Klasificējot mūsu vēlmes nedaudz atšķiras,

bet mēs visi vēlamies vienu un to pašu — labu preču un pakalpojumu sarakstu.

 
 

Ar mūsu jauno preču un pakalpojumu izveidotāju varat pielāgot savu preču un pakalpojumu sarakstu, izmantojot iepriekš apstiprinātus terminus, kuru pamatā ir Nicas klasifikācija.

 • Viegli un ātri izmainiet savus esošos sarakstus uz iepriekš apstiprinātiem terminiem.

 • Veidojiet jaunus sarakstus, kurus varat izmantot atkārtoti un efektīvāk atjaunināt.

 • Un atklājiet 35. un 37. kategorijas palīgu.

 
 
Attēls ar peli uz peles paliktņa

Pielāgojiet savu sarakstu

Mūsu Veidotājs papildina Jūsu specializētās juridiskās zināšanas.

Kad mēs jautājam pārstāvjiem, kādēļ viņi neizmanto mūsu preču un pakalpojumu rīkus, viņi apgalvo, ka strādā ar sen izveidotiem sarakstiem, ka jaunu sarakstu izveide ir apgrūtinoša vai ka klienti vēlas vairāk pielāgotu specifikāciju.

Tomēr pielāgotība un laika ietaupījums nav pretrunā ar to priekšrocību gūšanu, ko rada mūsu klasificēšanas risinājumu izmantošana. To pamatā ir Nicas klasifikācija, un tie satur iepriekš apstiprinātus terminus, kuri tiek pastāvīgi atjaunināti.

Tādēļ Jūs varat:

 • nepieļaut klasifikācijas nepilnības;

 • panākt, ka Jūsu pieprasījumu var ātri izsekot;

 • automatizēt Jūsu sarakstu izveidi un atjaunināšanu;

 • iesniegt no juridiskā viedokļa vieglāk prognozējamas specifikācijas.

 

 
Preču un pakalpojumu izveidotāja ekrānuzņēmums

Kā tas notiek?

Iebūvētais ceļvedis ļauj Jums pārbaudīt Jūsu preču un pakalpojumu specifikāciju, salīdzinot to ar mūsu iepriekš apstiprināto terminu datubāzi HDB. Jūs uzreiz uzzināsiet, vai Jūsu izvēle ir saderīga ar HDB, un Veidotājs sniegs ierosinājumus, pamatojoties uz Jūsu ierakstītajiem terminiem.

Jūs arī atklāsiet mūsu 35. un 37. kategorijas palīgu. Lietojiet to un aizmirstiet par kopēšanu, ielīmēšanu un rakstīšanu, kad izmantojat 35. un 37. kategoriju.

 

Ko Jūs vēlētos darīt?Vai vienkārši izmēģiniet Izveidotāju

 
Izveidojiet jaunā saraksta ikonu

Izveidojiet sarakstu

Veidojot jaunu sarakstu, varat izvēlēties terminus no HDB vai importēt terminus no citiem sarakstiem.

 • Varat pievienot terminus manuāli, kopējot un ielīmējot katru kategoriju pēc kārtas.

 • Meklējiet mūsu iepriekš apstiprināto terminu datubāzē.

 • Importējiet terminus no iepriekšējā saraksta.

 • Lietojiet 35. un 37. kategorijas palīgu, lai ātrāk pievienotu terminus.

Ja veidojat sarakstu no nulles, labākais risinājums ir meklēšana un 35. un 37. kategorijas palīgs. Abos gadījumos Jūs pārlūkosiet mūsu terminu datubāzi, tādēļ iepriekšējs apstiprinājums ir garantēts. Varat par to pārliecināties, nospiežot “OK” ikonu Apstiprināšanas ikona blakus terminiem.

 

Meklēt

Klikšķiniet uz “Meklēt” un atlasiet terminus, kas vislabāk atbilst Jūsu tirdzniecības zīmei.

Preču un pakalpojumu atlases ekrānuzņēmums
 

Jūsu atlasītie termini tiks pārbaudīti, vai tie ir apstiprināti.

Atlasīto terminu, kuru apstiprinājums ir pārbaudīts, ekrānuzņēmums

Piezīme. Tikai daži mūsu datubāzē iekļautie termini, piemēram, kategoriju nosaukumi, ir atzīmēti kā neapstiprināti. Šādos gadījumos Veidotājs piedāvās risinājumu. 

35. un 37. kategorijas palīgs

Ja vēlaties ieviest kategorijas ar apzīmējumu “mazumtirdzniecības pakalpojumi”, “vairumtirdzniecības pakalpojumi” vai “uzturēšanas un uzstādīšanas pakalpojumi”, varat lietot šo palīgu.

35. un 37. kategorijas palīga ekrānuzņēmums
 

Izvēlieties savu apzīmējumu un kategoriju, kurai vēlaties to piesaistīt:

35. un 37. kategorijas palīga ekrānuzņēmums
 

Izveidotājs piesaistīs šo apzīmējumu automātiski:

35. un 37. kategorijas palīga ekrānuzņēmums

 
Pārbaudiet esošā saraksta ikonu

Pārbaudiet esošu sarakstu

Ja jums ir kāds iepriekšējs saraksts vai daļu no tā vēlaties pievienot jaunajai specifikācijai, pareizākā rīcība būs pievienot terminus manuāli vai importēt terminus no cita faila.

 

Terminu manuāla pievienošana

Klikšķiniet “Manuāli”, lai iekļautu savus terminus:

Manuālās pogas ekrānuzņēmums
 

Atlasiet kategoriju, kurai šie termini atbilst, un ielīmējiet tos tukšajā laukā:

Importēšanas pogas ekrānuzņēmums Kategorijas izvēles ekrānuzņēmums
 

Ja klikšķināsiet uz “OK”, Izveidotājs izanalizēs sarakstu un norādīs, vai jūsu izmantotie termini ir saderīgi ar HDB. Ja tie nebūs saderīgi, Izveidotājs piedāvās terminus, lai tie būtu 100 % saderīgi.

Varat arī importēt esošu sarakstu vai kategoriju.

Faila importēšanas ekrānuzņēmums
 

Šajā gadījumā esmu pievienojis jaunu kategoriju — 33. kategoriju.

Jaunas kategorijas ekrānuzņēmums

 

Sader vai nesader?

Mūsu Veidotājam ir vienkārša krāsu un ikonu kodēšana, tādēļ varat ātri redzēt, kādas Jums ir izvēles iespējas:

Rīka ikonas ekrānuzņēmums nozīmē, ka Jūsu termins ir saderīgs un tiks apstiprināts automātiski.

Alternatīvu terminu ekrānuzņēmums nozīmē, ka Jūsu termins nav pilnībā saderīgs ar HDB, taču ir pieejamas alternatīvas. Izveidotājs piedāvās jaunus risinājumus, tādēļ varēsiet izvēlēties saderīgu terminu, kas ir vistuvākais Jūsu sākotnējai izvēlei.

Klikšķiniet uz rīka ikonas, lai iegūtu citus alternatīvus terminus:

Piedāvāto terminu ekrānuzņēmums
 

Atvērsies jauns logs, piedāvājot jaunus alternatīvus terminus.

Alternatīvu terminu ekrānuzņēmums
 

Ja atlasīsiet piedāvātos terminus, ar to Jūs aizvietosiet vienoto apzīmējumu “Gaišais eils, iesala alus, aromatizētais alus” ar atsevišķiem apzīmējumiem, kuri būs automātiski apstiprināti un precīzi atbildīs tai pašai jomai.

Preču un pakalpojumu atlases ekrānuzņēmums
 

Šādā citā gadījumā sistēma ne tikai piedāvās Jums alternatīvu 1) terminam “sīrups”, bet arī ļaus apskatīt HDB meklēšanas rezultātus 2) terminam, kas atbilst Jūsu vajadzībām.

Alternatīvu un līdzīgu terminu meklēšanas ekrānuzņēmums
 

Ar apzīmējumu “pildījuma sīrups” tiek piedāvāts aizstāt nepieņemamo apzīmējumu “sīrups”. Vai tas Jums noder? Man tas noder!

Preču un pakalpojumu atlases ekrānuzņēmums
 

Ja Jūsu termini atbilst tādiem kategoriju nosaukumiem Nicas klasifikācijā, kuri ir pārāk vispārīgi, lai tos varētu reģistrēt, Veidotājs piedāvā Jums alternatīvas.

Alternatīvu ekrānuzņēmums
 

Varat pa pozīcijām salīdzināt savu sākotnējo sarakstu ar HDB ekvivalentajiem terminiem.

Kategoriju nosaukumu ekvivalentu ekrānuzņēmums
 

Apstiprināšanas neiespējamības ikona Apstiprināšana nav iespējama, jo šis termins mūsu datubāzē nav iekļauts. Klikšķiniet uz rīka ikonas, lai apskatītu papildu izvēles iespējas tajā pašā kategorijā.

Ekrānuzņēmums ar papildu izvēles iespējām tajā pašā kategorijā
 

Neapstiprinājuma ikona Tikai daži termini nav apstiprināti klasificēšanas nolūkā. Varat apskatīt pilnu sarakstu Izveidotājā.

Jūsu izvēlētā termina meklēšanas ekrānuzņēmums
 

Apsveicam! Tagad jūsu saraksts ir pilnībā saderīgs ar HDB, un Jūs varat reģistrēt savu tirdzniecības zīmi, izmantojot mūsu “Fast Track” (paātrināto kārtību).

Ekrānuzņēmums ar to terminu sarakstu, kuri ir pilnībā saderīgi ar <i>HDB</i>

Atvērt Veidotāju