Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir 20 miljonu EUR liela dotāciju programma, kas izveidota, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izmantot savas intelektuālā īpašuma tiesības.

Ar Eiropas Komisijas un EUIPO atbalstu MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas izstrādāt savas IĪ stratēģijas un aizsargāt savas IĪ tiesības valsts, reģionālā vai ES līmenī.

Aptverot IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus (IP scan) un/vai preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus, MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” var palīdzēt padarīt jūsu uzņēmumu stiprāku.

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR.

75 % atlaide IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan) *

1. pakalpojums

Profesionāli IĪ revidenti palīdzēs noteikt jūsu intelektuālā īpašuma vērtību. Tas jums var palīdzēt iemācīties, kā veidot savu IĪ uzņēmējdarbības stratēģiju gan tagad, gan nākotnē.

50 % atlaide preču zīmju un dizainparaugu
pieteikumu nodevām

2. pakalpojums

Tiklīdz būsiet nolēmis, kādas intelektuālā īpašuma tiesības vēlaties aizsargāt valsts, reģionālā un ES līmenī, jūs varēsiet saņemt 50 % atlaidi no pieteikuma nodevām.

 

* IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi saskaņā ar šo programmu ir pieejami tikai ar iesaistīto ES valstu un reģionālo IĪ biroju starpniecību. Pirms piesakāties, jums ir jāpārbauda saraksts, lai pārliecinātos, ka IĪ birojs jūsu dalībvalstī piedāvā šo pakalpojumu. 

Vai atbilstam prasībām?

MVU fonds ir tieši paredzēts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ES27 dalībvalstīs, un 2021. gadā tas ir sadalīts piecos posmos (logos). Ja jūsu uzņēmums atbilst oficiālajai ES MVU definīcijai, jūs varat lūgt atbalstu iepriekš aprakstītajiem pakalpojumiem.

Pieteikšanās logi kļūs pieejami saskaņā ar šādu grafiku:

1. LOGS
2021. gada 11. janvāris
– 2021. gada 31. janvāris

2. LOGS
2021. gada 1. marts
– 2021. gada 31. marts

3. LOGS
2021. gada 1. maijs
– 2021. gada 31. maijs

4. LOGS
2021. gada 1. jūlijs
– 2021. gada 31. jūlijs

5. LOGS
2021. gada 1. septembris
– 2021. gada 31. septembris

Pieteikumi, kas iesniegti ārpus katra no pieciem noteiktajiem laikposmiem, netiks ņemti vērā. Var iesniegt tikai vienu pieteikumu 1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam vai abu kombinācijai, vienmēr ar maksimālo atlīdzinājumu 1500 EUR vienam pieteikuma iesniedzējam. Ja pieprasāt vienu pakalpojumu vienā logā, varat pieteikties otram pakalpojumam nākamajā logā. Dotācijas tiks piešķirtas pēc principa “Pirmais nācis, pirmo apkalpo”.

Kontrolsaraksts pieteikuma iesniedzējiem

Pirms piesakāties, pārliecinieties, ka varat atbildēt “jā” uz visiem turpmākiem jautājumiem:

Vai jūsu uzņēmums ir Eiropas Savienībā reģistrēts mazais un vidējais uzņēmums?
 
Vai pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas esat izlasījušiuzaicinājumu iesniegt priekšlikumus?
 
Vai jums ir zināmi jūsu uzņēmuma bankas rekvizīti un bankas konta izraksts (paraugs) ar šādiem datiem: uzņēmuma nosaukums kā konta turētājs; IBAN numurs (piemēri); un BIC/SWIFT kods?
 
Vai jums ir sava uzņēmuma PVN apliecība?
 
Vai zināt, uz kādu(-iem) pakalpojumu(-iem) plānojat pieteikties (1. pakalpojums/2. pakalpojums vai abi), kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus?
 
Vai zināt, uz kādām IĪ tiesībām (preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) plānojat pieteikties (2. pakalpojums)
 
Vai pilnībā saprotat, ka nevarat pieprasīt šos pakalpojumus, ja jau esat saņēmuši valsts vai ES finansējumu par tiem pašiem pakalpojumiem vai to daļu?
 

Ja uz visiem šiem jautājumiem varat atbildēt “jā”, aizpildiet pieteikuma veidlapu (pieteikuma logos):

Ko iespējams iegūt?

Saskaņā ar šo programmu ir pieejami divu veidu pakalpojumi, kas ietver IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP scan, 1. pakalpojums) un preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu izmaksu daļēju atlīdzināšanu valsts, reģionālā (Beniluksa) un ES līmenī (2. pakalpojums).

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR.

75 % atlaide jūsu IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP Scan)

1. pakalpojums

IĪ pirmsdiagnostika ir būtiska jūsu kā uzņēmuma IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma revidenti pēta jūsu uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju jūsu vajadzībām. Šis pakalpojums var palīdzēt izlemt, uz kādām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja jums jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu stratēģiju nākotnei.

IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi saskaņā ar šo programmu ir pieejami tikai ar iesaistīto ES valstu un reģionālo IĪ biroju starpniecību. Pirms piesakāties, jums ir jāpārbauda saraksts, lai pārliecinātos, ka IĪ birojs jūsu dalībvalstī piedāvā šo pakalpojumu. Pēc IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojuma saņemšanas jūs, iespējams, arī vēlaties reģistrēt savas IĪ tiesības.

50 % atlaide no jūsu preču zīmes un dizainparauga pieteikuma nodevām

2. pakalpojums

Ja apsverat iespēju reģistrēt preču zīmi vai dizainparaugu ES, reģionālā (Beniluksa) vai valsts līmenī, šī programma varētu attiekties uz jums.

Jūs varat pieprasīt 50 % atmaksu no preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām. Jūsu izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis, protams, būs atkarīgs no jūsu uzņēmējdarbības stratēģijas un jūsu izaugsmes plāniem. Taču, ja neesat pārliecināts, kā un kur pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP scan, 1. pakalpojums) varētu palīdzēt jums iet pareizajā virzienā. Jūs varat arī sazināties ar savas valsts vai reģionālo IĪ biroju, lai iegūtu informāciju.

Kā pieteikties?

Pieteikties MVU fondam varat tikai 2021. gadā paredzētajos piecos logos. EUIPO neizskatīs pieteikumus, kas mums iesniegti ārpus minētajiem termiņiem. Pieteikšanās procesam ir tikai trīs vienkārši posmi:

1.

Vispirms rūpīgi izlasiet uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus mūsu dotāciju lapā. Pēc tam iesniedziet tiešsaistes pieteikuma veidlapu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem, lai pārbaudītu jūsu MVU statusu un noteiktu, vai jūsu pieteikumu var izpildīt. Pirms pieteikšanās skatiet mūsu kontrolsarakstu. Jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta pieteikuma saņemšana. Ja pieteikšanās būs izdevusies, jūs saņemsiet Biroja parakstītu dotācijas lēmumu. Glabājiet to drošībā – jums tas būs vajadzīgs vēlāk! Noraidītie pretendenti tiks informēti par nelabvēlīga lēmuma iemesliem.

2.

Tālāk piemērojiet un maksājiet par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu, un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP scan) 30 dienu laikā pēc dotācijas lēmuma saņemšanas. Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt vienā no ES valstu intelektuālā īpašuma birojiem (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī), vai pie mums EUIPO (par visām ES dalībvalstīm). To var izdarīt tiešsaistē, ātri un viegli. IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi ir pieejami valstu birojos, kas piedāvā šo pakalpojumu (skatīt turpmāk sniegto sarakstu).

3.

Visbeidzot, kad esat samaksājuši par pakalpojumiem, iesniedziet atmaksāšanas pieprasījumu, izmantojot saiti, kas pieejama dotācijas lēmumā (1. punkts). Pēc iesniegšanas jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta maksājuma pieprasījuma saņemšana. Pēc iesniegtās informācijas un dokumentācijas apstiprināšanas maksājums tiks veikts viena mēneša laikā, un saņēmēji par to tiks attiecīgi informēti pa e-pastu.

Mazie un vidējie uzņēmumi veido 99 % no visiem ES uzņēmumiem. Tomēr tikai aptuveni 9 % MVU ir reģistrētas IĪ tiesības. MVU fonds – Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) kopīga rīcība – tika izveidots, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus to IĪ tiesību nodrošināšanā. Tas papildina plašu darbību klāstu, ko EUIPO izstrādājis zīmola “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros un kuru mērķis ir atbalstīt MVU.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 22-01-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit