Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Stratēģija

Eiropas Savienības preču zīmes aizsardzība nodrošina jums lielisku potenciālu veidot un aizsargāt savu zīmolu un piekļūt daudzām iespējām, ko var piedāvāt intelektuālais īpašums. Tomēr jums šis potenciāls ir jāapzinās — jo vairāk ieguldāt, jo vairāk iegūstat.

 

Stratēģija, ko pieņemsiet attiecībā uz savu preču zīmi, būs jums unikāla. Tā atspoguļos jūsu uzņēmuma plašākas intereses un tā intelektuālā īpašuma portfeli. Īstenojot šīs intereses, jums īpaši jāņem vērā trīs aspekti:

 

Jūsu preču zīmes izmantošana

Kā jau minēts, nav tiesību bez pienākumiem. Jums piešķirtās tiesības ir spēcīgs instruments, ko varat izmantot, lai veidotu sava zīmola atpazīstamību tirgū. Tomēr jūsu monopolam vajadzētu kalpot noteiktam mērķim, vai arī tas var tikt atņemts. Jūsu preču zīmes mērķis ir atšķirt jūsu preces un/vai pakalpojumus no tiem, ko tirgū piedāvā jūsu konkurenti. Tāpēc jūsu preču zīme ir jāizmanto. Ja jūs to neizmantojat, trešās personas var apstrīdēt jūsu preču zīmi, atsaucoties uz to, ka tā netiek izmantota. Likums paredz, ka ES preču zīme jāsāk faktiski izmantot Eiropas Savienībā piecu gadu laikā no tās reģistrācijas.

Jūsu preču zīme var tikt anulēta arī tad, ja tās izmantošanas veida dēļ tā kļūst par sugas vārdu, ar kuru apzīmē preci vai pakalpojumu, vai ja tā kļūst maldinoša attiecībā uz reģistrēto preču un pakalpojumu būtību, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

Jūsu preču zīmes aizsardzība

Tas, ka jums pieder preču zīme, nenozīmē, ka trešās personas to vairs neapstrīdēs. Trešām personām, kas ir nokavējušas termiņus novērojumu vai iebildumu iesniegšanai, tiek dota otrā iespēja, kuru īstenojot, tās var mēģināt panākt jūsu tiesību anulēšanu.

Var šķist, ka tas ir mazliet netaisnīgi, tomēr, ja lomas būtu mainītas, jūsu viedoklis būtu citādāks. Iedomājieties, ka jūs nokavējat termiņu iebildumu iesniegšanai pret kādu no jūsu konkurentu preču zīmēm.

Līdz ar anulēšanas pieteikuma iesniegšanu sākas procedūra, kurā notiek argumentu apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. Ja vienošanās netiek panākta, mēs pieņemsim lēmumu.

Par anulēšanas prasību jāmaksā 630 EUR. Jūs varat izmantot divas dažādas veidnes: spēkā neesamības paziņošanas veidni un atcelšanas veidni. Tās atšķiras ar to, ka spēkā neesamība padara preču zīmi par spēkā neesošu ar atpakaļejošu spēku (šādā veidā pilnīgi dzēšot to no Preču zīmju reģistra), bet atcelšanu piemēro no datuma, kad prasība iesniegta birojā.

Jūsu zīmola pilnveide

Jūsu intelektuālā īpašuma (IĪ) stratēģija gadu gaitā pilnveidosies, līdz ar to augs jūsu vēlme paplašināt savu darbību. Ja jūsu plāni pārsniedz ES robežas, jums jālūdz savas preču zīmes paplašinājums, lai tā aptvertu arī valstis ārpus ES.

To var īstenot dažādi. Jūs varat vai nu iesniegt individuālus pieteikumus tieši jebkuram IĪ birojam ārpus ES, vai iesniegt starptautisku pieteikumu, izmantojot Madrides protokolu.

Madrides protokols ir svarīgs instruments preču zīmju aizsardzībai pasaulē. Tā ir starptautiska reģistrācijas sistēma, ko pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Ženēvā. To akreditējušas daudzas pasaules valstis, tostarp gandrīz visas Eiropas valstis, ASV, Japāna, Austrālija, Ķīna, Krievija un — 2004. gada oktobrī — Eiropas Savienība.

