Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

EUIPO kalbų politika

Penkios Tarnybos darbo kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų. Paraiškas įregistruoti prekių ženklą ir dizainą galima pildyti 23 Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis. Informacija ES prekių ženklų ir Bendrijos dizainų registruose taip pat skelbiama 23 ES oficialiosiomis kalbomis. EUIPO svetainės turinys skelbiamas bent penkiomis oficialiosiomis kalbomis, o dažnai ir 18 kitų oficialiųjų kalbų.

EUIPO esame tvirtai įsipareigoję užtikrinti, kad visi Europos Sąjungoje turėtų galimybę susipažinti su informacija apie intelektinės nuosavybės teises ta kalba, kurią jie supranta, net jei ji nėra gimtoji.

 

Jeigu įmanoma, bendrausime su jumis jūsų oficialiąja nacionaline kalba.  Tačiau iškilus kalbinių klausimų, susijusių su konkrečiomis prekių ženklų ar dizaino procedūromis, taikomi atitinkami reglamentai ir Tarnybos gairės.

Papildomos informacijos apie tai, kokias kalbas galima vartoti Tarnybos procedūrose, ieškokite atitinkamuose reglamentuose, būtent ES prekių ženklų reglamento 146 ir 147 straipsniuose, ES prekių ženklų įgyvendinimo reglamento 24, 25 ir 26 straipsniuose, Bendrijos dizaino reglamento 98 ir 99 straipsniuose, taip pat Bendrijos dizaino įgyvendinimo reglamento 29, 80, 81 ir 83 straipsniuose.

 

Pasirinkite norimą svetainės kalbą

Visų mūsų tinklalapių viršutiniame kairiajame kampe yra išskleidžiamasis meniu, kuriame galite pasirinkti kalbą, kuria norite peržiūrėti tinklalapį.

Be to, jeigu ieškote teismų praktikos, kuria galėtumėte pagrįsti bylą teisme, mūsų teismų praktikos paieškos „eSearch“ duomenų bazėje teikiama mašininio vertimo paslauga, kuri padės jums apskritai suprasti tam tikro sprendimo turinį prieš investuojant į patvirtintą vertimą.

 

EUIPO terminologija

EUIPO pateikiami oficialūs su intelektine nuosavybe susiję terminai visomis ES kalbomis. Taip prisidedama siekiant teisinio tikrumo intelektinės nuosavybės srityje. Šie terminai ES institucijų terminų duomenų bazėje (IATE) yra prieinami visiems.

 

Vertimai

Vertimus, kurie yra būtini Tarnybos veiklai, atlieka ES įstaigų vertimo centras.

Be to, EUIPO stengiasi naudoti pažangiausias mašininio vertimo technologijas, kad galėtų savo naudotojams pateikti papildomos informacijos jų kalba, net jei ji nėra ES oficialioji kalba.

 


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 04-03-2020
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos