Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Skaidrumo portalas

EUIPO yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis skaidrumo ir galimybės susipažinti su dokumentais užtikrinimo principo, kaip nustatyta SESV 15 straipsnio 3 dalyje. Skaidrumo portalo paskirtis – sudaryti sąlygas lengviau nei bet kada anksčiau atlikti dokumentų paiešką ir juos rasti; šiame portale bus galima susipažinti su paskelbtais naujais dokumentais. Dokumentai yra suskirstyti į penkias kategorijas: finansai; aplinkos klausimai; personalas; organizaciniai klausimai ir socialiniai ryšiai – su visais šiais dokumentais galima susipažinti dešinėje pusėje esančioje meniu juostoje arba pasinaudojant žemiau esančiu slankiuoju meniu:

Toliau pateiktas turinys – tai pagrindiniai dokumentai arba nuorodos į pagrindines dokumentų grupes ir viešame registre esančią informaciją, su kuria šioje vietoje galima lengvai susipažinti.

2025 m. strateginis planas

 

Strateginis planas – tai EUIPO veiksmų gairės, kuriose išdėstyta EUIPO strateginė vizija iki 2025 m. Strateginis planas kuriamas gaunant informaciją ir duomenis iš įvairių šaltinių: darbuotojų, naudotojų ir Europos Sąjungos ir užsienio intelektinės nuosavybės tarnybų; šį strateginį planą tvirtina EUIPO valdančioji taryba.

 


PDF Išsamesnė informacija >>

Darbo programa

 

Kiekvienais metais tarnyba parengia darbo programą, kurią tvirtina valdančioji taryba. Valdančiąją tarybą sudaro ES valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai. Darbo programa apima visą artimiausių metų veiklos planą. Darbo programa įgyvendinama, kai ją patvirtina valdančioji taryba.


PDF Išsamesnė informacija >>

2023 m. EUIPO biudžetas

 

Artimiausių metų EUIPO biudžetą rengia ir tvirtinti teikia tarnybos Biudžeto komitetas. Biudžeto negalima vykdyti, kol jo nepatvirtina Biudžeto komitetas, kurį sudaro ES valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai.
 


PDF Išsamesnė informacija >>

EUIPO GRI turinio indeksas

 

GRI turinio indeksas – tai EUIPO ataskaitų ciklo apibendrinamasis dokumentas. Jis kiekvienų metų pirmąjį semestrą skelbiamas kaip Tarnybos metinės ataskaitos priedas. Būdama vieša organizacija, EUIPO yra įsipareigojusi užtikrinti tvarumą teikdama paslaugas ir įgyvendindama politiką bei strategiją, kaip išdėstyta EUIPO 2020 m. strateginiame plane.


PDF

<
Dokumentas Atsisiųsti
Strategic Plan 2025 PDF Išsamesnė informacija >>
Tarnybos organizacinė schema PDFIšsamesnė informacija >>
Valdančioji taryba Išsamesnė informacija >>
EUIPO Prekių ženklų pagrindinė ataskaita: 2010–2017 m. raida PDF
EUIPO dizainų pagrindinė ataskaita: 2010–2019 m. raida PDF
Steigiamasis aktas PDF

 

Pavadinimas DIN Sukurta Pirmoji peržiūra
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.