Madrides protokols nosaka, ka pamata preču zīme var tikt paplašināta uz citām valstīm, kas noslēgušas Madrides nolīgumu un/vai protokolu. Atcerieties, ka no juridiskā viedokļa jums nav jāgaida, līdz jūsu ES preču zīmes pieteikums tiek reģistrēts, lai iesniegtu pieteikumu jūsu preču zīmes paplašināšanai ārpus ES. Tomēr būs piecu gadu atkarības periods starp EZPZ un starptautisko reģistrāciju. Tāpēc, ja ES preču zīmes pieteikums nekad nenonāk līdz reģistrācijai (neatkarīgi no iemesla), jūsu starptautiskā reģistrācija tiks zaudēta.

Starptautiskais pieteikums jāiesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Lai izmantotu EUIPO kā "izcelsmes biroju", ES preču zīmes īpašniekam / pieteikuma iesniedzējam jābūt ES dalībvalsts valstspiederīgajam vai tā faktiskajai rūpnieciskās vai komerciālās darbības vietai vai juridiskajai adresei jāatrodas Eiropas Savienībā. Proti, ne visi ES preču zīmes īpašnieki / pieteikumu iesniedzēji var iesniegt starptautiskas reģistrācijas (SR) pieteikumu, pamatojoties uz ES preču zīmi.

Starptautiska pieteikuma iesniegšanai obligāti jāizmanto oficiālās veidlapas. Pieteikumu iesniedzēji nedrīkst izmantot citas veidlapas vai mainīt veidlapu saturu un izkārtojumu.

  • EUIPO nodrošina e-pieteikuma rīku, kas pieejams visās ES oficiālajās valodās un kam ir tāds pats formāts kā EUIPO EM 2 veidlapai. EUIPO ļoti iesaka izmantot e-pieteikuma rīku, jo tas pieteikuma iesniedzējam dod norādes, tādējādi samazinot iespējamo nepilnību skaitu un paātrinot izskatīšanu. E-pieteikuma rīks ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, taču jānorāda arī Madrides protokola valoda (angļu, franču vai spāņu), jo pieteikums tiks nosūtīts WIPO šajā izvēlētajā valodā.
     
  • EUIPO EM 2 veidlapa drukātā formātā (EUIPO pielāgota WIPO MM2 veidlapa) ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.
     
  • WIPO MM2 veidlapa angļu, franču vai spāņu valodā

Pieprasot starptautisko pieteikumu, jāmaksā apstrādes nodeva 300 EUR apmērā EUIPO, savukārt ar starptautiskajiem pieteikumiem saistītās nodevas jāmaksā tieši WIPO. Visi WIPO paredzētie maksājumi, kas nosūtīti EUIPO, tiks atmaksāti pieteikuma iesniedzējam.

Pēc starptautiskā pieteikuma satura un pilnīguma pārbaudes EUIPO to pārsūta WIPO. EUIPO ir jāinformē WIPO par visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē ES preču zīmi atkarības periodā (piecus gadus, sākot no starptautiskā pieteikuma datuma).

Jūs varat pievienot savam starptautiskajam pieteikumam vairāk valstu, tiklīdz WIPO to ir reģistrējusi. Lai gan to var izdarīt ar EUIPO kā izcelsmes biroja starpniecību, daudz vienkāršāk ir iesniegt papildu nosaukumus tieši WIPO Starptautiskajam birojam.

Pieprasot starptautisko pieteikumu, jāmaksā apstrādes nodeva 300 EUR apmērā EUIPO, savukārt ar starptautiskajiem pieteikumiem saistītās nodevas jāmaksā tieši WIPO. Visi WIPO paredzētie maksājumi, kas nosūtīti EUIPO, tiks atmaksāti pieteikuma iesniedzējam.

Pēc starptautiskā pieteikuma satura un pilnīguma pārbaudes EUIPO to pārsūta WIPO. EUIPO ir jāinformē WIPO par visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē ES preču zīmi atkarības periodā (piecus gadus, sākot no starptautiskā pieteikuma datuma).

Jūs varat pievienot savam starptautiskajam pieteikumam vairāk valstu, tiklīdz WIPO to ir reģistrējusi. Lai gan to var izdarīt ar EUIPO kā izcelsmes biroja starpniecību, daudz vienkāršāk ir iesniegt papildu nosaukumus tieši WIPO Starptautiskajam birojam.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 22-02-2019
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit