Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Nodevas, kas maksājamas tieši EUIPO

To nodevu saraksts, kas maksājamas tieši EUIPO
Nodevas kods Nodevas apraksts Summa
F-001 Pamata nodeva par individuālas Eiropas Savienības (ES) preču zīmes pieteikuma iesniegšanu (ESPZR 31. panta 2. punkts) 1 000 EUR
F-001 Pamata nodeva par individuālas ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanu elektroniski (ESPZR 31. panta 2. punkts) 850 EUR
F-002 Nodeva par individuālu ES preču zīmi preču un pakalpojumu otrajai klasei (ESPZR 31. panta 2. punkts) 50 EUR
F-002 Nodeva par katru nākamo preču un pakalpojumu klasi, kas pārsniedz otro klasi, par individuālu ES preču zīmi (ESPZR 31. panta 2. punkts) 150 EUR
F-001 Pamata nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu (ESPZR 31. panta 2. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts ) 1 800 EUR
F-001 Pamata nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu elektroniski (ESPZR 31. panta 2. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts) 1 500 EUR
F-002 Nodeva par ES kolektīvo zīmi vai ES sertifikācijas zīmi preču un pakalpojumu otrajai klasei: (ESPZR 31. panta 2. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts) 50 EUR
F-002 Nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu katrai preču un pakalpojumu klasei pēc otrās klases (ESPZR 31. panta 2. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts) 150 EUR
F-003 Maksa par valstu meklējumu ziņojumiem
* 12 EUR, reizināts ar to centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju skaitu, kas minēti ESPZR 43. panta 2. punktā (šobrīd 60 EUR, atbilst 5 birojiem)
60 EUR*
F-005 Iebildumu nodeva (ESPZR 46. panta 3. punkts) 320 EUR
F-012 Pamata nodeva par individuālas ES preču zīmes pārreģistrāciju (ESPZR 53. panta 3. punkts) 1 000 EUR
F-012 Pamata nodeva par individuālas ES preču zīmes pārreģistrāciju elektroniski (ESPZR 53. panta 3. punkts) 850 EUR
F-012 Nodeva par individuālas ES preču zīmes pārreģistrāciju preču un pakalpojumu otrajai klasei (ESPZR 53. panta 3. punkts) 50 EUR
F-012 Nodeva par individuālas ES preču zīmes pārreģistrāciju katrai nākamajai preču un pakalpojumu klasei, pārsniedzot otro klasi (ESPZR 53. panta 3. punkts) 150 EUR
F-012 Pamata nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes pārreģistrāciju (ESPZR 53. panta 3. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts ) 1 800 EUR
F-012 Pamata nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes pārreģistrāciju elektroniski (ESPZR 53. panta 3. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts) 1 500 EUR
F-012 Nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes pārreģistrāciju otrajai preču un pakalpojumu klasei (ESPZR 53. panta 3. punkts un 74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts) 50 EUR
F-012 Nodeva par ES kolektīvās zīmes vai ES sertifikācijas zīmes pārreģistrāciju katrai preču un pakalpojumu klasei, pārsniedzot otro klasi (ESPZR 53. panta 3. punkts un
74. panta 3. punkts, vai 83. panta 3. punkts)
150 EUR
F-016 Papildu nodeva par pārreģistrācijas nodevas maksājuma kavējumu vai pārreģistrācijas pieprasījuma novēlotu iesniegšanu (ESPZR 53. panta 3. punkts) 25 % no kavētās pārreģistrācijas nodevas, maksimālā summa 1 500 EUR 25 %
(maks. 1 500 EUR)
F-017 Nodeva par atcelšanas vai spēkā neesamības paziņošanas pieteikumu (ESPZR 63. panta 2. punkts) 630 EUR
F-018 Apelācijas nodeva (ESPZR 68. panta 1. punkts) 720 EUR (preču zīmes)
800 EUR (dizainparaugi)
F-019 Nodeva pieteikumam tiesību atjaunošanai (ESPZR 104. panta 3. punkts) 200 EUR
F-020 Nodeva par pieteikuma iesniegšanu ES preču zīmes pieteikuma vai ES preču zīmes konversijai (ESPZR 140. panta 1. punkts, arī saistībā ar 202. panta 1. punktu) a) valsts preču zīmes pieteikumā; b) attiecinājumā uz dalībvalstīm saskaņā ar Madrides Protokolu 200 EUR
