Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu


 

Preču zīmju prakse

Lai aplūkotu iepriekšējās pamatnostādņu redakcijas, lūdzam skatīt Repozitoriju.

 

Iedaļas Jaunākās izmaiņas Spēkā stāšanās datums

Ievads

  01.10.2017

Redaktora piezīme un vispārīgs ievads

  01.10.2017
A daļa. Vispārīgi noteikumi    

1. iedaļa. Saziņas līdzekļi un termiņi

  01.10.2017

2. iedaļa. Vispārīgie lietas izskatīšanas principi

  01.10.2017

3. iedaļa. Nodevu, izmaksu un maksājumu maksājumi

  01.10.2017

4. iedaļa. Lietas izskatīšanas valoda

  01.10.2017

5. iedaļa. Profesionālā pārstāvība

  01.10.2017

6. iedaļa. Lēmumu atcelšana, reģistra ierakstu anulēšana un kļūdu labošana

  01.10.2017

7. iedaļa. Pārskatīšana

  01.10.2017

8. iedaļa. Restitutio in integrum

  01.10.2017

9. iedaļa. Paplašināšana

  01.10.2017
B. daļa. Izskatīšana    

1. iedaļa. Lietas izskatīšana

  01.10.2017

2. iedaļa. Formalitātes

  01.10.2017

3. iedaļa. Klasifikācija

01.01.2019 01.10.2017

4. iedaļa. Absolūtie atteikuma pamatojums

   

1. nodaļa. Vispārīgie principi

  01.10.2017

2. nodaļa. ESPZ definīcija (ESPZR 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

  01.10.2017

3. nodaļa. Preču zīmes, kurām nav atšķirīgu īpašību (ESPZR 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

  01.10.2017

4. nodaļa. Aprakstošas preču zīmes (ESPZR 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

  01.10.2017

5. nodaļa. Ierasti apzīmējumi vai norādes (ESPZR 7. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

  01.10.2017

6. nodaļa. Formas vai citas iezīmes, kuras ir vajadzīgas tehniska efekta iegūšanai, kuras apvelta preces ar būtisku vērtību vai kuras izriet no pašu preču būtības (ESPZR 7. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

  01.10.2017

7. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem (ESPZR 7. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

  01.10.2017

8. nodaļa. Maldinošas preču zīmes (ESPZR 7. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

  01.10.2017

9. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā karogiem vai citiem simboliem (ESPZR 7. panta 1. punkta h) un i) apakšpunkts)

  01.10.2017

10. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā ar cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ESPZR 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts)

  01.10.2017

11. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā ar tradicionālajiem vīnu apzīmējumiem (ESPZR 7. panta 1. punkta k) apakšpunkts)

  01.10.2017

12. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā ar garantētajām tradicionālajām īpatnībām (ESPZR 7. panta 1. punkta l) apakšpunkts)

  01.10.2017

13. nodaļa. Preču zīmes, kuras ir pretrunā ar agrākiem augu šķirnes nosaukumiem (ESPZR 7. panta 1. punkta m) apakšpunkts)

  01.10.2017

14. nodaļa. Preču zīmes, kuras izmantošanas rezultātā ir kļuvušas atšķirīgas (ESPZR 7. panta 3. punkts)

  01.10.2017

15. nodaļa. Eiropas Savienības kolektīvās preču zīmes

  01.10.2017

16. nodaļa. Eiropas Savienības sertifikācijas zīmes

  01.10.2017
C daļa. Iebildumi    

0. iedaļa. Ievads

  01.10.2017

1. iedaļa. Procesuālie jautājumi

  01.10.2017

2. iedaļa. Dubultā identitāte un sajaukšanas iespējamība

   

1. nodaļa. Vispārīgie principi

  01.10.2017

2. nodaļa. Preču un pakalpojumu salīdzināšana

01.01.2019 01.10.2017

3. nodaļa. Attiecīgā sabiedrības daļa un uzmanības pakāpe

  01.10.2017

4. nodaļa. Apzīmējumu salīdzinājums

  01.10.2017

5. nodaļa. Agrākās zīmes atšķirīgās īpašības

  01.10.2017

6. nodaļa. Citi apstākļi

  01.10.2017

7. nodaļa. Vispārējais novērtējums

  01.10.2017

3. iedaļa. Pieteikumi, ko neatļauti iesnieguši preču zīmes īpašnieka pārstāvji (ESPZR 8. panta 3. punkts)

  01.10.2017

4. iedaļa. Tiesības, kas paredzētas ESPZR 8. panta 4. punktā un 8. panta 6. punktā

  01.10.2017

5. iedaļa. Preču zīmes ar reputāciju (ESPZR 8. panta 5. punkts)

  01.10.2017

6. iedaļa. Izmantošanas pierādījumi

  01.10.2017
D daļa. Preču zīmes darbības pārtraukšana    

1. iedaļa. Preču zīmes darbības pārtraukšanas process

  01.10.2017

2. iedaļa. Būtiskie noteikumi

  01.10.2017
E daļa. Reģistra darbības    

1. iedaļa. Izmaiņas reģistrācijā

  01.10.2017

2. iedaļa. Konversija

  01.10.2017

3. iedaļa. ESPZ un RKD kā īpašuma objekti

   

1. nodaļa. Nodošana

  01.10.2017

2. nodaļa. Licences, tiesības in Rem, izpildes nodevas, maksātnespējas procedūras vai citas līdzīgas procedūras

  01.10.2017

4. iedaļa. Atjaunošana

  01.10.2017

5. iedaļa. Dokumentu pārbaude

  01.10.2017

6. iedaļa. Citi ieraksti reģistrā

   

1. nodaļa. Pretprasījumi

  01.10.2017
M daļa. Starptautiski reģistrētas preču zīmes   01.10.2017
Lapa pēdējoreiz atjaunināta 15-02-2019
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit