Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Spēkā neesamība

 Spēkā neesamības pieteikumus EUIPO var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī valsts iestāde, kas ir pilnvarota to darīt. Lai pieprasītu spēkā neesamības atzīšanu, ir jāmaksā nodeva.
 
Plašāka informācija par spēkā neesamības pieteikumiem ir pieejama Pamatnostādņu sadaļā “Pieteikumu par dizainparaugu spēkā neesamību izskatīšana.

Plašāka informācija par nodevu, kas jāmaksā, iesniedzot pieteikumu atzīšanai par spēkā neesošu, ir pieejama sadaļā nodevas un maksājumi.

Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pieteikuma izskatīšanas procesā pieteikuma iesniedzējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāls un aktīvs tirdzniecības uzņēmums neatrodas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), ir nepieciešama pārstāvniecība darbībām ar Biroju. Lai piekļūtu Biroja pārstāvju sarakstam, lūdzu, izmantojiet eSearch plus datubāzi.

Spēkā neesamības pieteikuma izskatīšanas valodai ir jābūt vienai no Biroja piecām darba valodām un vienai no divām valodām, ko ES preču zīmes īpašnieks izvēlējies, iesniedzot pieteikumu par apstrīdēto preču zīmi. Detalizētus noteikumus par to, kā noteikt pieteikuma izskatīšanas valodu, skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļas “Procesuālie jautājumi” 2.3. punktā.

Spēkā neesamības pieteikumus saņem EUIPO, kas kopā ar Kopienas dizainparaugu tiesām ir kompetents risināt konfliktus, kādi rodas saistībā ar reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. No otras puses, konfliktus saistībā ar nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem izskata tikai un vienīgi Kopienas dizainparaugu tiesas.
Tiklīdz EUIPO un kompetentās dalībvalstu tiesas (Kopienas dizainparaugu tiesas) būs pieņēmuši daudzus lēmumus par šiem jautājumiem, loģiski un pakāpeniski tiks pilnveidota judikatūra. Viss minētais tiks dokumentēts, pievienojot komentārus, lai visi varētu konsultēties.
Lai iepazītos ar judikatūru, lūdzu, izmantojiet eSearch Case Law rīku.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 18-07-2018
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit
x