Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

EUIPO darbojas virknē tīklu, kas ietver visus intelektuālā īpašuma dzīves cikla aspektus. Zināšanu apmaiņa, Eiropas un starptautiska mēroga sadarbība, Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darbs, sadarbība ar lietotāju apvienībām un uzņēmumiem veido daļu no biroja sociālo lietu un attiecību kapitāla. Šeit jūs varat skatīt dokumentus, kas saistīti ar EUIPO attiecībām un sadarbību ar citiem intelektuālā īpašuma birojiem Eiropā un pasaulē, ieinteresētajām personām un plašu lietotāju kopienu, kā arī starptautiskām organizācijām un citām ES struktūrām un aģentūrām.

Novērošanas centra daudzgadu plāns

Novērošanas centra daudzgadu plāna pagarinājums 2019.–2020. gadam palīdzēja pagarināt daudzgadu plānu 2014.–2018. gadam līdz EUIPO 2020. gada stratēģiskā plāna beigām (2020. gada jūnijs). Novērošanas centra stratēģiskie mērķi un galvenās iniciatīvas nākamajiem pieciem gadiem tagad ir pilnībā iekļautas EUIPO stratēģiskajā plānā 2025. gadam


PDF

EUIPO akadēmijas
mācību portāls

 

EUIPO akadēmija sniedz kursus, tīmekļa seminārus un tiešsaistes pamācības par intelektuālā īpašuma jautājumiem. Kursos pieejama pamatinformācija par intelektuālo īpašumu, kā arī padziļināti moduļi par konkrētiem juridiskiem jautājumiem vai tiesībaizsardzību.
 


Plašāka informācija >>

EUIPO ietekmes uz Alikanti pētījums

 

Virkne Alikantes Tirdzniecības kameras sniegtu ziņojumu par EUIPO ekonomisko un sociālo ietekmi uz Alikantes reģionu un Valensijas apgabalu.


PDF

Eiropas nodoma
profesionālās stažēšanās programma

 

Eiropas nodoma profesionālās stažēšanās programma ir gadu ilga, apmaksāta pēcdiploma stažēšanās, ko organizē EUIPO, Eiropas Patentu birojs un to universitātes partneri.


Plašāka informācija >>

 

Nosaukums DIN Izveidots Skatījums
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.