Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Prekių ženklų
vadovas

Strategija

Europos Sąjungos prekių ženklų apsauga suteikia jums didžiulį potencialą kurti ir ginti savo ženklą ir pasinaudoti gausiomis intelektinės nuosavybės teikiamomis galimybėmis. Vis dėlto, šį potencialą turite išnaudoti – kuo daugiau įdėsite, tuo daugiau ir gausite.

 

Turite pasirinkti, kokią prekių ženklo strategiją taikysite. Ji atspindės platesnius jūsų įmonės interesus ir intelektinės nuosavybės teisių paketą. Puoselėdami šiuos interesus, pirmiausia turėtumėte apsvarstyti šiuos tris dalykus:

 

Jūsų prekių ženklo naudojimas

Kaip jau minėta, nėra teisių be pareigų. Jums suteikta teisė yra galingas įrankis, kurį galite pasitelkti siekdami, kad jūsų prekių ženklas būtų pripažįstamas rinkoje. Vis dėlto jūsų turima išimtinė teisė turėtų būti naudojama pagal paskirtį, nes kitaip ji gali būti panaikinta. Jūsų prekių ženklo paskirtis – atskirti jūsų prekes ir (arba) paslaugas nuo prekių ir paslaugų, kurias rinkoje siūlo jūsų konkurentai. Todėl jūsų prekių ženklas turi būti naudojamas. Jeigu jo nenaudosite, trečiosios šalys gali užginčyti jūsų prekių ženklo apsaugą dėl to, kad jis nenaudojamas. Teisės aktuose nustatyta, kad ESPŽ būtina pradėti naudoti Europos Sąjungoje per penkerius metus nuo jo įregistravimo.

Jūsų prekių ženklas taip pat gali būti panaikintas, jei dėl to, kaip jį naudojate, jis tampa prekės ar paslaugos bendriniu pavadinimu, arba ima klaidinti, o prekių ir paslaugų, kurioms registruoti jis naudojamas, pobūdis, kokybė ar geografinė kilmė tampa neaiški.

Jūsų prekių ženklo gynimas

Tai, kad prekių ženklas priklauso jums, nereiškia, kad trečiosios šalys nemėgins jo ginčyti. Trečiosioms šalims, kurios per nustatytą laiką nepateikė pastabų arba protesto, suteikiama papildoma galimybė siekti, kad jūsų teisė būtų panaikinta.

Galbūt jums tai atrodo šiek tiek neteisinga, tačiau, atsidūrę jų vietoje, manytumėte kitaip: įsivaizduokite, kad praleidote protesto padavimo dėl kurio nors iš jūsų konkurentų prekių ženklų terminą.

Pateikus panaikinimo prašymą, pradedama procedūra, kurios metu susijusios šalys keičiasi argumentais. Galiausiai, jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo, sprendimą priimame mes.

Teikiant prašymą panaikinti prekių ženklo galiojimą, reikia sumokėti 630 EUR mokestį. Galite naudoti dvi skirtingas formas: prašymo paskelbti negaliojančiu formą ir panaikinimo formą. Jos skiriasi tuo, kad pateikus prašymo paskelbti negaliojančiu formą prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu atgaline data (ir išbraukiamas iš Prekių ženklų registro), o pateikus panaikinimo prašymą, ženklo galiojimas panaikinamas nuo prašymo tarnybai pateikimo dienos.

Jūsų prekių ženklo plėtojimas

Ilgainiui jūsų intelektinės nuosavybės strategija bus plėtojama, o kartu su ja didės ir jūsų poreikis plėstis. Jeigu savo veiklą ketinate plėtoti už Europos Sąjungos (ES) ribų, turėtumėte pasirūpinti, kad jūsų prekių ženklas galiotų ne tik ES teritorijoje.

Tai galima padaryti keliais būdais. Galite pateikti atskiras paraiškas tiesiogiai ne ES intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tarnyboms arba tarptautinę paraišką pagal Madrido protokolą.

Madrido protokolas – esminė pasaulinės prekių ženklų apsaugos priemonė. Tai tarptautinė registracijos sistema, kurią administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) Ženevoje ir kurią ratifikavo daugelis pasaulio šalių, įskaitant beveik visas atskiras Europos valstybes, JAV, Japoniją, Australiją, Kiniją, Rusiją ir – nuo 2004 m. spalio mėn. – Europos Sąjungą.

Pagal Madrido protokolą reikalaujama pateikti pagrindinį ženklą, kurio teritorinis galiojimas vėliau išplečiamas į kitas valstybes, kurios yra Madrido susitarimo ir (ar) protokolo šalys. Privalote žinoti, kad norėdami pateikti prašymą dėl prekių ženklo teritorinio galiojimo išplėtimo už ES ribų, teisiniu požiūriu neprivalote laukti, kol jūsų ES prekių ženklo paraiška bus įregistruota. Tačiau pagrindinis ESPŽ ir tarptautinė registracija bus glaudžiai susiję penkerius metus. Jei dėl kokios nors priežasties jūsų ES prekių ženklo paraiška nebus įregistruota, jūs prarasite tarptautinę registraciją.

Tarptautinės registracijos paraišką reikia pateikti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO). Norėdamas pasirinkti EUIPO kaip „kilmės tarnybą“, ES prekių ženklo savininkas ir (arba) paraiškos teikėjas turi būti ES valstybės narės pilietis arba turėti faktiškus ir veikiančius pramoninius ar komercinius padalinius arba gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, ne visi ES prekių ženklų savininkai ir (arba) pareiškėjai gali teikti tarptautinės registracijos paraiškas, pagrįstas ES prekių ženklu.

Teikiant tarptautinę paraišką privaloma naudoti oficialias formas: Pareiškėjai negali naudoti kitų formų ar keisti formų turinį ir struktūrą.

 • EUIPO sukūrė visomis oficialiosiomis kalbomis prieinamą e. paraiškų teikimo priemonę, kurios formatas yra toks pat kaip EUIPO EM 2 formatas. EUIPO pareiškėjams primygtinai rekomenduoja naudoti e. paraiškų teikimo priemonę, kadangi ji padeda pareiškėjui teisingai užpildyti paraišką ir taip sumažinti potencialių trūkumų skaičių ir pagreitinti paraiškos nagrinėjimą. E. paraiškų teikimo priemonė prieinama visomis ES oficialiosiomis kalbomis, bet taip pat būtina nurodyti Madrido protokolo kalbą (prancūzų, anglų arba ispanų), nes paraiška PINO bus persiųsta būtent šia kalba.
   
 • EUIPO EM 2 popierinė forma (the EUIPO pritaikyta PINO MM2 forma) prieinama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
   
 • PINO MM2 forma anglų, prancūzų arba ispanų kalba.

Teikiant tarptautinę paraišką, EUIPO turi būti sumokėtas 300 EUR paraiškos tvarkymo mokestis. Tarptautinės paraiškos mokesčius reikia mokėti tiesiogiai PINO. Visi PINO skirti, bet EUIPO nusiųsti mokėjimai bus grąžinti pareiškėjui.

Patikrinusi paraiškos turinį ir išsamumą, EUIPO tarptautinę paraišką perduos PINO. EUIPO privalo pranešti PINO apie visus svarbius teisės galiojimo laikotarpiu (penkeri metai nuo tarptautinės paraiškos pateikimo datos) įvykusius pokyčius, turinčius įtakos ES prekių ženklui.

PINO įregistravus ženklą, į tarptautinę registraciją galėsite įtraukti daugiau šalių. Nors tai galima padaryti per EUIPO, kaip kilmės tarnybą, vis dėlto gerokai paprasčiau tokius nurodymus pateikti tiesiogiai PINO tarptautiniam biurui.

Koks gali būti ES prekių ženklas?

ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, ypač iš žodžių (įskaitant asmenvardžius) ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių formos ar prekių pakuotės ar garsų.

Pakeitimų reglamente (ES) 2015/2424 numatyta, kad nuo 2017 m. spalio 1 d. nebebus taikomas grafinio vaizdavimo reikalavimas.

Praktikoje tai reiškia, kad jei jūsų prekių ženklas patenka į vieną iš Tarnybos priimamų prekių ženklų kategorijų ir jis gali būti pavaizduotas tinkamais formatais, galite pateikti paraišką be jo grafinio vaizdo.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kokį prekių ženklą norėtumėte apsaugoti?

Sprendimas dėl registruotino prekių ženklo rūšies priklauso nuo to, ką norite apsaugoti (žodį, vaizdą, spalvą ir pan.). Sužinokite, ką galite registruoti.

Prekių ženklą sudarantys žymenys turi padėti atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Kad jūsų prekių ženklą būtų galima įregistruoti, jis turi turėti skiriamąjį požymį, tačiau juo neturi būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate.

 
 

Jūsų prekių ženklas turi turėti skiriamąjį požymį

Vartotojai turėtų galėti atpažinti jūsų ženklą kaip tokį, pvz., kaip kilmės nuorodą. Prekių ženklas turėtų padėti jums išsiskirti iš kitų įmonių rinkoje, kad galėtumėte apsaugoti ir stiprinti jo tapatumą ir vertę.

Jūsų prekių ženklu neturėtų būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate

Jūsų prekių ženklas neturėtų monopolizuoti žymens, kuris tik apibūdina jūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas. Tokie žymenys turėtų išlikti prieinami visiems – jums ir jūsų konkurentams.

 

Vis dar kyla neaiškumų? Toliau pateiktas pavyzdys turėtų išsklaidyti visas likusias abejones.

Neturintis skiriamojo požymio
Čia pavaizduotas butelis vartotojui neatrodytų kaip turintis skiriamąjį požymį ženklas, pagal kurį būtų galima atskirti vieną įmonę nuo kitos. Šis ženklas turėtų išlikti prieinamas visoms įmonėms.

Vynas

Pernelyg apibūdinamojo pobūdžio
Šiuo atveju vartotojams šis butelis neatrodys išskirtinis, nes žodžiu „vynas“ paprasčiausiai apibūdinamas butelio turinys. Vartotojai tai suvoks kaip produkto apibūdinimą.

Pavyzdys, koks turėtų būti jūsų prekių ženklas – išskirtinis ir ne pernelyg apibūdinamojo pobūdžio

Joe
Bloggs

Registruotinas prekių ženklas
Nors pats šiame pavyzdyje pavaizduotas butelis gal ir nebūtų išskirtinis, etiketėje papildomai pateikus išskirtinį pavadinimą, vartotojai suvoktų tai kaip konkretų prekių ženklą.

 

EUIPO atmes jūsų prekių ženklo paraišką, jeigu manys, kad jis neatitinka šių ir tam tikrų kitų reikalavimų. Jeigu norite, galite peržiūrėti kitas priežastis, dėl kurių jūsų prekių ženklą gali būti atsisakyta registruoti (tai vadinamieji absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai).

Jeigu turite kokių nors abejonių, pasitarkite su specialistais. Tarnyba tokių patarimų neteikia.

 

Kokių rūšių prekių ženklus galiu registruoti?

Galite įregistruoti trijų rūšių prekių ženklus: individualius, sertifikavimo ir kolektyvinius.

Individualaus prekių ženklo paskirtis – atskirti vienos konkrečios įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Tačiau tai nereiškia, kad individualus prekių ženklas turi priklausyti vienam asmeniui: nuosavybės teisė į individualius prekių ženklus gali priklausyti vienam arba keletui juridinių ar fizinių asmenų. Tai reiškia, kad pareiškėjų yra daugiau nei vienas.

Pagrindinis paraiškos už individualų prekių ženklą (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis prasideda nuo 850 EUR.

Kolektyvinio prekių ženklo paskirtis – atskirti įmonių grupės arba asociacijos narių prekes ir paslaugas nuo konkurentų prekių ir paslaugų. Kolektyviniai prekių ženklai gali būti naudojami siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą gaminiais (paslaugomis), kurie (-ios) ženklinami (-os) kolektyviniu prekių ženklu. Labai dažnai šie prekių ženklai naudojami gaminiams, kuriems būdinga tam tikra savybė, ženklinti.

Paraiškas dėl kolektyvinių prekių ženklų gali teikti tik gamintojų, paslaugų teikėjų arba verslininkų asociacijos, taip pat viešojo sektoriaus juridiniai asmenys.

Kolektyvinio prekių ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Sertifikavimo ženklai EUIPO registruojami nuo 2017 m. spalio 1 d. Tai nauja prekių ženklo rūšis ES lygmeniu, nors nacionalinėse sistemose jie naudojami jau seniai. Jie parodo, kad prekės ar paslaugos atitinka sertifikavimo institucijos ar organizacijos sertifikavimo reikalavimus, jie yra prižiūrimos kokybės ženklas.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant institucijas, valdžios institucijas ir įstaigas, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, gali teikti ES sertifikavimo ženklų paraiškas su sąlyga, kad pareiškėjas nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių ar paslaugų tiekimu.

Sertifikavimo ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Visas mokesčių už prekių ženklus sąrašas 

 

 

Prekių ženklų pavyzdžiai

Žodinis ženklas

 

 

Vaizdinis ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Vaizdinis prekių ženklas su žodiniais elementais *

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Tam tikros formos ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Tam tikros formos prekių ženklas su žodiniais elementais*

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozicinis prekių ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Ženklas su raštais

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Spalvinis (vienos spalvos) prekių ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Spalvinis (spalvų derinio) prekių ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG

 

Garsinis ženklas

Panaikinus reikalavimą pateikti grafinį vaizdą, nuo 2017 m. spalio 1 d. ESPŽ paraiškas dėl garsinių ženklų turi apimti tik garso failą, kuriame atkuriamas garsas arba jis tiksliai vaizduojamas pateikiant muzikos natas.

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG, MP3 (ne daugiau kaip 2 Mb)

 

Judantis ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: MP4 (vaizdo įrašas), JPEG (nejudančių nuoseklių atvaizdų serijoms).

 

Multimedinis ženklas

Tai nauja prekių ženklo kategorija (nuo 2017 m. spalio 1 d.).

Tarnyba priima šiuos formatus: MP4 (ne daugiau kaip 20 Mb)

 

Holograminis ženklas

Tarnyba priima šiuos formatus: JPEG, MP4 (ne daugiau kaip 20 Mb)

 

*Pastaba. Žvaigždute pažymėtų prekių ženklų rūšys nėra atskiros kategorijos pagal ES prekių ženklų įgyvendinimo reglamentą. Tačiau praktiniais ir techniniais sumetimais tarp šių prekių ženklų elektroninėje paraiškoje daromas skirtumas.


 

Prekės ir paslaugos

Jūsų Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškoje turi būti pateiktas prekių ženklo, kurį norite įregistruoti, atvaizdas ir su tuo prekių ženklu susijusių prekių ir (arba) paslaugų sąrašas.

Prekių ir paslaugų sąrašą turite pateikti laikydamiesi tam tikrų taisyklių:

 • Prekes ir paslaugas būtina apibūdinti kuo tiksliau ir konkrečiau.
 • Jas reikia priskirti tam tikrai Nicos klasifikacijos klasei.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) patvirtino Nicos klasifikaciją prekėms ir paslaugoms klasifikuoti. Pagal Nicos klasifikaciją prekės ir paslaugos skirstomos į 45 kategorijas (arba klases).

Sumokėję 850 EUR paraiškos mokestį, galite pasirinkti vieną iš šių klasių. Už papildomą 50 EUR mokestį galite pridėti antrą klasę, o už tris ar daugiau klasių turėsite sumokėti 150 EUR už kiekvieną klasę mokestį.

 

Rasti ir klasifikuoti jūsų prekes ir paslaugas

Jei prekių ženklo paraišką teikiate užpildydami vieną iš internetinių paraiškos formų, penkių etapų formą ir išplėstinę formą, galite ieškoti ir naršyti prekių ir paslaugų sąraše, vadinamame suderinta duomenų baze.

Šioje duomenų bazėje pateikiami EUIPO ir Europos Sąjungos bei kitų šalių nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų jau patvirtinti terminai.

Greičiausias jūsų prekių ženklo paskelbimo būdas

Jei pasirinksite prekes ir paslaugas iš suderintos duomenų bazės, jūsų paraiškos nagrinėjimas tarnyboje vyks sklandžiau. Jūsų paraiška gali būti nagrinėjama ir „Fast Track“ tvarka. Tai yra paspartinta EUIPO procedūra, pagal kurią paraiška paskelbiama greičiau.

