Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Jūsų teisių apsauga

„Registruotasis Bendrijos dizainas suteikia jo savininkui išimtinę teisę jį naudoti. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo jį naudoti komercinėje veikloje."

Reglamento dėl Bendrijos dizaino 19 straipsnis.

 
 

Užtikrinti savo dizaino teisinę apsaugą – ne mažiau svarbu nei jį įregistruoti.

Jūs patys turite pasirūpinti savo registruotojo Bendrijos dizaino teisinės apsaugos užtikrinimu. Kad apsauga būtų veiksminga, privalote būti budrus. Įregistravus Bendrijos dizainą, konkurentai bus įspėti, kad teisė į jį priklauso jums, tačiau, jeigu kas nors be leidimo pasinaudos jūsų arba panašiu dizainu, jūs patys privalėsite imtis veiksmų, kad sustabdytumėte tokius asmenis.

 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) atsakinga už Bendrijos prekių ženklų ir dizainų registravimą.

EUIPO nėra teisėsaugos institucija, todėl neteikiame teisinių konsultacijų dėl prekių ženklų arba dizainų teisinės apsaugos užtikrinimo.

 

Registrai

Patikrinkite, ar niekas nemėgina apsaugoti tokio pat arba panašaus dizaino.

Dizainų registruose atlikite tokių pat arba panašių dizainų paiešką.

Siūlome registruotų dizainų paieškos priemonę. Registruoti naudotojai gali sukonfigūruoti automatinius stebėsenos įspėjimus ir gauti pranešimą, kai EUIPO gaus galimai prieštaraujančias RBD paraiškas.

DesignView – tai paieškos sistema, kuri atlieka ir RBD, ir ES valstybėse narėse pateiktų nacionalinių paraiškų ir įregistruotų dizainų paiešką.

Jeigu paieškos negalite atlikti patys, profesionalių intelektinės nuosavybės stebėsenos paslaugų galite kreiptis į teisininkus.

Jeigu pastebėjote, kad jūsų konkurentas įregistravo dizainą, kuris yra panašus arba identiškas jūsų dizainui, remdamiesi savo pirmiau įgyta teise galite pareikalauti, kad vėliau įregistruotas dizainas būtų pripažintas negaliojančiu.

Jūs patys privalote imtis veiksmų.

Rinka

Pasirūpinkite, kad rinkoje niekas nenaudotų jūsų dizaino.

Stebėkite rinką tikrindami, ar spaudoje, prekybiniuose leidiniuose ir internete įmonės be leidimo nenaudoja jūsų dizaino.

Atminkite, kad jūsų dizainas gali būti neteisėtai naudojamas tokios pačios rūšies prekėms gaminti kaip jūsų gaminamos, ir reklamos priemonėse, skirtose prekybai skatinti.

Apsvarstykite galimybę nacionalinei muitinės tarnybai pateikti prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones. Muitinės pareigūnai, susidūrę su galimai neteisėtais gaminiais, gali patikrinti duomenų bazes, kuriose kaupiami visi prašymai, ir nustatyti galimus pažeidimus bei konfiskuoti klastotes.

Informaciją apie savo gaminius ir prekių ženklus taip pat galite nurodyti IP Enforcement Portal Ši duomenų bazė skirta padėti teisėsaugos institucijoms atpažinti suklastotas prekes. Čia galite nemokamai nurodyti tokią informaciją, kaip antai pakuočių, etikečių ar kontaktinius duomenis. Tokią informaciją teisėsaugos institucijos naudoja suklastotoms prekėms atskirti nuo originalių.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje

Pateikite paraišką, kad identiški arba panašūs registruotieji dizainai būtų pripažinti negaliojančiais.

 

Teismuose ir įmonėse

Imkitės veiksmų prieš pažeidėją

Prieš imantis ginčijimo veiksmų patariame pasikonsultuoti su praktikuojančiu teisininku.

 

Informuokite tariamą pažeidėją. Rašytinis reikalavimas nutraukti pažeidimą

Nustatę pažeidimą, apsvarstykite galimybę išsiųsti laišką, kuriuo konkurentui būtų pranešama apie nustatytą faktą ir reikalaujama pažeidimą nutraukti. Taip konkurentas bus oficialiai supažindintas su jūsų teisėmis ir informuotas, kad, jeigu jis ir toliau jų nepaisys, jo atžvilgiu gali būti imtasi tolesnių veiksmų.

 

Tarkitės

Tam tikrais atvejais jums gali pavykti susitarti per tarpininkus ir arbitražą. Šios tarnybos gali būti naudingos sprendžiant ginčus tarp teisėtai veikiančių įmonių, kai abi šalys ieško nebrangių ir praktiškų sprendimų.

 

Civilinės teisės priemonės

Jeigu jūsų pastangos įspėti tariamą pažeidėją arba su juo susitarti nieko neduoda, siekdami užkirsti kelią neteisėtam savo dizaino naudojimui galite imtis kitų teisinių priemonių, skirtų kovoti su pažeidimais, pavyzdžiui, tokių, kaip preliminarus uždraudimas ir prevencinis areštas. Bet kuriuo atveju civilinės teisės įgyvendinimo veiksmų turi būti imamasi nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į atitinkamą ES jurisdikciją. Vis dėlto, vienas RBD pranašumų yra tas, kad vieno teismo sprendimas dėl tokios priemonės taikymo galioja visose valstybėse narėse.

 

Baudžiamosios teisės priemonės

Baudžiamosios teisės priemonės taikomos klastočių ir autorių teisių pažeidimo atvejais. Jums reikės susisiekti su nacionalinėmis teisėsaugos ir baudžiamojo persekiojimo institucijomis atitinkamoje ES jurisdikcijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad su intelektine nuosavybe susijusios baudžiamosios teisės įgyvendinimo taisyklės nėra suderintos ES mastu. Baudžiamosios teisės įgyvendinimo veiksmų imamasi nacionaliniu lygmeniu, vadovaujantis susijusiais nacionaliniais teisės aktais. Todėl galimybės Europos lygmeniu imtis baudžiamosios teisės įgyvendinimo veiksmų yra labai nevienodos. Ne visuomet galima visose šalyse taikyti tokias pačias baudžiamosios teisės įgyvendinimo priemones.

Jeigu teismo procese iš jūsų reikalaujama įrodyti jūsų RBD galiojimą, patvirtintą arba nepatvirtintą jūsų registracijos dokumento nuorašą galite gauti prisijungę prie savo naudotojo skilties.

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos