Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

„Ideas Powered for Business SME Fund 2022“

Kvietimas teikti paraiškas – GR/001/22 („Ideas Powered for Business SME Fund“)

Finansavimą pagal MVĮ fondo kvietimą teikti paraiškas remia Europos Komisija ir EUIPO. Įmonėms bus teikiami IN kuponai, kuriais bus bendrai finansuojama su IN susijusi veikla („IP Scan“, prekių ženklo ir dizaino apsauga ES ir už jos ribų) ir su patentais susiję veiksmai.

Šiame puslapyje jūs rasite:

  • kvietimą teikti paraiškas ir jo priedus;
  • paraiškų pateikimo, vertinimo ir pranešimo apie rezultatus grafiką;
  • prieigą prie klausimų ir atsakymų;
  • nuorodą į MVĮ FONDO svetainę, kurioje pateikiama išsami informacija ir prieiga prie paraiškos formos.

 

Kvietimas teikti paraiškas

Prieš siunčiant paraiškos formą, labai rekomenduojame perskaityti oficialią informaciją apie šį kvietimą teikti paraiškas. Ją atsisiųsti galite spustelėję toliau esantį langelį. Prisiminkite, kad teikti paraišką šiai schemai galite, jei jūsų įmonė atitinka oficialią mažosios ir vidutinės įmonės apibrėžtį.

Jei tuo abejojate, perskaitykite Europos Komisijos parengtą dokumentą „MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas“ (dokumentas pateikiamas visomis ES kalbomis).

 

Parsisiųsti PDF formatu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad autoritetingu informacijos šaltiniu laikomas tik tekstas anglų kalba. Jei tekstas anglų kalba nesutampa su vertimu į kitą kalbą, reikia vadovautis tekstu anglų kalba.

 

Pakeitimas

Pakeitimas susijęs su 1 kupono biudžeto didinimu 10 000 000 EUR iki didžiausios 25 000 000 EUR sumos.

Pakeitime skelbiamas patikslintas kvietimas teikti pasiūlymus.

Parsisiųsti PDF formatu

Kvietimo teikti paraiškas priedai

Didžiausių sumų pagal ES šalis, skirtų IP SCAN, sąrašas Rodyti Slėpti

Parsisiųsti PDF formatu

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Situacijos, kai draudžiama dalyvauti Rodyti Slėpti

Situacijų, kai draudžiama dalyvauti, sąrašas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 136 straipsnio a–h punktuose.

Parsisiųsti PDF formatu

 

Pareiškimas atstovams Rodyti Slėpti

Atstovas: trečioji šalis, fizinis ar juridinis asmuo, kurį MVĮ tinkamai įgaliojo jai teisiškai atstovauti šioje procedūroje, ir kuris pildo e. formą ir ją pateikia pareiškėjo vardu.

Jei MVĮ ketina pateikti paraišką per išorės atstovą, ši deklaracija turi būti užpildyta, pasirašyta ir pateikta atstovui, kad jis galėtų ją įkelti kartu su paraiška ir pateikti ją pareiškėjo vardu.

Parsisiųsti DOCX formatu

 

Sprendimo dėl dotacijos modelis (kuponas) Rodyti Slėpti

Kuponas suteikiamas EUIPO sprendimu (sprendimas dėl dotacijos), todėl tokio sprendimo pavyzdys pateikiamas pareiškėjams susipažinti.

Sprendimas dėl dotacijos – 1 KUPONAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

Sprendimas dėl dotacijos – 2 KUPONAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

Bendrosios sąlygos

Parsisiųsti PDF formatu

 

 


Tvarkaraštis ir taisyklės

Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas toliau nurodytais preliminariais terminais:

kvietimo teikti paraiškas laikotarpis

nuo 2022-10-01 iki 2022-12-16

Per laikotarpį pateiktų paraiškų vertinimas

savaitės ribinis laikotarpis: kiekvieną penktadienį

Vertinimo ir pranešimo laikotarpis

10 darbo dienų nuo ribinio laikotarpio pabaigos dienos

 

Savaitinis ribinis laikotarpis reiškia, kad bus vertinamos visos praėjusią savaitę pateiktos paraiškos.

Jeigu EUIPO vertinimo proceso metu susisiekia su pareiškėju prašydama papildomos informacijos, vertinimo ir pranešimo laikotarpio skaičiavimas sustabdomas nuo tos dienos, kai EUIPO išsiunčia prašymą. Laikotarpis vėl pradedamas skaičiuoti nuo prašomos informacijos arba patikslintų dokumentų gavimo dienos.

Pareiškėjai per e. formoje nurodytus kontaktinius asmenis elektroniniu paštu bus informuoti apie vertinimo procedūros rezultatus. Dėl to pareiškėjas yra atsakingas už tai, kad e. formoje (eForm) būtų nurodytas tikslus kontaktinio (-ių) asmens (-ų) e. pašto adresas.

Šiame pranešime nurodoma:

  • neatrinktiems pareiškėjams – neigiamo sprendimo motyvai;
  • atrinktiems pareiškėjams – teigiamo sprendimo patvirtinimas ir sprendimo dėl dotacijos (KUPONO) kopija, kaip priedas. Jei pateikėte paraišką dėl 1 kupono ir 2 kupono, gausite du atskirus sprendimus dėl dotacijos, t. y. po vieną dėl kiekvieno kupono.

Atsižvelgiant į tai, kad kuponai nėra taikomi atgaline data, negali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su veiksmais, vykdytais prieš priimant sprendimą dėl dotacijos.

Jei visos lėšos bus panaudotos iki kvietimo teikti paraiškas laikotarpio pabaigos, internetinė paraiškų teikimo sistema (eForm) bus išjungta ir pareiškėjai bus atitinkamai informuoti MVĮ FONDO interneto svetainėje.

Klausimai ir atsakymai

Visi konkretūs su šiuo kvietimu susiję klausimai turi būti teikiami EUIPO informacijos centrui adresu:

information@euipo.europa.eu

Pirmiausia perskaitykite skyrių DUK nes EUIPO jame reguliariai skelbs atsakymus į visus užduodamus klausimus tam, kad visi potencialūs pareiškėjai turėtų lygias galimybes.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.