Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Pārredzamības portāls — Finanses

EUIPO sevi pilnībā finansē pats. Visas tā darbības tiek segtas, izmantojot reģistrācijas nodevas, kas nozīmē, ka ne birojs, ne tā darba vietas nerada papildu finansiālo slogu ES vai tās nodokļu maksātājiem. EUIPO oficiālie finanšu pārskati ietver budžetu, gada pārskatus, ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību un ziņojumu no Eiropas Savienības Revīzijas palātas, kā arī dokumentāciju, kas saistīta ar EUIPO Budžeta komitejas darbu.

2022. EUIPO budžets

 

EUIPO nākamā gada budžetu sagatavo un iesniedz apstiprināšanai biroja Budžeta komitejā. Budžetu nevar izpildīt pirms apstiprinājuma saņemšanas no Budžeta komitejas, kuras sastāvā ir ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvji.
 


PDF Plašāka informācija >>

2021. Gada pārskati

 

EUIPO gada pārskati ietver biroja finanšu pārskatus (bilanci, saimnieciskās darbības rezultātus, naudas plūsmas tabulu, kapitāla izmaksu pārskatu) un ziņojumus par EUIPO budžeta izpildi. Gada pārskatiem jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem, jābūt precīziem un visaptverošiem, kā arī jāatspoguļo patiess un taisnīgs vērtējums. Tos sagatavo saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.


PDF Plašāka informācija >>

Eiropas Savienības
Revīzijas palātas ziņojumi

 

Eiropas Savienības Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas atbild par ES finanšu revīziju. Kā ES ārējā revidente tā veicina ES finanšu pārvaldības uzlabošanu un rīkojas kā neatkarīga Savienības finanšu interešu aizstāve. Tās uzdevums ir pārbaudīt, vai par ES fondiem tiek sniegtas pareizas atskaites, vai tiem tiek piesaistīti līdzekļi un tie ir izmantoti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un regulām, kā arī, vai tie tiek lietderīgi izmantoti. Revīzijas palāta katru gadu izdod revīzijas ziņojumu par EUIPO, kas tiek publicēts EUIPO tīmekļa vietnē, tiklīdz tas nāk klajā.
 


PDFPlašāka informācija >>

Budžeta komitejas Regula Nr. BC-1-19

EUIPO Budžeta komitejas Regula, kurā nosaka birojam piemērojamos finanšu noteikumus

Šajā dokumentā izklāstīti birojam piemērojamie finanšu noteikumi. Cita starpā tajā noteikts biroja finanšu pārskatu iesniegšanas un budžeta pārvaldības grafiks, kā arī budžeta principi, iepirkums un ārējā revīzija.


PDF

Plašāka informācija par kontiem un finansēm   Plašāka informācija >>
Biroja Budžeta komiteja   Plašāka informācija >>

 

Nosaukums DIN Izveidots Skatījums
Can’t find what you are looking for? Request here
Lapa pēdējoreiz atjaunināta 27-06-2022
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit