Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Rūpes par jūsu tiesībām

Saskaņā ar ESPZR 9. pantu "ES preču zīmes reģistrēšana piešķir īpašniekam izņēmuma tiesības. Īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešām personām bez viņa piekrišanas izmantot to pašu apzīmējumu komercdarbībā saistībā ar precēm un/vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta preču zīme (..)"

Jūsu preču zīmes tiesību aizsardzība ir tikpat svarīga kā zīmolrade. Ja jūs to nedarīsiet, var tikt apdraudēta jūsu preču zīmes spēkā esamība, un jūsu zīmols zaudēs vērtību.

Jūs esat atbildīgs par savas reģistrētās preču zīmes tiesību aizsardzību. Lai to efektīvi izdarītu, jums jārīkojas, kā norādīts turpmāk.

  • Pārliecinieties, vai jūsu preču zīme ir pareizi reģistrēta attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko pārdodat.
  • Esiet modrs! Reģistrēta preču zīme būs kā brīdinājums konkurentiem par jūsu tiesībām, bet gadījumā, ja kāds izmantos jūsu preču zīmi vai tai līdzīgu preču zīmi, tikai no jums būs atkarīgs, vai rīkosieties, lai to apturētu.

EUIPO atbild par ES preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrēšanu.

EUIPO nav tiesībaizsardzības aģentūra, tāpēc mēs nevaram sniegt juridiskus padomus par preču zīmju vai dizainparaugu tiesību aizsardzību.

 

Reģistri

Pārliecinieties, vai neviens nemēģina aizsargāt identisku vai līdzīgu preču zīmi.

Meklējiet preču zīmju reģistros preču zīmju pieteikumus vai reģistrācijas, kas ir identiskas vai līdzīgas jūsējām.

Mēs piedāvājam meklēšanas rīku ES preču zīmju pieteikumu un reģistrāciju meklēšanai — eSearch plus. Reģistrēti lietotāji var konfigurēt automātiskus uzraudzības brīdinājumus un saņemt brīdinājuma paziņojumu ikreiz, kad birojs saņem potenciāli konfliktējošus preču zīmju pieteikumus.

TMview ir globāls preču zīmju meklēšanas rīks, kas sniedz nepastarpinātus datus par preču zīmēm no aptuveni 60 intelektuālā īpašuma birojiem, tostarp visiem ES valstu un reģionālajiem intelektuālā īpašuma birojiem. Piekļuve vairāk nekā 40 miljoniem preču zīmju tiešsaistē ir bez maksas pieejama vietnē www.tmdn.org.

Ja nevarat veikt savus meklējumus, profesionāli juristi nodrošina profesionālus preču zīmju uzraudzības pakalpojumus.

Ja konstatējat, ka kāds konkurents ir pieteicis reģistrēšanai vai reģistrējis preču zīmi, kas ir līdzīga vai identiska jūsējai, varat īstenot savas agrākās tiesības un iebilst pret šādas preču zīmes reģistrāciju vai anulēt to.

Tirgus

Pārliecinieties, vai neviens tirgū neizmanto jūsu preču zīmi.

Novērojiet tirgu, lasot presi, tirdzniecības publikācijas un tīmekli, lai noskaidrotu, vai citi uzņēmumi neizmanto jūsu preču zīmi bez atļaujas. Iespējams, ka tiek tirgotas jūsu preču nelikumīgas kopijas vai konkurenti izmanto preču zīmes, kas ir līdzīgas, bet ne identiskas jūsu ES preču zīmei.

EUIPO ir sadarbojies ar vairākām e-komercijas tirdzniecības vietām, lai apkopotu informāciju par to intelektuālā īpašuma aizsardzības rīkiem un tādējādi jums būtu vieglāk rīkoties un izmantot pieejamos resursus. Plašāka informācija ir atrodama šeit

Apsveriet iespēju iesniegt savas valsts muitas dienestam pieteikumu par aizsardzību pārkāpuma gadījumā. Robežkontroles darbinieki izmanto šīs datubāzes, lai konstatētu iespējamos pārkāpumus un konfiscētu viltotas preces.

Jūs varat arī ievadīt informāciju par saviem produktiem un zīmoliem datubāzē IP Enforcement Portal. Šī datubāze ir paredzēta, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm atpazīt viltotas preces. Par datubāzes izmantošanu nav jāmaksā, un jūs varat ievadīt informāciju, piemēram, par iesaiņojumu, marķējumu vai kontaktinformāciju. Tiesībaizsardzības iestādes izmanto šo informāciju viltotu preču atšķiršanai no autentiskajām precēm.

Esiet aktīvs un rīkojieties!

EUIPO un valsts reģistri

Izsakiet iebildumus pret pieteikumu vai anulējiet identisku vai līdzīgu preču zīmju reģistrāciju.

 

Iebildums

Tiklīdz jūsu ES preču zīmes pieteikumam ir konkrēts iesniegšanas datums, jūs pēc šī datuma varat izteikt iebildumus ES un valstu reģistrācijām Eiropas Savienībā.
Lai aizsargātu savas tiesības, regulāri meklējiet ES preču zīmju pieteikumus un valsts reģistrācijas, kā arī tiešsaistē meklējiet pierādījumus tirgū. Preču zīmju konsultanti un uzraudzības dienesti var palīdzēt veikt meklēšanu un sniegt padomu.

 

Anulēšana

Reģistrētas ES un valsts preču zīmes Eiropas Savienībā var tikt anulētas. Ja uzskatāt, ka kāda no reģistrētajām preču zīmēm nav izmantota, pat ja uz to attiecas lietošanas prasība, jūs varat pieprasīt tās atcelšanu. Ja uzskatāt, ka kāda no reģistrētajām preču zīmēm konfliktē ar jūsu agrākām tiesībām vai ka reģistrācija nav spēkā, jūs varat pieprasīt tās atzīšanu par spēkā neesošu. Ja īpašnieks nevēlas ESPZ atzīt par spēkā neesošu, viņš var pieprasīt tās īpašumtiesību pāreju viņa labā, ja tā bez atļaujas reģistrēta uz īpašnieka aģenta vai pārstāvja vārda.

Par anulēšanas prasību jāmaksā 630 EUR. Spēkā neesamība padara preču zīmi par spēkā neesošu ar atpakaļejošu spēku (šādā veidā pilnīgi dzēšot to no Preču zīmju reģistra), bet atcelšanu piemēro no datuma, kad prasība iesniegta birojā.

Tiesās un uzņēmējdarbībā

Vērsieties pret pārkāpēju!

Pirms jebkādas darbības veikšanas iesakām sazināties ar juristu.

 

Informējiet iespējamo pārkāpēju — vēstules par prettiesiskas rīcības izbeigšanu

Kad ir konstatēts pārkāpums, apsveriet iespēju nosūtīt vēstuli par prettiesiskas rīcības izbeigšanu, informējot savu konkurentu par konfliktu. Tādējādi jūsu konkurents tiek oficiāli informēts par jūsu tiesībām un to, ka gadījumā, ja viņš turpinās neievērot jūsu tiesības, pret viņu varētu tikt vērsta turpmāka rīcība.

 

Vienojieties!

Dažos gadījumos ir iespējams vienoties par mierizlīgumu ar starpnieka vai šķīrējtiesas palīdzību. Šie dienesti ir piemēroti strīdu izšķiršanai starp likumīgiem uzņēmumiem, ja abas puses vēlas panākt rentablu un praktisku risinājumu.

 

Civiltiesiski pasākumi

Ja jūsu mēģinājumi brīdināt iespējamo pārkāpēju vai vienoties ar viņu ir neveiksmīgi, ir pieejami citi tiesiski pasākumi pārkāpumu apkarošanai, piemēram, pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi un konfiskācija piesardzības nolūkos, lai novērstu jūsu preču zīmes nelikumīgu izmantošanu. Visos gadījumos tiesībaizsardzības darbībai saskaņā ar civiltiesībām jānotiek valsts līmenī attiecīgajā ES jurisdikcijā. Tomēr viena no ES preču zīmes priekšrocībām ir tā, ka viena tiesa ir kompetenta izdot rīkojumu par šāda pasākuma īstenošanu visās dalībvalstīs.

 

Krimināltiesiski pasākumi

Viltošanas un pirātisma gadījumos tiek piemēroti krimināltiesiski pasākumi. Jums jāsazinās ar savas valsts tiesībaizsardzības un kriminālvajāšanas iestādēm attiecīgajā ES jurisdikcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka krimināltiesību noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ES nav saskaņoti. Tiesībaizsardzības darbības atbilstoši krimināltiesībām īsteno valsts līmenī, piemērojot attiecīgās valsts tiesību aktus. Līdz ar to Eiropas līmenī pieejamās iespējas krimināltiesību īstenošanai būtiski atšķiras, un ne vienmēr ir iespējams krimināltiesiskus pasākumus visās valstīs piemērot vienādi.

Ja tiesvedībā jums prasa pierādīt jūsu ES preču zīmes esamību, jūs varat saņemt neapliecinātu vai apliecinātu savas reģistrācijas kopiju, izmantojot eSearch plus vai pārbaudot dosjē tiešsaistes veidlapā.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 21-07-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit