Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Tehniskā informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par tehnisko informāciju, lūdzu, skatiet šādus tematus:

 

Temati

 

Sistēmas prasības

 • Datortehnika

  Vajadzīgs dators ar interneta iespējām. Velams ātrdarbīga platjoslas interneta pieslēgums.

 • Programmatūra

  Lietotnēm vajadzīga viena no šādām tīmekļa pārlūkprogrammām:

  • Internet Explorer 9 vai vēlāka versija
  • Firefox 3 vai vēlāka versija
  • Safari 4 vai vēlāka versija
  • Chrome 5 vai vēlāka versija

  Lai gan lietotnes varētu darboties ar minēto pārlūkprogrammu agrākām versijām, varētu rasties savietojamības problēmas, t. i., varētu būt nepareizi attēlota grafiskā saskarne vai varētu attiecīgi nedarboties dažas funkcijas. Vēlams instalēt jaunākās pārlūkprogrammas versijas.

  Tā kā tehnisks starpgadījums var liegt Jums lietot elektronisko saziņu, izmantojot Explorer 8, mēs iesakām lietot jaunāku Internet Explorer versiju vai citu saderīgu pārlūkprogrammu: Firefox, Google Chrome.

  Lūgums ņemt vērā, ka Jūsu personīgie drošības iestatījumi un personālā datora savietojamība var atsaukties uz datora darbību un bloķēt zināmu saturu vai elementus.

Lietotājvārds un parole

 

Piereģistrējot EUIPO lietotāja vides kontu Jums būs nepieciešams izvēlēties lietotājvārdu un paroli turpmākai piekļuvei kontam. To izvēles kritēriji ir šādi:

 
 • Lietotājvārds

  Jūsu lietotājvārdam ir:

  • jābūt 8 līdz 20 zīmēm;
  • jābūt latīņu alfabēta burtiem (tikai mazie burti);
  • jābūt vismaz vienam ciparam (0-9).
 • Parole

  Jūsu parolei:

  • jābūt jums unikālai;
  • jāatšķiras no jūsu lietotājvārda;
  • jāsatur vismaz viena skaitļa rakstzīme;
  • jābūt bez trīs vienādām rakstzīmēm pēc kārtas (piem., aaa, 111), secīgām rakstzīmēm (piem., 123, abc) vai īpašām rakstzīmēm (piem., #, *);
  • jāsatur vismaz astoņas rakstzīmes.
 • Jūsu paroles maiņa

  Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām regulāri mainīt Jūsu paroli.

Tehniskās prasības elektroniskās iesniegšanas un saziņas pielikumiem

Ievērojiet: šīs informācijas oficiālais avots atrodams “Lietotāja vides User Area lietošanas noteikumos” saskaņā ar “Biroja izpilddirektora 2017. gada 4. augusta lēmumu Nr. EX 17 4 par saziņu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus”.

 
 • Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma elektroniska iesniegšana

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs pielikumam: 2 MB (20 MB — MP4, OBJ, STL un X3D failiem);
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB;
  • pielikuma faila nosaukuma garuma ierobežojums: 25 rakstzīmes.

  Pieteikumā var iekļaut tikai divus prioritārus dokumentus, tikai vienu agrākas izcelsmes dokumentu un vienu izstādīšanas prioritātes dokumentu (papildus citiem pielikumiem).

  Pieteikumā var iekļaut tikai vienu kolektīvu/apliecinājuma preču zīmi reglamentējošu dokumentu (papildus citiem pielikumiem).

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG

  Pieteiktās(-o) preču zīmes(-ju) (visu, izņemot vārda un multivides preču zīmju) atveidošanai jāizmanto standarta faila veids, kam jāatbilst šādiem standartiem:

  • attēla maksimālais izmērs: 2835 × 2010 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 DPI;
  • krāsu režīms: RGB, Pelēktoņu, BW vai CMYK.

  Attēli tiek automātiski mērogoti uz 250 × 250 pikseļiem. Augšupielādētais attēls tiks attēlots tā, kā tas vēlāk būs redzams reģistrācijas sertifikātā.

  CMYK attēli pirms attēlošanas tiks konvertēti par RGB attēliem, izmantojot īpašu konvertēšanas programmatūru. Dažos CMYK attēlos pēc konvertēšanas par RGB attēliem atsevišķas krāsas var izskatīties citādi nekā oriģinālā. Tāpēc ir ļoti ieteicams pirms attēla augšupielādes mainīt krāsu režīmu, lai saglabātu sākotnējās attēla krāsas.

  PDF

  Var tikt izmantoti tikai papildinformācijai, nevis pieteiktās(-o) preču zīmes(-ju) attēlošanai.

  Tiek atbalstīti tikai standarta, statiskie PDF faili, aizpildāmas PDF veidlapas netiek pieņemtas. Jāizvairās iekļaut pievienotus objektus (piemēram, taisnstūrus, bultas, izceltu tekstu, u. tml.), kas nav ietverti sākotnējā PDF failā.