F-023 Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz reģistrētu ES preču zīmi (ESPZR 26. panta 2. punkts) vai uz ES preču zīmes pieteikumu (ESPZR 26. panta 2. punkts): a) licences piešķiršana; b) licences nodošana; c) lietu tiesību radīšana; d) lietu tiesību nodošana; e) izpildes panākšana
(200 EUR par reģistrāciju, bet, ja vienā pieteikumā ietverti vairāki pieprasījumi vai ja tie iesniegti vienlaicīgi, kopā nedrīkst pārsniegt 1 000 EUR)
200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-024 Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanu (ESPZR 29. panta 3. punkts; EUR 200 par vienu anulēšanu, bet, ja vienā pieteikumā ietverti vairāki pieprasījumi vai ja tie iesniegti vienlaicīgi, kopā nedrīkst pārsniegt 1 000 EUR) 200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-025 Nodeva par reģistrētas ES preču zīmes grozījumiem (ESPZR 54. panta 4. punkts) 200 EUR
F-026 Nodeva par ES preču zīmes pieteikuma kopijas izsniegšanu (ESPZR 114. panta 7. punkts), reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšanu (EUTMR 45. panta 2. punkts) vai reģistra izraksta izsniegšanu (EUTMR 87. panta 7. punkts)
Neapliecināta kopija vai izraksts (10 EUR)
Apliecināta kopija vai izraksts (30 EUR)
*Tiešsaistē bez maksas
10 EUR
30 EUR
F-027 Nodeva par dokumentu pārbaudi (ESPZR 114. panta 6. punkts) 30 EUR
F-028 Nodeva par dokumentu kopiju izsniegšanu (ESPZR 114. panta 7. punkts)
Neapliecināta kopija (10 EUR)
Apliecināta kopija (30 EUR + 1 EUR par katru nākamo lapu, pārsniedzot 10 lapas)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR par katru nākamo lapu, pārsniedzot 10 lapas

F-029 Nodeva par dosjē iekļautas informācijas paziņošanu (ESPZR 114. panta 9. punkts) 10 EUR
F-030 Nodeva par atlīdzināmo procesuālo izmaksu noteikšanas pārskatīšanu (ESPZR 109. panta 8. punkts) 100 EUR
F-033 Nodeva par procedūras turpināšanu (ESPZR 105. panta 1. punkts) 400 EUR
F-034 Nodeva par paziņošanu par reģistrētas ES preču zīmes sadalīšanu (ESPZR 56. pants) vai par ES preču zīmes pieteikumu (ESPZR 50. panta 3. punkts) 250 EUR
W-001 Nodeva par starptautiska pieteikuma iesniegšanu Birojā (ESPZR 184. panta 4. punkts) 300 EUR
To nodevu saraksts, kas maksājamas tieši EUIPO
Nodevas kods Nodevas apraksts Summa
Individuāla nodeva par starptautisku reģistrāciju, kurā norādīta ES.
Nodevas summa atbilstīgi B.I.1 vai B.I.2 būs šeit norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā to noteicis WIPO ģenerāldirektors atbilstīgi kopīgā reglamenta 35. noteikuma 2. punktam saskaņā ar Madrides Nolīgumu un Protokolu
M-001 Par individuālu preču zīmi 820 EUR
M-002 Papildus par otru preču un pakalpojumu klasi 50 EUR
M-002 Papildus par katru preču un pakalpojumu klasi starptautiskajā reģistrācijā, pārsniedzot divas klases 150 EUR
M-001 Par kolektīvo zīmi vai sertifikācijas zīmi 1400 EUR
M-002 Papildus par otru preču un pakalpojumu klasi 50 EUR
M-002 Nodeva par katru preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divas klases 150 EUR
Individuāla nodeva par starptautisku pārreģistrāciju, kurā norādīta ES.
Nodevas, kas norādīta B.II.1, summa būs šeit norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā to noteicis WIPO ģenerāldirektors atbilstīgi kopīgā reglamenta 35. noteikuma 2. punktam saskaņā ar Madrides Nolīgumu un Protokolu
M-012 Par individuālu preču zīmi 820 EUR
M-012 Papildus par otru preču un pakalpojumu klasi 50 EUR
M-012 Papildus par katru preču un pakalpojumu klasi starptautiskajā reģistrācijā, pārsniedzot divas klases 150 EUR
M-012 Par kolektīvo zīmi vai sertifikācijas zīmi 1400 EUR
M-012 Papildus par otru preču un pakalpojumu klasi 50 EUR
M-012 Papildus par katru preču un pakalpojumu klasi starptautiskajā reģistrācijā, pārsniedzot divas klases 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.