzņēmuma informācijas sadaļā (obligāta prasība attiecībā uz muitas prasības pieteikumu).
 
Lai to izdarītu, dodieties uz produkta portfeli un izvēlieties attiecīgo produktu. Pēc tam noklikšķiniet uz „Skatīt IĪT”, kas ir saistītas ar šo produktu, un tad pievienojiet produktam jaunas intelektuālā īpašuma tiesības.Atlasiet savā IĪT portfelī saistītās IĪT (kuras saistībā ar savām preču zīmēm un dizainparaugiem esat iepriekš augšupielādējis EDB no TMview un DesignView) vai ievadiet citas intelektuālā īpašuma tiesības (patentus, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, autortiesības utt.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.