  MP3

  Šis formāts ir pieejams tikai, reģistrējot skaņas zīmes (kopā ar JPEG failu), un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo

  OBJ, STL un X3D

  Šos formātus var izmantot, piesakoties telpiskas zīmes reģistrācijai.

  X3D failu nevar augšupielādēt, izmantojot Internet Explorer 11. versiju.

  MP4

  Var izmantot tikai, lai attēlotu kustības, multivides un hologrāfiskas zīmes, un failam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • kadru nomaiņas ātrums 24 (23,98), līdz 30 (29,97) kadri/s;
  • bitu ātrums no 1200 līdz 8000 Kbps;
  • mediju veidi: video/MP4, audio/MP4, pieteikums/MP4.
 • Reģistrētu Kopienas dizainparaugu elektroniska iesniegšana

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 2 MB (20 MB — OBJ, STL un X3D failiem);
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem par katru dizainparaugu: 20 MB;
  • pielikuma failu nosaukuma garuma ierobežojums: 25 rakstzīmes.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG

  Pieteiktā(-o) dizainparauga(-u) atveidošanai jāizmanto standarta faila veids, kam jāatbilst šādiem standartiem:

  • attēla maksimālais izmērs: 5000 × 5000 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 72, maksimums 300 DPI;
  • Krāsu režīmi: CMYK (kuru konvertēs uz RGB), pelēktoņu, BW vai RGB;
  • JPEG progresīvos attēlus konvertē uz pamatlīniju attēliem;
  • 3D dinamisko skatu UN citu statisko skatu augšupielāde ir ierobežota.

  PDF

  Var tikt izmantoti tikai papildinformācijai, nevis pieteiktā dizainparauga(-u) attēlošanai.

  Tiek atbalstīti tikai standarta, statiskie PDF faili, aizpildāmas PDF veidlapas netiek pieņemtas. Jāizvairās iekļaut pievienotus objektus (piemēram, taisnstūrus, bultas, izceltu tekstu, u. tml.), kas nav ietverti sākotnējā PDF failā.

  OBJ, STL un X3D

  Šos formātus var izmantot, lai augšupielādētu vienu 3D dinamisko skatu papildinformācijai un kā statisku attēlu avotu dizainparaugu reģistrācijai.

  X3D failu nevar augšupielādēt, izmantojot Internet Explorer 11. versiju.

 • Iebildumu un anulēšanas elektroniska iesniegšana

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs pielikumam: 5 MB;
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB;
  • pielikuma faila nosaukuma garuma ierobežojums: 150 rakstzīmes.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG

  Jāizmanto standarta faila veids, kam jāatbilst šādiem standartiem:

  • attēla maksimālais izmērs: 2008 × 2835 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 DPI;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF

  Tiek atbalstīti tikai standarta, statiskie PDF faili, aizpildāmas PDF veidlapas netiek pieņemtas. Jāizvairās iekļaut pievienotus objektus (piemēram, taisnstūrus, bultas, izceltu tekstu, u. tml.), kas nav ietverti sākotnējā PDF failā.

  MP3

  Šo faila formātu var izmantot tikai agrāku skaņas zīmju attēlošanai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo

   

 • Citu dokumentu elektroniska iesniegšana (ierakstīšanas, atjaunošanas, pārveidošanas, pārbaudes, starptautiska pieteikuma uz Eiropas Savienības preču zīmes (A) vai apelācijas pamata iesniegšanai)

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs pielikumam: 2 MB (20 MB elektroniskas apelācijas gadījumā);
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG

  Jāizmanto standarta faila veids, kam jāatbilst šādiem standartiem:

  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 DPI;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF

  Tiek atbalstīti tikai standarta, statiskie PDF faili, aizpildāmas PDF veidlapas netiek pieņemtas. Jāizvairās iekļaut pievienotus objektus (piemēram, taisnstūrus, bultas, izceltu tekstu, u. tml.), kas nav ietverti sākotnējā PDF failā.

  MP3

  Šo faila formātu var izmantot tikai skaņas zīmju attēlošanai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo

   

 • Cita elektroniskā saziņa un prasības

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs pielikumam: 20 MB;
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 1 GB (100 MB paziņojumiem par iebildumiem, anulēšanu un apelāciju);
  • pielikuma faila nosaukuma garuma ierobežojums: 20 rakstzīmes.

  Ja paziņojuma un pielikumu kopējais apjoms pārsniedz 20 MB, Birojs joprojām saņems pielikumus, bet priekšskatījumā un galīgajā sūtījumā būs redzams tikai paziņojums.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG

  Jāizmanto standarta faila veids, kam jāatbilst šādiem standartiem:

  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 DPI;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF

  Tiek atbalstīti tikai standarta, statiskie PDF faili, aizpildāmas PDF veidlapas netiek pieņemtas. Jāizvairās iekļaut pievienotus objektus (piemēram, taisnstūrus, bultas, izceltu tekstu, u. tml.), kas nav ietverti sākotnējā PDF failā.

  MP3

  Šo faila formātu var izmantot tikai skaņas zīmju attēlošanai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo

   

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 20-02-2019
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit