Datubāzes

Preču zīmes un dizainparaugi

Iet uz <i>eSearch plus</i>, <i>EUIPO</i> datubāzi

eSearch plus

Plaša informācija par preču zīmēm, dizainparaugiem, īpašniekiem, pārstāvjiem un biļeteniem.

* eSearch lietotne (iOS un Android)

Atklātie dati: Lejupielādēt lielapjoma datus

Iet uz <i>eSearch Case Law</i>, <i>EUIPO</i> datubāzi

eSearch case law

EUIPO lēmumi, Vispārējās tiesas, Tiesas un valsts tiesu spriedumi.

Pārbaudīt <i>certified copies</i>, <i>EUIPO</i> datubāzi

Pārbaudīt certified copies

Ievadiet identifikācijas kodu (ID), lai aplūkotu ES preču zīmes sertifikāta dokumenta oriģinālu.

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma tīkla (EUIPN) datubāzes

Iet uz <i>TMview</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

TMview

Visu to oficiālo preču zīmju biroju preču zīmes, kas ir iesaistīti valsts, starptautiskā un ES līmenī.

Iet uz <i>Designview</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

DesignView

Centralizēts piekļuves punkts tādai informācijai par reģistrētiem dizainparaugiem, kuru glabā visi iesaistītie valstu biroji.

Iet uz <i>TMclass</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

TMclass

Vienas pieturas klasifikācijas vārteja uz harmonizēto datubāzi, ko piemēro ES un datubāzēm visa pasaulē.

Iet uz <i>Similarity</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

Similarity

ES IĪ biroju veikts novērtējums par preču un pakalpojumu līdzību.

 
Iet uz <i>DesignClass</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

DesignClass

Salīdzināt iesaistīto biroju dizainparaugu klasifikācijas datubāzes

 

IĪ un izpilde

<i>IP Enforcement portal</i>

IP Enforcement Portal

EDB, ACIST un ACRIS integrēšana vienotā platformā.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.