Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Dizainparaugu definīcija

Dizainparaugu aizsardzība ir būtisks uzņēmējdarbības ieguvums ne tikai lielajiem, bet visu izmēru uzņēmumiem.

EUIPO pētījums parāda, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kam pieder dizainparaugi, ir par 17 % augstāki ienākumi uz katru darbinieku nekā MVU, kuriem nav intelektuālā īpašuma tiesību.

Eiropas Savienībā dizainparaugi ir precīzi definēti:

“Visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla”.

Regulas par dizainparaugiem 3. pants

 

Dizainparaugu piemēri.

Gandrīz ikviens rūpniecības vai amatniecības izstrādājums var pretendēt uz dizainparauga aizsardzību (izņemot datorprogrammas)

Meklēt piemēru ražojumu iepakojumam

Ražojumu iepakojums

RKD Nr. 002710731-0001
Meklēt piemēru ražojumam/ ražojumu komplektam

Ražojums/ ražojumu komplekts

RKD Nr. 002490193-0001
Meklēt piemēru kombinētiem ražojumiem

Kombinēti ražojumi

RKD Nr. 000408166-0001
Meklēt piemēru ražojumu daļām

Ražojumu daļas

RKD Nr. 229752-0001
 
Meklēt piemēru datoru ikonām

Datoru ikonas

RKD Nr. 003001494-0002
Meklēt piemēru zīmējumiem un mākslas darbiem

Grafiskie dizainparaugi

RKD Nr. 004547370-0002
 
Meklēt piemēru tīmekļa vietnes dizainam

Tīmekļa vietnes dizains

RKD Nr. 003465632-0001
 

Mazliet teorijas

Intelektuālais īpašums

Koncepcija intelektuālā īpašuma pamatā ir vienkārša un sen pazīstama. Intelektuālais īpašums mums ir visapkārt, lai arī kurp mēs dotos.

Intelektuālais īpašums definē un aizsargā cilvēku inovācijas un jaunradi. Tas neaizsargā tikai domas un idejas

  • Preču zīmes norāda patērētājiem uz ražojumu izcelsmi
  • Dizainparaugi precizē ražojuma ārējo veidolu
  • Autortiesības attiecas uz māksliniecisko jaunradi, piemēram, grāmatām, mūziku, gleznām, skulptūrām un filmām
  • Patenti aizsargā tehniskos izgudrojumus jebkurā tehnoloģijas jomā.

Intelektuālais īpašums atalgo inovatoru ieguldījumu un ļauj ikvienam gūt labumu no saviem sasniegumiem.

 

Intelektuālā īpašuma metro — dizaineri bieži atsvaidzina idejas, lai izgatavotu kaut ko jaunu, noderīgu un unikālu. Lejupielādēt šo karti — tā palīdzēs jums reģistrēt jūsu tiesības.


Metro kartes koncepcijas adaptācija, atspoguļojot dažādu ar intelektuālo īpašumu saistītu procesu termiņus.

 

Vairāk resursu par intelektuālo īpašumu

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.