Pieprasīt administratīvos dokumentus

EUIPO administratīvo dokumentu publisks reģistrs

Piekļuve dokumentiem par Eiropas Savienības preču zīmēm un Kopienas reģistrētiem dizaina paraugiem tika izveidota saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem (noteikumiem):

Lai piekļūtu dokumentiem, kuri nav tieši pieejami no reģistra, Jums jāaizpilda un jāiesniedz pieprasījuma veidne. Pieprasījumus var arī iesniegt, nosūtot vēstuli, faksu vai e-pastu jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

Lūdzu, ievērojiet, ka reģistrā norādītas atsauces nav juridiski saistošas. Tikai tie tiesību akti, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī (Eur-Lex tīmekļa vietnē), ir saistoši.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 26-01-2021