Datubāzes

Preču zīmes un dizainparaugi

Iet uz eSearch plus, EUIPO datubāzi

eSearch plus

Plaša informācija par preču zīmēm, dizainparaugiem, īpašniekiem, pārstāvjiem un biļeteniem.

* eSearch lietotne (iOS un Android)

Iet uz eSearch Case Law, EUIPO datubāzi

eSearch case law

EUIPO lēmumi, Vispārējās tiesas, Tiesas un valsts tiesu spriedumi.

Iet uz EuroLocarno, EUIPO datubāzi

EuroLocarno

Klasifikācija un termini, lai norādītu ražojumus visās ES oficiālajās valodās.

Iet uz

Pārbaudīt apstiprinātās kopijas

Ievadiet identifikācijas kodu (ID), lai aplūkotu ES preču zīmes sertifikāta dokumenta oriģinālu.

 

Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzes

Iet uz TMview, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

TMview

Visu to oficiālo preču zīmju biroju preču zīmes, kas ir iesaistīti valsts, starptautiskā un ES līmenī.

Iet uz Designview, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

DesignView

Centralizēts piekļuves punkts tādai informācijai par reģistrētiem dizainparaugiem, kuru glabā visi iesaistītie valstu biroji.

Iet uz TMclass, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

TMclass

Vienas pieturas klasifikācijas vārteja uz harmonizēto datubāzi, ko piemēro ES un datubāzēm visa pasaulē.

Iet uz Similarity, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

Similarity

ES IĪ biroju veikts novērtējums par preču un pakalpojumu līdzību.


Iet uz <i>DesignClass</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

DesignClass

Salīdzināt iesaistīto biroju dizainparaugu klasifikācijas datubāzes.


IĪ un izpilde

Iet uz Enforcement Database, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

Enforcement Database

Vieno tiesību turētājus ar muitu un policiju, lai aizsargātu ražojumus pret viltošanu.

ACIST

Viltošanas novēršanas izlūkošanas atbalsta rīks sniedz uzticamu informāciju par aizturēšanas gadījumiem uz visu ES dalībvalstu robežām.

ACRIS

Viltošanas novēršanas ātrās informēšanas sistēma sniedz informāciju drošai tirdzniecībai ārpus ES.

Iet uz EUIPO Nenosakāmu autortiesību darbu datubāzi

Nenosakāmu autortiesību darbu datubāze

Apkopo informāciju par nenosakāmu autortiesību darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai apraidīti ES.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 23-01-2017