Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Apstiprinātu kopiju autentifikācija vai legalizācija

Saskaņā ar 84. panta 6. punkta un 89. panta 5. punkta noteikumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi, un 74. panta 4. un 5. punktu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2245/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu par Kopienas dizainparaugiem, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izsniedz apstiprinātas pieteikumu, reģistrācijas apliecību vai ar tā kompetences jomu saistītu dokumentu kopijas, kā arī apstiprinātus izrakstus no Eiropas Savienības preču zīmju vai Kopienas dizainparaugu reģistra.

Turklāt dažas trešās valstis var pieprasīt šādu apstiprināto kopiju autentifikāciju vai legalizāciju, pirms tās pieņem kā pamatu prioritātes prasībai to valsts birojā vai jebkādai citai prasībai to iestādēs.

Šajā saistībā Eiropas Komisija 2000. gada 19. septembrī pieņēma procedūru, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pilnvarojot Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāju Spānijā autentificēt EUIPO izsniegtu dokumentu parakstu.


Procedūra

Apstiprinātu kopiju pieprasījumi jāsūta EUIPO, izmantojot atbilstošu veidlapu "Pieteikums datnes pārbaudei" un attiecīgajā sadaļā norādot, ka kopijas paredzēts iesniegt trešā valstī, kurā tām jābūt autentificētām, un attiecīgajā vietā precizējot trešo valsti vai trešās valstis, kurās nepieciešama šāda legalizācija.

Pēc tam EUIPO izsniegs apstiprinātās kopijas ierastajā kārtībā un nosūtīs tās Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Spānijā uz šādu adresi:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madride (Spānija)

Tālr.: +34 914 238 000

EUIPO arī nosūtīs paziņojumu, kurā informēs pieteikuma iesniedzēju, ka pieprasītie dokumenti ir nosūtīti pārstāvniecībai.

Kad pārstāvniecība būs saņēmusi dokumentus no EUIPO, pārstāvniecības vadītājs apstiprinās tajos ietvertā paraksta autentiskumu. Pēc tam dokumenti tiks nosūtīti uz adresi, ko pieteikuma iesniedzējs ir norādījis sākotnējā pārbaudes pieteikumā, vai tos varēs saņemt personiski Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Madridē.

Ja pieteikuma iesniedzējam jau ir apstiprināta kopija, to var nosūtīt pārstāvniecībai Madridē pa pastu vai iesniegt personiski. Legalizējamajiem dokumentiem jāpievieno vēstule ar norādi, kurš piesakās legalizācijai (pasta adrese un kontaktpersonas vārds), valsts, kurā nepieciešama legalizācija, un vai nu adrese, uz kuru vēlas saņemt dokumentu, vai kontaktpersonas tālruņa numurs, ja tā vēlas saņemt dokumentus personiski.

Jāparūpējas, lai apstiprinātās kopijas, kas tieši lejupielādētas no EUIPO tīmekļa lapas, būtu labā drukas kvalitātē un pienācīgi saskavotas vai iesietas.

Kad Eiropas Komisijas pārstāvniecība ir legalizējusi dokumentus, pieteikuma iesniedzējam jāievēro trešās valsts (dokumentu mērķvalsts) vēstniecības vai konsulāta atbilstošās procedūras Spānijā. Pirms šādu dokumentu pieņemšanas daudzās valstīs nepieciešama arī Spānijas Ārlietu ministrijas papildu legalizācija.

Tāpēc iesakām pieteikuma iesniedzējiem sazināties ar attiecīgās trešās valsts vēstniecību, ja tām rodas neskaidrības par ievērojamo procedūru. Spānijas akreditēto valstu vēstniecību kontaktadreses.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne EUIPO, ne Komisija nav atbildīga par trešo valstu iestāžu īstenoto praksi vai pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar EUIPO izsniegto dokumentu legalizāciju.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 25-02-2016
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit