Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

EUIPO

Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā.

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Datu aizsardzības paziņojums

Jūsu privātuma aizsardzība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (turpmāk – “Birojs”) ir ļoti svarīga. Mēs uzņemamies atbildību par personas datiem, ko vācam un apstrādājam. Tādēļ mēs apņemamies ievērot un aizsargāt Jūsu personas datus un nodrošināt iespēju Jums efektīvi izmantot savas datu subjekta tiesības.

Šajā iedaļā aprakstīts, kā Birojs apstrādā Jūsu personas datus, lai pildītu savus uzdevumus (kā noteikts ES tiesību aktos), nodrošinot Jums savus produktus un pakalpojumus.

 

IERAKSTU REĢISTRS

Centrālais reģistrsEUIPO ir juridiskas saistības uzturēt personas datu apstrādes darbību ierakstu centrālo reģistru (Regulas (ES) 2018/1725 31. pants).  Vairāk uzzināt par EUIPO ierakstiem par jūsu personas datu apstrādes darbībām jūs varat EUIPO centrālajā reģistrā. Plašāku informāciju par EUIPO centrālo reģistru skatiet 11. jautājumā.

 

 

1. Kāds ir tiesiskais regulējums par datu aizsardzību attiecībā uz EUIPO?

 

2. Kāda veida personas datus mēs vācam?

 

3. Kādam mērķim mēs izmantojam Jūsu personas datus?

 

4. Kādi ir tiesiskie pamati Jūsu personas datu apstrādei, ko mēs veicam?

 

5. Kam ir piekļuve Jūsu personas datiem?

 

6. Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

 

7. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu informāciju?

 

8. Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi? Kā īstenot savas tiesības? Vai jūsu tiesības var tikt ierobežotas?

 

9. Kuras sīkdatnes tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē?

 

10. Kā ar mums sazināties jebkuru jautājumu gadījumā?

   

11. Nepieciešama jebkura papildu informācija?

 

 

Varat arī atrast papildu informāciju šajās saitēs:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.