Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Valdymas

Registruotus Bendrijos dizainus galima parduoti, suteikti jiems licencijas ir pratęsti jų galiojimą. Apie RBD pakeitimus skelbiama Bendrijos dizainų biuletenyje.

 

Kaip užtikrinti apsaugą?

Bendrijos dizaino registracija galioja penkerius metus. Tačiau registracijos galiojimą galima pratęsti keturis kartus (taip užtikrinant ilgiausią – 25 metų – apsaugą). Kas penkerius metus susidursite su klausimu „Ar reikėtų pratęsti savo dizaino registracijos galiojimą?" Atsakymas į šį klausimą priklausys nuo jūsų intelektinės nuosavybės strategijos.

Ar norite užtikrinti tolesnę apsaugą?

Pratęsti 

Galite rinktis iš dviejų galimybių:

 

Jeigu paraiška buvo sudėtinė, galite nuspręsti pratęsti tik kai kurių ja įregistruotų dizainų registracijos galiojimą.

 1. Pratęsti. Jeigu norite užtikrinti tolesnę apsaugą, galite pratęsti registracijos galiojimą internetu.

  Už kiekvieną dizainą (nesvarbu, ar jis buvo įtrauktas į sudėtinę paraišką, ar ne) taikomi tokie registracijos galiojimo pratęsimo mokesčiai:

  • Po 5 metų – 90 EUR.
  • Po 10 metų – 120 EUR.
  • Po 15 metų – 150 EUR.
  • Po 20 metų – 180 EUR.

 2. Nepratęsti registracijos galiojimo. Jeigu nusprendėte nepratęsti savo dizaino registracijos galiojimo ES, su juo susijusios teisės neteks galios.

Kada pratęsti registracijos galiojimą?

Jūs pats privalote stebėti, ar nepasibaigė galiojimo pratęsimo terminas. Vis dėlto Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), likus šešiems mėnesiams iki galiojimo pabaigos, informuos jus arba jūsų atstovą, kad jūsų RBD registracijos galiojimą reikia pratęsti. Tarnyba informuos ir kitus asmenis, turinčius teisę į jūsų RBD, pavyzdžiui, licencijos turėtojus.

Registracijos galiojimo pratęsimo forma turi būti pateikta ir pratęsimo mokestis turi būti sumokėtas per šešis mėnesius iki jūsų RBD registracijos galiojimo pabaigos. Formą galima pateikti iki paskutinės mėnesio, kurį apsauga baigia galioti, dienos.

Jeigu praleidote terminą, tačiau norite pratęsti savo dizaino registracijos galiojimą, galite tai padaryti per šešis mėnesius nuo termino pabaigos, tačiau bus taikoma 25 proc. priemoka.

Kiekvienas pirmame sąraše nurodytas laikotarpis prasideda ir baigiasi po juo einančiame sąraše nurodytu etapu.

 • Registracijos laikotarpis
 • Registracijos galiojimo pratęsimas internetu
  Įprastas mokestis
 • Vėlesnis registracijos galiojimo pratęsimas internetu
  Papildomas mokestis
  (25 proc. priemoka)
 • 2009.01.01

  Paraiškos padavimo data
 • 2013.08.01

  Galiojimo pratęsimo laikotarpio pradžia
 • 2014.01.31

  Paskutinė galiojimo pratęsimo diena, kai taikomas įprastas mokestis
 • 2014.07.31

  Paskutinė galimybė pratęsti galiojimą
 

Kaip pratęsti galiojimą?

Jūsų RBD registracijos galiojimas turėtų būti pratęsiamas internetu. Atminkite, kad pratęsdami savo dizaino registracijos galiojimą, negalite daryti jo pakeitimų.

Praneškite mums apie savo duomenų pasikeitimus

Pvz., galbūt pasikeitė jūsų vardas ir pavardė arba jūsų įmonės pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys.

Pakeiskite savo asmens duomenis.

User Area 

Kodėl?

Jeigu nesate paskyrę atstovo, turėsime kreiptis tiesiai į jus. Todėl pasikeitus jūsų asmens duomenims, labai svarbu, kad mums apie tai praneštumėte. Net jeigu esate paskyrę atstovą, jums vis vien naudinga nuolat atnaujinti savo įmonės duomenis. Mums arba trečiajai šaliai gali reikėti su jumis susisiekti.

 

Nuo kada taikomos šios gairės?

Oficialus terminas nenustatytas. Kuo greičiau pranešite mums apie pasikeitimus, tuo geriau.

 

Kaip?

Jeigu turite atstovą, informuokite jį ir jis viskuo pasirūpins. Taip pat galite nesunkiai tai padaryti patys internetu prisijungę prie savo naudotojo skilties. Prisijunkite prie savo naudotojo skilties ir per meniu parinktis įveskite atitinkamų asmens duomenų pakeitimus.

Keičiant asmens duomenis negalima pakeisti pareiškėjo arba savininko tapatybės. Pareiškėjo tapatybės pasikeitimas yra teisės į RBD perdavimas.

Juridiniai asmenys gali turėti tik vieną oficialų adresą. Kilus abejonių, EUIPO gali paprašyti pateikti teisinės formos arba adreso įrodymus.

Nurodant EUIPO jums suteiktą identifikacinį numerį, jums nereikės nurodyti visų jums priklausančių teisių. Pakeitimas automatiškai bus taikomas visoms teisėms.

Ar galiu parduoti arba išduoti licenciją naudoti man priklausantį RBD?

Jūsų RBD yra turtas. Nuosavybę galima parduoti arba galima suteikti teisę ja naudotis. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad, parduodami savo RBD, nuosavybės teisę kitai šaliai perleidžiate visam laikui, o suteikdami licenciją juo naudotis, nuosavybės teisę išsaugote. Tai tarsi jums priklausančio namo pardavimas arba išnuomavimas. Kai tik sudarote sutartį, turite mus išsamiai informuoti apie ją.

Įrašo pateikimas internetu – greita ir patogu

Pateikti paraišką internetu 

Licencijos suteikimas ir nuosavybės teisės perdavimas. Išsami informacija

Tik jūs sprendžiate, ar suteikti licenciją naudotis savo RBD, ar perduoti nuosavybės teisę į jį. Mums svarbu tik tai, kad veiksmas būtų teisingai įregistruotas. Reikėtų atsižvelgti į keletą toliau nurodytų aspektų.

Suteikti licenciją naudotis RBD ar perduoti teisę į jį?

Į sudėtinę paraišką įtraukti dizainai tvarkomi taip, tarsi jie būtų tarpusavyje nesusiję. Kitaip tariant, teisę į kiekvieną į sudėtinę paraišką įtrauktą dizainą galima perduoti arba dizainą licencijuoti atskirai nuo kitų dizainų.

Suteikti licenciją naudotis RBD ar perduoti teisę į jį?

 
  Teisės perdavimas Licencijos suteikimas
Mokestis Administracinis mokestis – 200 EUR už vieną dizainą
Didžiausias mokestis – 1 000 EUR (jei susijusios šalys nesikeičia)
Administracinis mokestis – 200 EUR už vieną dizainą
Didžiausias mokestis – 1 000 EUR (jei susijusios šalys nesikeičia)
Geografinė taikymo sritis Jūsų perduota teisė į RBD galios visoje ES. Licenciją naudoti RBD galite apriboti konkrečiomis ES valstybėmis narėmis.
Trukmė Teisė į RBD perduodama neribotam laikotarpiui. Licenciją naudoti RBD galite suteikti tam tikram laikotarpiui.
 

Nuo kada taikomos šios gairės?

Kai tik jūs ir kita šalis sudarysite sutartį, praneškite mums.

 

Kaip?

Jums tereikia paprašyti, kad teisės perdavimas arba licencijos naudoti RBD suteikimas būtų įregistruotas registre: toks prašymas vadinamas įrašu. Įrašo pateikimas internetu – greita ir patogu.

Jeigu abiem šalims esate paskyrę vieną profesionalų atstovą (ir jis yra dabartinio savininko atstovas), šis atstovas prašymą gali pasirašyti jūsų vardu. Tokiu atveju jums nereikia pateikti teisės perdavimo arba licencijos suteikimo dokumento nuorašo.

Ką galima daryti su savo teise?

Savo teisę galite naudoti ir kitoms, mažiau žinomoms, reikmėms. Visos galimybės nurodytos internetinėje formoje, tačiau pagrindinė informacija apibendrinta čia:

 • Daiktinė teisė: galite naudoti savo dizainą kaip garantiją.

 • Atsisakymas: galite atsisakyti teisės, jums suteiktos atlikus registracijos procedūrą.

 • RBD taisymas: galima ištaisyti kopijuojant padarytas arba akivaizdžias formulavimo klaidas. Radę tokių klaidų, praneškite apie tai mums. Jeigu klaidą padarė EUIPO, bus išduotas naujas pažymėjimas. Jeigu klaidą padarė ne EUIPO, dizaino vaizdo pataisymų prašymai dažniausiai atmetami.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.