Be to, prieš pateikdami paraišką galite naudoti „Prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemonę“ sąrašui sudaryti. Ši priemonė rekomenduojama paraiškų pildymo specialistams, nes tam tikrais atvejais tenka vienu metu pateikti kelias paraiškas.

Parengti prekių ir paslaugų specifikaciją – nelengvas uždavinys, reikalaujantis suderinti keletą skirtingų aspektų.

Galvokite apie ateitį

Galbūt iš tiesų siūlote daugiau prekių ir paslaugų, nei manote. Nors šiandien gal ir neabejojate dėl savo rinkos, bet pagalvokite, kaip norėtumėte išplėtoti savo prekių ženklą ateityje. Pavyzdžiui, jei šiandien gaminate saldainius, po dvejų ar penkerių metų galbūt norėsite pasiūlyti daugiau prekių (pavyzdžiui, valgomuosius ledus).

Būkite realistai

Gali norėtis įtraukti daugybę prekių ir (arba) paslaugų, tačiau nepamirškite, kad jei nenaudosite savo ženklo visoms prekėms ar paslaugoms, dėl kurių pateikėte paraišką, jūsų ES prekių ženklą bus lengviau užginčyti.

Susiaurinus sąrašą, sumažės konflikto su kitais ženklais rizika.

Balansavimas ant akmens, parodantis, kad renkantis prekes ir paslaugas, kuriems bus taikomas prekių ženklas, reikia viską gerai pasverti.

Norėtume priminti, kad ilgas prekių ir (arba) paslaugų sąrašas gali lemti tam tikrus sunkumus, būtent:

 • didesnė klasifikavimo klaidų rizika;
 • gali vėluoti ESPŽ paskelbimas ir registracija;
 • didėja konflikto su kitais prekių ženklais rizika (protestai);
 • didesnė rizika, kad prekių ženklas bus galiausiai panaikintas dėl panašumo į ankstesnį ženklą arba dėl visų įregistruotų prekių ir (arba) paslaugų nenaudojimo.

Nepamirškite: pateikę paraišką, specifikacijos papildyti nebegalėsite, todėl rūpestingai apgalvokite, kokias prekes ir (arba) paslaugas pasirinkti.

Nuosavybė

Pildydami paraiškos formą, turėsite mums pateikti informacijos apie save.

 • Pateikta informacija bus naudojama tik siekiant aiškiai nustatyti jūsų, kaip vienintelio prekių ženklo savininko, tapatybę.
 • Jeigu per registracijos procesą ar po jo prireiktų daugiau informacijos, mums gali tekti su jumis susisiekti.

Labai svarbu, kad mums praneštumėte savo asmens duomenų pasikeitimus, pavyzdžiui, naują kontaktinį telefono numerį ir pan.

Kokią informaciją pateikti?

Jeigu kartą jau teikėte paraišką, tereikės įrašyti jums tuomet suteiktą unikalų identifikacinį numerį. Naudodamiesi šiuo numeriu mes surasime jūsų duomenis ir jums nereikės jų įvesti iš naujo.

Savo identifikacinį numerį galite rasti ankstesniuose laiškuose arba pasinaudodami paieškos funkcija „eSearch application“.

Jeigu paraišką teikiate pirmą kartą, turėsite pateikti savo duomenis. Jie bus saugomi byloje būsimo susirašinėjimo tikslais.

Turėsite mums nurodyti, ar teikiate paraišką kaip įmonė, ar kaip fizinis asmuo

Piktograma, vaizduojanti žmogų ir pastatą, naudojama, kai savininkas yra įmonė

Įmonė

Jeigu esate įmonė, turėsite mums pateikti šiuos duomenis:

 • Visas pavadinimas ir teisinė forma
 • Registracijos šalis
 • Adresas
Piktograma, vaizduojanti žmogų, naudojama, kai savininkas yra fizinis asmuo

Fizinis asmuo

Jeigu esate fizinis asmuo, turėsite mums pateikti šiuos duomenis:

 • Vardas ir pavardė
 • Pilietybė
 • Adresas

Abiem atvejais labai svarbu, kad mums taip pat nurodytumėte elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir fakso numerį (jeigu naudojate), kad galėtume lengvai su jumis susisiekti.

Kaip EUIPO palaikys su jumis ryšį?

Patogiausias ir greičiausias susisiekimo su mumis būdas – internetinė User Area.

Eiti į User area, EUIPO administravimo priemonę

Šioje paskyroje veikia saugi platforma, leidžianti elektroniniu būdu palaikyti ryšį su mumis.

Atkreipkite dėmesį, kad elektroninius laiškus priimame tik neformalaus, t. y. neoficialaus, bendravimo tikslais.

Ar privalau paskirti man atstovausiantį asmenį?

Iš esmės pareiškėjams neprivaloma turėti atstovą. Tačiau jeigu savininkas Europos ekonominėje erdvėje neturi savo verslo vietos, tikros ir veikiančios įmonės arba gyvenamosios vietos, jis privalo paskirti atstovą visoms Tarnyboje atliekamoms procedūroms vykdyti (išskyrus paraiškos padavimą). Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.

Atstovas gali būti:

Praktikuojantis teisininkas (arba lygiavertės profesijos atstovas, priklausomai nuo šalies)

Praktikuojantis teisininkas, kurio kvalifikacija pripažįstama vienoje iš EEE valstybių narių ir kuris turi savo verslo vietą EEE. Be to, jis turi turėti teisę toje valstybėje atstovauti prekių ženklų ir (arba) dizaino klausimais.

Profesionalus atstovas

Profesionalus atstovas, įrašytas į EUIPO tvarkomą sąrašą.

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji ar pagrindinio verslo vieta arba tikra ir veikianti pramonės ar prekybos įmonė yra Europos ekonominėje erdvėje, gali atstovauti kitiems juridiniams asmenims, jeigu tie du juridiniai asmenys yra susiję ekonominiais ryšiais.

Prieš registraciją

Savo paraišką galite sukurti ir pateikti trimis paprastais etapais, naudodami formą, kuri skirta padėti Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusioms MVĮ ir asmenims, be prekių ženklų specialisto pagalbos.

Trys esminiai paraiškoje nurodomi elementai:

 • nuosavybė: ES prekių ženklo savininku gali būti bet kuris fizinis asmuo arba įmonė; informacija apie jį turi būti skelbiama viešai ir nuolat atnaujinama, kad nekiltų abejonių, kam ženklas priklauso.
 • Koks turi būti ES prekių ženklas: jūsų prekių ženklas turi būti aiškiai atvaizduotas.
 • Prekės ir paslaugos: turi būti apibrėžtos taip, kad kiti komercinės veiklos vykdytojai suprastų, su kokiomis prekėmis ir paslaugomis susijusi jūsų paraiška.

Toliau pateiktose nuorodose paaiškinsime, kaip pateikti paraišką ir įregistruoti ES prekių ženklą. Negarantuojame, kad paraiška bus priimta, bet kuo geriau ją parengsite, tuo labiau tikėtina, kad sprendimas bus teigiamas.

Registracijos procedūra

Ką tik pateikėte prekių ženklo paraišką. Kokie tolesni veiksmai?

Gavusi paraišką, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) peržiūri jūsų prekių ženklą ir patikrina, ar galima jį registruoti. Tai daroma keliais etapais.

Chronologiškai etapai išsidėsto tokia tvarka: ekspertizės laikotarpis, protesto laikotarpis ir, galiausiai, registravimas. Ekspertizės laikotarpis prasideda, kai paraiška gaunama, o baigiasi, kai ji paskelbiama. Protesto laikotarpis prasideda, kai paraiška paskelbiama, ir baigiasi pasibaigus protesto laikotarpiui. Po to prekių ženklas registruojamas. Įregistruotas prekių ženklas paskelbiamas.

Ekspertizės laikotarpis

Protesto laikotarpis

Registracija

 • Paraiškos gavimas

 • Paraiškos skelbimas

 • Protesto laikotarpio pabaiga

 • Įregistruoto ženklo paskelbimas

 

Kas vyksta ekspertizės laikotarpiu?

Toliau pateikiame procedūrinę schemą, kurioje apžvelgiami EUIPO veiksmai ekspertizės laikotarpiu. Šie veiksmai atliekami beveik tuo pat metu. Paraiškos nagrinėjimo pažangą galite stebėti internetu – pasitelkę „eSearch“ (elektroninės paieškos) funkciją arba prisijungę prie savo User Area.

Toliau aprašomi veiksmai, atliekami su paraiškomis, kurios pateikiamos tiesiogiai EUIPO. Susipažinkite su etapais, taikomais Europos Sąjungai (ES) skirtoms tarptautinėms paraiškoms.

Chronologiškai etapai išsidėsto tokia tvarka: paraiškos pateikimo datos nustatymas, klasifikavimo, formalumų, absoliučių pagrindų tikrinimas, vertimas ir paieška. Spustelėjus kiekvieną iš šių etapų, pateikiama daugiau informacijos. Pabaigus visus šiuos etapus, prekių ženklas paskelbiamas.

Protesto laikotarpis

 
 

Jeigu rasime klaidų arba turėsime pranešti jums apie protestą, atsiųsime oficialų pranešimą į jūsų User Area, nurodydami, ką radome. Per dviejų mėnesių laikotarpį galėsite pašalinti trūkumus ir pateikti atsakymą. Galite prašyti pratęsti pradinį dviejų mėnesių laikotarpį, kad galėtumėte parengti atsakymą. Pirmą kartą laikotarpis paprastai pratęsiamas automatiškai, tačiau antrą kartą jau reikės nurodyti laikotarpio pratęsimą pagrindžiančias priežastis.

Vykdydami kai kurias procedūras, mūsų ekspertai susisieks su pareiškėjais (arba jų atstovais) telefonu, kad išspręstų paprastus nesutarimus.

Jeigu manysime, kad jūsų atsakyme nevisiškai atsakoma į mums rūpimus klausimus, arba jeigu atsakymo nepateiksite, priimsime galutinį sprendimą, kuriuo jūsų paraiška arba jūsų paraiškoje pateiktas reikalavimas (pavyzdžiui, prašymas pripažinti prioritetą) bus iš dalies arba visiškai atmestas. Prireikus taip pat galime padaryti jūsų paraiškoje pateiktos informacijos pakeitimų (pavyzdžiui, panaikinti aprašą arba pridėti pretenziją dėl spalvos). Atminkite: jeigu būsite nepatenkinti rezultatu arba manysite, kad įvyko klaida, turite teisę pateikti apeliacinį skundą.

Jeigu jūsų paraiška atmetama, jūsų ES prekių ženklų paraišką vis dar galima paversti (IN sąsaja) nacionalinėmis paraiškomis, jei nėra konflikto.

Jeigu nebus pareikšta prieštaravimų, jūsų prekių ženklą paskelbsime 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai reiškia, kad bus viešai paskelbta apie tai, jog pateikėte paraišką dėl šio konkretaus prekių ženklo, susijusio su nurodytomis prekėmis ir (arba) paslaugomis.

Kas vyksta protesto laikotarpiu?

Paskelbus prekių ženklo paraišką, trečiosioms šalims, kurių nuomone, jūsų prekių ženklas neturėtų būti registruojamas, suteikiamas trijų mėnesių laikotarpis pareikšti protestą.

Paprastai protestai grindžiami dviem motyvais:

Trečioji šalis yra anksčiau įgijusi teisę (arba teises) ir mano, kad jūsų teisė, jeigu ji būtų įregistruota, prieštarautų jos teisei (teisėms).

Kad jūsų ženklas nebūtų įregistruotas, ji turi pareikšti protestą dėl jūsų prekių ženklo, užpildžiusi tam tikrą formą ir sumokėjusi 320 EUR dydžio mokestį. Jei pareiškiamas protestas, jūsų ženklui bus taikoma protesto procedūra ir ją turite sėkmingai pereiti. Protestas gali būti pareikštas per tris mėnesius nuo prekių ženklo paskelbimo.
 

Protesto procedūra

Rinkoje jau esančių prekių ženklų savininkai pateikia protestus dėl vienos iš penkių ES prekių ženklų paraiškų. Tokių ginčų sprendimą priimame abiem šalims – pareiškėjui ir protestą pareiškusiam asmeniui – pateikus įrodymus ir argumentus. Pareiškėjas gali sumažinti protestų pavojų, jeigu prieš teikdamas paraišką atliks galimų konfliktų paiešką.
 

Toliau pateiktame paveiksle nurodyti įvairūs protesto procedūros etapai.

Procedūra prasideda paraiškos paskelbimu ir baigiasi registruoto ženklo paskelbimu. Ji sudaryta iš tokių etapų: protesto pateikimo, priimtinumo patikros, apsigalvojimo laikotarpio, protestavimo procesinių veiksmų ir protesto procedūros pabaigimo. Spustelėjus kiekvieną iš šių etapų, pateikiama daugiau informacijos.

Apsigalvojimo laikotarpis

Ekspertizės laikotarpis

Registracija


 

Visi sprendimai dėl protesto skelbiami internete. Visos šalys, kurių atžvilgiu buvo priimtas nepalankus sprendimas, turi teisę paduoti apeliacinį skundą.

Jeigu protestas priimtas, jūsų ES prekių ženklų paraišką vis dar galima paversti (IN sąsaja) nacionalinėmis paraiškomis, jei nėra konflikto.

Trečioji šalis mano, kad jūsų prekių ženklas neturėjo būti priimtas

Ji gali pasitelkti bet kokį absoliutų pagrindą, kuris jai atrodo tinkamas. Absoliutus pagrindas – tai reikalavimai, kuriuos turi atitikti jūsų prekių ženklas, pvz., kad jis turėtų skiriamųjų požymių ir nebūtų aprašomasis veiklos, kuria verčiatės, atžvilgiu, taip pat kad jis būtų aiškiai atvaizduotas. Norėdama pareikšti protestą dėl jūsų prekių ženklo, ji turėtų perduoti Tarnybai atitinkamą pranešimą, kuriame būtų paaiškinta, kodėl, jos nuomone, prekių ženklas neturėtų būti registruojamas. Mes tai vadiname trečiųjų šalių pastabomis ir už jas neimame jokio mokesčio. Tačiau tokios pastabos turėtų būti teikiamos tik tada, kai yra rimtų priežasčių ginčyti esamą prekių ženklą.

Gavusi pastabų, Tarnyba išduos pastabas pateikusiam asmeniui („stebėtojui“) gavimo pažymą, o pastabos bus perduotos pareiškėjui. Po to pastabas pateikusi šalis negaus jokių kitų EUIPO pranešimų. Tai reiškia, kad stebėtojui nebus pranešta apie paraiškos pakartotinės ekspertizės rezultatus. Tačiau stebėtojai, norintys sužinoti tolesnį susijusios ES prekių ženklų paraiškos likimą, galės gauti informacijos apie jos statusą pasitelkę „eSearch“ (elektroninės paieškos) funkciją.

Registracijos įrodymas

Jeigu niekas nepareiškia protesto arba nė viena trečioji šalis nepateikia pastabų, jūsų prekių ženklas įregistruojamas ir apie registraciją paskelbiama. Tai daroma tam, kad kitų prekių ženklų savininkai ir plačioji visuomenė žinotų, jog šis konkretus prekių ženklas priklauso jums.

Paskelbimas apie įregistravimą yra nemokamas. Jums taip pat bus išduotas registracijos pažymėjimas.

Siūlome atsisiųsti pažymėjimą per dvi dienas nuo paskelbimo. Registracijos pažymėjimo popierinių kopijų neišduodame. Tačiau galima pareikalauti patvirtintos arba nepatvirtintos registracijos pažymėjimo kopijos. Jos gali prireikti, jeigu norėsite pateikti prašymą pripažinti jūsų ES prekių ženklo prioritetą. Tam tikrose jurisdikcijose priimama nuoroda į mūsų duomenų bazę („eSearch“), kitose prašoma pateikti oficialų dokumentą, kurį galite gauti pateikę prašymą susipažinti su bylomis.

Kaip užginčyti Tarnybos sprendimą?

Šalys, kurių atžvilgiu priimtas nepalankus galutinis sprendimas, gali pateikti apeliaciją. Naudodamiesi priemone „eAppeal“ galite pateikti elektroninę apeliaciją. Apeliaciją dabar galima pateikti greitai ir paprastai. Prie „eAppeal“ galite prisijungti tiesiogiai iš savo „User Area“ internetinių paslaugų skilties, per mūsų skiltį „Formos ir dokumentų pateikimas“, ir per „Veiksmų ir pranešimų“ skiltį prisijungus prie bylos priemonėje „eSearch Plus“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.