Reikalavimo pateikti grafinį vaizdą panaikinimas

Grafinis vaizdas. Ženklų rūšys

Nuo 2017 m. spalio 1 d. teikiant prekių ženklo paraišką reikalavimas pateikti grafinį vaizdą nebegalioja. Tai reiškia, kad nuo tos dienos žymenis galima vaizduoti bet kokia tinkama forma naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus.

Taip sukuriama principu „gaunate tai, ką matote“ pagrįsta sistema, kuria skatinama užtikrinti, kad į ES prekių ženklų (ESPŽ) registrą įtraukiami prekių ženklai būtų aiškesni, lengviau prieinami ir paprasčiau surandami.

ES prekių ženklų įgyvendinimo reglamento (ESPŽĮR) 3 straipsnyje nustatytos konkrečios taisyklės ir reikalavimai, taikomi tam tikrų populiariausių rūšių prekių ženklų vaizdavimui, įskaitant tam tikrus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į konkretų atitinkamo prekių ženklo pobūdį ir požymius.

Taip siekiama užtikrinti didesnį naudotojų teisinį tikrumą ir sumažinti prieštaravimų dėl formalių reikalavimų nesilaikymo skaičių.

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas populiariausių prekių ženklų rūšių, jų vaizdų sąrašas ir nurodoma, ar reikalaujama pateikti aprašymą, taip pat nurodomas EUIPO priimtinas 2017 m. spalio 1 d. arba vėliau teikiamo registruoti prekių ženklo formatas.

Prekių ženklo rūšis Ar reikalingas aprašymas? Reikalaujama forma
Žodinis Ne Netaikoma Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas vien iš žodžių ar raidžių, skaitmenų, kitų įprastų tipografinių ženklų ar jų derinio <...>“.

Vaizdas

Žymens reprodukcija su įprastais rašmenimis ir išdėstymu, be jokio specialaus grafinio žymens ar spalvos.

Vaizdinis Ne JPEG Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas iš neįprastų, stilizuotų ar ypatingai išdėstytų rašmenų arba jeigu jame naudojamas grafinis žymuo ar spalva, įskaitant ženklus, kuriuos sudaro vien vaizdiniai elementai arba žodinių ir vaizdinių elementų derinys <...>“.

Vaizdas

EUIPO praktikos pakeitimas – nebegalima pateikti reikalavimų dėl spalvos; vaizde, kai taikytina, turi būti matomos spalvos ir visi žymens elementai.

Tam tikros formos Ne JPEG OBJ STL X3D Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, kuris yra (be kita ko) erdvinės formos, įskaitant talpyklas, pakuotę, patį gaminį ar jo išvaizdą <...>“. Sąvoka „be kita ko“ reiškia, kad ženklas gali apimti ne tik formas per se, bet ir formas, kuriose naudojamas žodis arba vaizdiniai elementai, etiketės ir pan.

Vaizdas

„<...> vaizduojamas pateikiant grafinę formos reprodukciją, įskaitant kompiuterinius vaizdus, arba fotografinę reprodukciją“. Grafinėje ar fotografinėje reprodukcijoje gali būti pateikiamos įvairios perspektyvos, bet ne daugiau kaip šešios, jeigu jos nėra pateikiamos elektronine forma <...>“. Kai vaizdas neteikiamas elektroniniu būdu, jį gali sudaryti iki šešių skirtingų rakursų, kurie turi būti pateikti viename JPEG faile.

Pozicinis Neprivaloma (anksčiau buvo privaloma) JPEG Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, pateikiamas ar tvirtinamas ant gaminio specialiu būdu <...>“.

Vaizdas

„<...> vaizduojamas pateikiant reprodukciją, kurioje tinkamai nurodoma ženklo padėtis ir dydis arba proporcija atitinkamų prekių atžvilgiu“.
Registracijos dalyko nesudarantys elementai vizualiai išskiriami – pageidautina, brūkšninėmis arba punktyrinėmis linijomis.

Su raštais Neprivaloma JPEG Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas vien iš reguliariai pakartotų elementų <...>“.

Vaizdas

Vaizde reikalaujama pateikti „reprodukciją, kurioje matyti pasikartojantys raštai“.

Spalvinis (sudarytas iš vienos spalvos) Ne JPEG Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, kurį sudaro tik viena spalva be kontūrų <...>“.

Vaizdas

„Vaizduojamas pateikiant spalvos reprodukciją ir ta spalva nurodoma pridedant nuorodą į bendrai pripažįstamą spalvos kodą“.
Praktikos pakeitimas – iki 2017 m. spalio 1 d. nebuvo privaloma nurodyti spalvos kodo. Nuo 2017 m. spalio 1 d. spalvos kodą nurodyti privaloma.

Spalvinis (sudarytas iš spalvų derinio) Neprivaloma (anksčiau buvo privaloma) JPEG Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, kurį sudaro vien spalvų derinys be kontūrų <...>“.

Vaizdas

„Spalvų derinio reprodukcija, iš kurios matyti vienodas, iš anksto nustatytas sisteminis spalvų išdėstymas, ir tos spalvos nurodomos pateikiant nuorodą į bendrai pripažįstamus spalvų kodus“.
Praktikos pakeitimas – iki 2017 m. spalio 1 d. nebuvo privaloma nurodyti spalvos kodo. Nuo 2017 m. spalio 1 d. spalvos kodą nurodyti privaloma.

Garsinis Ne JPEG MP3 (maks. 2 Mb) Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas vien iš garso ar garsų derinio <...>“.

Vaizdas

„<...> vaizduojamas pateikiant garso failą, kuriame atkuriamas garsas, arba jis tiksliai vaizduojamas pateikiant muzikos natas“.
Praktikos pakeitimas – iki 2017 m. spalio 1 d. buvo tokie reikalavimai: i) muzikos natos (įskaitant neprivalomą garsinio failo pateikimą) arba ii) sonografija, prie kurios turėjo būti pridedamas garsinis failas.

Judantis Neprivaloma (anksčiau buvo privaloma) JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas iš (be kita ko) judančių elementų arba elementų, kurių padėtis kinta <...>“.

Vaizdas

„<...> vaizdo failas, kuriame rodomas judėjimas arba padėties kitimas, arba nejudančių vienas po kito rodomų vaizdų, kurie gali būti sunumeruoti ir iš kurių matomas judėjimas, serija“. Jeigu naudojami nejudantys vaizdai, jie gali būti sunumeruojami ir prie jų gali būti pridedamas seką paaiškinantis aprašymas.

Multimedinis Ne MP4 (maks. 20 Mb) Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas iš (be kita ko) vaizdo ir garso derinio <...>“.

Vaizdas

„<...> vaizduojamas pateikiant audiovizualinį failą, kuriame pateikiamas vaizdo ir garso derinys“.

Holograminis Ne JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Rodyti Slėpti

Apibrėžtis

„<...> prekių ženklas, sudarytas iš holografinių charakteristikų turinčių elementų <...>“.

Vaizdas

„<...> vaizduojamas pateikiant vaizdo failą arba grafinę ar fotografinę reprodukciją, kurioje pateikiami rakursai, būtini norint tinkamai identifikuoti visą holografinį efektą“.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šiame skirsnyje pateikiama bendro pobūdžio informacija ir trumpa ES prekių ženklų reglamento apžvalga. Ši informacija neturi juridinės galios.
Visiems esamiems ir būsimiems naudotojams rekomenduojame susipažinti su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, kuris išverstas į visas ES kalbas.
Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos rekomendacijos – tai pagrindinis informacinis dokumentas Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO taikomas nagrinėjimo procedūras.

Informaciją apie pokyčius, įsigaliojusius 2016 m. kovo 23 d., rasite čia.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 01-10-2020