Alternatīvas e-operācijas sarakstei lietošanas noteikumi un nosacījumi

Kā minēts 2019. gada 18. janvāra izpilddirektora Lēmuma par saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, EX-19-1 2. punkta c) apakšpunktā.

c) Birojam nosūtītie pieprasījumi, paziņojumi vai citi dokumenti

User Area (lietotāja vidē) lietotājs var elektroniski iesniegt pieteikumus, paziņojumus vai citus dokumentus. Parasti, kad pieteikums, paziņojums vai cits dokuments ir elektroniski iesniegts, turpmākie pieteikumi, paziņojumi vai citi dokumenti tajā pašā lietā ir jāiesniedz tādā pašā veidā.

User Area (lietotāja vidē) var izmantot arī pogu “Alternatīva sarakstei”. To var izmantot tikai tad, ja ir izpildīts viens no diviem zemāk minētajiem nosacījumiem.

  1. User Area (lietotāja vidē) nav pieejama konkrēta e-operācija.
  2. User Area (lietotāja vidē) ir pieejama konkrēta e-operācija, bet šī e-operācija uz laiku nav izmantojama tehniskas kļūmes dēļ. Ja šī konkrētā e-operācija ir vai nu ESPZ pieteikuma e-iesniegšana vai ESPZ reģistrācijas e-atjaunošana, ir jāievēro izpilddirektora Lēmuma EX-19-1 4. panta 6. punktā paredzētie nosacījumi, proti, reģistrācijas vai atjaunošanas pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz tāds pats pieprasījums (tāds pats saturs), izmantojot konkrēto e-operāciju lietotāja vidē trīs darba dienu laikā pēc sākotnējā pieteikuma iesniegšanas. Sīkāku informāciju skatīt izpilddirektora Lēmuma EX-19-1 4. panta 6. punktā.

Pieteikuma, saziņas vai dokumenta elektroniskā saņemšana, kas nosūtīta, izmantojot e-operāciju “Alternatīva sarakstei”, tiks sniegta “nosūtīta apstiprinājuma” veidā User Area (lietotāja vides) “nosūtītajos” vienumos.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 05-03-2021