Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir 20 miljonu EUR liela dotāciju programma, kas izveidota, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izmantot savas intelektuālā īpašuma(IĪ) tiesības.

Ar Eiropas Komisijas un EUIPO atbalstu MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas izstrādāt savas IĪ stratēģijas un aizsargāt savas IĪ tiesības valsts, reģionālā vai ES līmenī.

Aptverot IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus (IP scan) un/vai preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus, MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” var palīdzēt padarīt jūsu uzņēmumu stiprāku.

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR.

 

Pieteikties atjauninājumiem un plašākai informācijai

Nosaukums
E-pasts
Valoda
 

Paldies!

75 % atlaide (IĪ) pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan) *

1. pakalpojums

Profesionāli IĪ eksperti palīdzēs noteikt jūsu intelektuālā īpašuma aktīvu vērtību. Tas jums var palīdzēt iemācīties, kā veidot savu IĪ uzņēmējdarbības stratēģiju gan tagad, gan nākotnē.

50 % līdzfinansējums preču zīmju un dizainparaugu
pieteikumu nodevām

2. pakalpojums

Tiklīdz būsiet nolēmis, kādas intelektuālā īpašuma tiesības vēlaties aizsargāt valsts, reģionālā un ES līmenī, jūs varēsiet saņemt 50 % līdzfinansējumu no pieteikuma nodevām.

 

* IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumus saskaņā ar šo shēmu sniedz vai koordinē iesaistītie valstu un reģionālie IP biroji, un tie nav juridisks pakalpojums. Pirms pieteikšanās pārbaudiet sarakstu, lai pārliecinātos, vai šī pakalpojuma sniegšana ietilpst MVU fonda uzdevumos jūsu dalībvalstī.

IĪ sākotnējā analīze ir būtiska uzņēmuma IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma eksperti izvērtēs jūsu uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus un sniegs atbalstu, lai jūs varētu formulēt savu IĪ stratēģiju no uzņēmējdarbības skatu punkta. Šis pakalpojums var palīdzēt izlemt, uz kādām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja jums jau ir reģistrētas tiesības, un tas palīdzēs formulēt savu IĪ stratēģiju nākotnei.

Vai atbilstam prasībām?

MVU fonds ir tieši paredzēts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ES27 dalībvalstīs, un 2021. gadā tas ir sadalīts piecos posmos (logos). Ja jūsu uzņēmums atbilst oficiālajai ES MVU definīcijai, jūs varat lūgt atbalstu iepriekš aprakstītajiem pakalpojumiem.

Pieteikšanās logi kļūs pieejami saskaņā ar šādu grafiku:

1. LOGS
2021. gada 11. janvāris
– 2021. gada 31. janvāris

2. LOGS
2021. gada 1. marts
– 2021. gada 31. marts

3. LOGS
2021. gada 1. maijs
– 2021. gada 31. maijs

4. LOGS
2021. gada 1. jūlijs
– 2021. gada 31. jūlijs

5. LOGS
2021. gada 1. septembris
– 2021. gada 31. septembris

Pieteikumi, kas iesniegti ārpus katra no pieciem noteiktajiem laikposmiem, netiks ņemti vērā. Var iesniegt tikai vienu pieteikumu 1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam vai abu kombinācijai, vienmēr ar maksimālo atlīdzinājumu 1500 EUR vienam pieteikuma iesniedzējam. Ja pieprasāt vienu pakalpojumu vienā logā, varat pieteikties otram pakalpojumam nākamajā logā. Dotācijas tiks piešķirtas pēc principa “Pirmais nācis, pirmo apkalpo”.

Kontrolsaraksts pieteikuma iesniedzējiem

Pirms piesakāties, pārliecinieties, ka varat atbildēt “jā” uz visiem turpmākiem jautājumiem:

Vai jūsu uzņēmums ir Eiropas Savienībā reģistrēts mazais un vidējais uzņēmums?
 
Vai pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas esat izlasījuši uzaicinājumu pieteikties?
 
Vai jums ir zināmi jūsu uzņēmuma bankas rekvizīti un bankas konta izraksts (paraugs) ar šādiem datiem: uzņēmuma nosaukums kā konta turētājs; IBAN numurs (piemēri); un BIC/SWIFT kods?
 
Vai jums ir jūsu uzņēmuma PVN maksātāja apliecība vai valsts reģistrācijas numura sertifikāts?
 
Vai zināt, uz kādu(-iem) pakalpojumu(-iem) plānojat pieteikties (1. pakalpojums/2. pakalpojums vai abi), kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus?
 
Vai zināt, uz kādām IĪ tiesībām (preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) plānojat pieteikties (2. pakalpojums)
 
Vai pilnībā saprotat, ka nevarat pieprasīt šos pakalpojumus, ja jau esat saņēmuši valsts vai ES finansējumu par tiem pašiem pakalpojumiem vai to daļu?
 

Ja uz visiem šiem jautājumiem varat atbildēt “jā”, aizpildiet pieteikuma veidlapu (pieteikuma logos):

Ko iespējams iegūt?

Saskaņā ar šo programmu ir pieejami divu veidu pakalpojumi, kas ietver IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP scan, 1. pakalpojums) un preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu izmaksu daļēju atlīdzināšanu valsts, reģionālā (Beniluksa) un ES līmenī (2. pakalpojums).

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR.

75 % līdzfinansējums jūsu IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP Scan)

1. pakalpojums

IĪ sākotnējā analīze ir būtiska uzņēmuma IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma eksperti izvērtēs jūsu uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus un sniegs atbalstu, lai jūs varētu formulēt savu IĪ stratēģiju no uzņēmējdarbības skatu punkta. Šis pakalpojums var palīdzēt izlemt, uz kādām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja jums jau ir reģistrētas tiesības, un un tas palīdzēs formulēt savu IĪ stratēģiju nākotnei.

IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumus saskaņā ar šo shēmu sniedz vai koordinē iesaistītie valstu un reģionālie IP biroji, un tie nav juridisks pakalpojums. Pirms pieteikšanās pārbaudiet sarakstu, lai pārliecinātos, vai šī pakalpojuma sniegšana ietilpst MVU fonda uzdevumos jūsu dalībvalstī.

50 % līdzfinansējums no jūsu preču zīmes un dizainparauga pieteikuma nodevām

2. pakalpojums

Ja apsverat iespēju reģistrēt preču zīmi vai dizainparaugu ES, reģionālā (Beniluksa) vai valsts līmenī, šī programma varētu attiekties uz jums.

Jūs varat pieprasīt 50 % atmaksu no preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma nodevām. Jūsu izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis, protams, būs atkarīgs no jūsu uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Taču, ja neesat pārliecināts, kā un kur pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP scan, 1. pakalpojums) varētu palīdzēt jums iet pareizajā virzienā. Jūs varat arī sazināties ar savas valsts vai reģionālo IĪ biroju, lai iegūtu informāciju.

Kā pieteikties?

Pieteikties MVU fondam varat tikai 2021. gadā paredzētajos piecos logos. EUIPO neizskatīs pieteikumus, kas mums iesniegti ārpus minētajiem termiņiem. Pieteikšanās procesam ir tikai trīs vienkārši posmi:

1.

Vispirms rūpīgi izlasiet uzaicinājumu pieteiktie mūsu dotāciju lapā. Pēc tam iesniedziet tiešsaistes pieteikuma veidlapu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem, lai pārbaudītu jūsu MVU statusu un noteiktu, vai jūsu pieteikumu var izpildīt. Pirms pieteikšanās skatiet mūsu kontrolsarakstu. Jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta pieteikuma saņemšana. Ja pieteikšanās būs izdevusies, jūs saņemsiet Biroja parakstītu dotācijas lēmumu. Glabājiet to drošībā – jums tas būs vajadzīgs vēlāk! Noraidītie pretendenti tiks informēti par nelabvēlīga lēmuma iemesliem.

2.

Tālāk piesakiet un maksājiet par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu, un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP scan) 30 dienu laikā pēc dotācijas lēmuma saņemšanas. Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt vienā no ES valstu intelektuālā īpašuma birojiem (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī), vai pie mums EUIPO (par visām ES dalībvalstīm). To var izdarīt tiešsaistē, ātri un viegli. IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi ir pieejami valstu birojos, kas piedāvā šo pakalpojumu (skatīt turpmāk sniegto sarakstu).

3.

Visbeidzot, kad esat samaksājuši par pakalpojumiem, iesniedziet atmaksāšanas pieprasījumu, izmantojot saiti, kas pieejama dotācijas lēmumā (1. punkts). Pēc iesniegšanas jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta maksājuma pieprasījuma saņemšana. Pēc iesniegtās informācijas un dokumentācijas apstiprināšanas maksājums tiks veikts viena mēneša laikā, un saņēmēji par to tiks attiecīgi informēti pa e-pastu.

Ja jums joprojām ir jautājumi par iesniegšanas procesu, noteikumiem, laika grafiku vai citiem ar šo shēmu saistītiem jautājumiem, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu informācijas centru.

Jums ir arī jāzina, ka mēs publicēsim biežāk uzdoto jautājumu sadaļā visas atbildes uz jautājumiem, kas mums tiks nosūtīti ar potenciālajiem pieteikumiem. Mēs publiskosim šos jautājumus un atbildes, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visiem pieteikuma iesniedzējiem, ļaujot tiem piekļūt vienai un tai pašai informācijai.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 02-06-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit