Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

MVU fonds

Stipriniet savu uzņēmumu ar MVU fondu

Sniegs
 
×

 

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir dotāciju shēma 20 miljonu EUR dotāciju programma, kas palīdz Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izmantot savas intelektuālā īpašuma tiesības.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs ievieš MVU fondu kā Eiropas Komisijas iniciatīvu, lai atbalstītu uzņēmumu IĪ stratēģiju attīstību un IĪ tiesību aizsardzību valsts, reģionālajā vai ES līmenī.

 

Pieteikties atjauninājumiem un plašākai informācijai

Nosaukums
E-pasts
Valoda
 

Paldies!

Ieguvumi


Katram MVU var atlīdzināt ne vairāk kā 1500 EUR.

75 % atmaksa IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan)

1. pakalpojums

Intelektuālā īpašuma (IĪ) eksperti palīdzēs noteikt jūsu intelektuālā īpašuma aktīvu vērtību. Tas jums var palīdzēt iemācīties, kā veidot savu IĪ uzņēmējdarbības stratēģiju gan tagad, gan nākotnē.

UZZINIET VAIRĀK

50 % atmaksa no jūsu preču zīmes un dizainparauga pieteikuma pamatmaksas

2. pakalpojums

Tiklīdz būsiet nolēmis, kuras intelektuālā īpašuma tiesības vēlaties aizsargāt valsts, reģionālā un ES līmenī, varēsiet saņemt 50 % atlaidi no pieteikuma nodevām.

UZZINIET VAIRĀK

Saskaņā ar šo shēmu IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus nodrošina vai koordinē, piedaloties nacionālos vai reģionālos IĪ birojos, un tie neveido juridisku pakalpojumu. Pirms pieteikšanās pārbaudiet šo sarakstu, lai pārliecinātos, vai pakalpojums tiek piedāvāts MVU fonda ietvaros jūsu dalībvalstī. Līdzīgus pakalpojumus var nodrošināt citos valsts un reģionālajos IĪ birojos ārpus MVU fonda.

IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem ir svarīga nozīme MVU IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma eksperti izpēta SME uzņēmējdarbības modeli, izstrādājumus vai pakalpojumus un izaugsmes plānus un palīdz MVU formulēt atbilstošu IĪ stratēģiju.

  • Pirmsdiagnostikas pakalpojumi ietver visas intelektuālās īpašumtiesības (patentus, preču zīmes, dizainus, funkcionālos modeļus, dažādas iekārtas, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes), kā arī tās, kas ir nereģistrētas/nereģistrējamas (piemēram, tirdzniecības noslēpumi) un uzņēmumu nosaukumi, domēnu nosaukumi utt.
  • Pēc pozitīva dotācijas lēmuma saņemšanas MVU ir 30 dienas, lai pieteiktos un samaksātu par IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu ar valsts IĪ biroja starpniecību (ja pieejams šajā Dalībvalstī).
  • Kad IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums ir apmaksāts, MVU var pieprasīt atmaksu, izmantojot dotācijas lēmumā pieejamo saiti.
  • IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu nodrošinās eksperts (valsts biroja iecelts), kurš organizēs intervijas, lai vairāk uzzinātu par MVU no uzņēmējdarbības IĪ perspektīvas.
  • Pēc novērtējuma eksperts nodrošinās ziņojumu par MVU IĪ tiesībām un sniegs ieteikumus par to, kā turpmāk pārvaldīt un aizsargāt šīs IĪ tiesības.
  • IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojuma veikšanai vajadzīgais laiks atšķirsies atkarībā no MVU, un tas var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.

Jūs varat pieprasīt 50 % atmaksu no preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām. Jūsu izvēlētais aizsardzības līmenis (valsts, reģionālais vai ES) būs atkarīgs no jūsu uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja neesat pārliecināts, kurai aizsardzībai pieteikties vai kurā teritoriālajā līmenī, IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IĪ skenēšana, 1. pakalpojums) var palīdzēt izdarīt pareizo izvēli.

 

Kad pieteikties?

MVU fonds ir paredzēts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 27 ES dalībvalstīs. Ja jūsu uzņēmums atbilst oficiālajai ES MVU definīcijai, varat lūgt atbalstu iepriekš aprakstītajiem pakalpojumiem vienā no sešiem posmiem (logiem) 2021. gadā:

1. LOGS
2021. gada 11. janvāris
– 2021. gada 31. janvāris

2. LOGS
2021. gada 1. marts
– 2021. gada 31. marts

3. LOGS
2021. gada 1. maijs
– 2021. gada 31. maijs

4. LOGS
2021. gada 1. jūlijs
– 2021. gada 31. jūlijs

5. LOGS
2021. gada 1. septembris
– 2021. gada 30. septembris

6. LOGS
2021. gada 1. oktobris
– 2021. gada 31. oktobris

Vērā tiks ņemti tikai pieteikumi, kas ir iesniegti katrā no šiem sešiem logiem. Jūs varat pieteikties 1. pakalpojumam, 2. pakalpojumam vai abu divu kombinācijai. Atļauts tikai viens pieteikums katrā logā un tikai viens pieteikums katram pakalpojumam. Ja jūs pieprasāt pakalpojumu vienā logā, joprojām varat pieteikties citam pakalpojumam nākamajā logā. Maksimālā atmaksas summa ir ierobežota līdz 1500 EUR katram pieteikuma iesniedzējam neatkarīgi no iesniegto pieteikumu skaita. Dotācijas tiek piešķirtas pēc principa “Pirmais nācis, pirmo apkalpo”.

 

Kā pieteikties?

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu pakāpenisko pamācību un nodrošinātās saites. Ja nepieciešama informācija, lūdzu, skatiet tālāk BUJ sadaļu tālāk.

1.

Ņemiet vērā mūsu kontrolsarakstu, lai pārbaudītu savu MVE statusu un noteiktu, vai varat pieteikties.

Kontrolsaraksts pieteikuma iesniedzējiem

Pirms pieteikšanās lūdzam pārliecināties, vai varat atbildēt “jā” uz visiem šiem jautājumiem:

Vai jūs esat Eiropas Savienībā izvietots mazais un vidējais uzņēmums?
 
Vai pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas esat izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus?
 
Vai jums ir zināmi jūsu uzņēmuma bankas rekvizīti un bankas konta izraksts (paraugs) ar šādiem datiem: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums, IBAN numurs (piemēri) un BIC/SWIFT kods?
 
Vai jums ir sava uzņēmuma PVN maksātāja apliecība vai valsts reģistrācijas numura sertifikāts?
 
Vai zināt, uz kādu(-iem) pakalpojumu(-iem) plānojat pieteikties (1. pakalpojums/2. pakalpojums vai abi), kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus?
 
Vai zināt, kādām IĪ tiesībām (par preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) plānojat pieteikties (Pakalpojumam Nr. 2)
 
Vai jūs pilnībā saprotat, ka nevarat pieprasīt šos pakalpojumus, ja esat jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai to daļai?
 

 

 

2.

Iesniedziet savu pieteikumu un visus saistītos dokumentus MVU fondam. Jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta pieteikuma saņemšana. PIEZĪME. Pieteikties MVU fondam varat tikai 2021. gadā paredzētajos piecos logos.

Pēc pieteikšanās

Ja pieteikšanās izdodas, jūs saņemsiet EUIPO parakstītu dotācijas lēmumu. Glabājiet to drošībā, jo tas būs nepieciešams vēlāk! Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pretendentus informēs par lēmumu un atteikuma iemesliem.

 

3.

Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas jums ir 30 dienu, lai:

  • Iesniegtu pieteikumu IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam. IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi ir pieejami valstu birojos, kuri piedāvā šo pakalpojumu.
  • Iesniegtu savu preču zīmi un/vai dizainparaugu un par to samaksātu. Pieteikumus par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju var iesniegt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojos (valsts līmenī), Intelektuālā īpašuma Beniluksa birojā (aptverot Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu reģionālajā līmenī) vai pie mums EUIPO (aptverot visas ES dalībvalstis).

 

4.

Visbeidzot, kad esat samaksājis par nepieciešamajiem pakalpojumiem, iesniedziet atmaksāšanas pieprasījumu, izmantojot saiti, kas pieejama dotācijas lēmumā. Jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta pieprasījuma saņemšana. 

 

Maksājums tiks veikts viena mēneša laikā saskaņā ar informācijas apstiprinājumu un iesniegtajiem dokumentiem. Labuma guvēji tiks attiecīgi informēti pa e-pastu

 

Vai jums ir citi jautājumi? - BUJ

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 08-10-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit