Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Atpakaļ uz galveno Palīdzības centru

Pārstāvji

Pieteikuma iesniedzēju, kura juridiskā adrese vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai reālā un faktiskā komerciālās darbības vieta nav Eiropas Savienībā, ir jāpārstāv profesionālam pārstāvim. pārstāvju saraksts ir atrodams EUIPO tīmekļa vietnē.

Pieteikuma iesniedzējs, kura juridiskā adrese vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai reālā un faktiskā komerciālās darbības vieta atrodas Eiropas Savienībā var darboties savā vārdā vai iecelt savu pārstāvi.

Ja pārstāvis jau iepriekš ir iesniedzis pieteikumu EUIPO , viņiem būs EUIPO pārstāvja identifikācijas numurs. Ja Jūs zināt šo numuru, vajadzības gadījumā Jūs to varat izmantot. Pretējā gadījumā Jums būs jāaizpilda visa nepieciešamā informācija par pārstāvi. Jauns pārstāvis var būt vai nu praktizējošs jurists vai darbinieka pārstāvis.

 
  • Praktizējošs jurists

    Praktizējošam juristam jābūt ar iegūtu kvalifikāciju ES dalībvalstī un viņam jābūt tiesīgam darboties kā pārstāvim ar preču zīmēm vai dizainparaugiem saistītos jautājumos, un viņa uzņēmējdarbības vietai ir jābūt Eiropas Savienībā. Praktizējošs jurists var būt saistīts ar esošu parstāvju asociāciju, šajā gadījumā ir jāizmanto asociācijas identifikācijas numurs.

    Piezīme. Saskaņā ar Polijas likumiem, praktizējošus juristus nevar izvēlēties KPZ e-pieteikumu aizpildīšanai.

  • Darba ņēmēju pārstāvis

    Ja pieteikuma iesniedzējs ir darbinieka pārstāvja tiešais darba devējs, pietiek minēt pārstāvja vārdu un uzvārdu. Ja viņi strādā uzņēmumā (ar reālu un faktisku mītni Eiropas Savienībā), kuram ir ekonomiskas saiknes ar pieteikuma iesniedzēju, ir jāsniedz informācija par šo saikņu raksturu un jāmin uzņēmuma nosaukums.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 14-01-2019
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit