Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Įmonės ir produkto informacija

 


Atstovo paskyra sukuriama automatiškai vienoje iš kliento paskyrų, kai pirmą kartą paskiriamas atstovas.
 
Atstovo paskyroje, naudodamiesi vienu slaptažodžiu, galėsite naudotis prieiga prie įvairių savo klientų paskyrų. Kartu su savo klientais valdysite įmonės portfelį ir galėsite patekti į įvairias paskyras. Kai tik EDB bus sukurtas profilis, bet kuris kitas teisių turėtojas galės pasirinkti jūsų teisės biurą / įmonę ir paskirti jus savo atstovu EDB.Dabar prieigą prie EDB turi visos ES muitinės. Be to, įvairioms policijos pajėgoms, įskaitant ES agentūras Europolą ir ES kovos su sukčiavimu tarnybą OLAF, jau suteikta prieiga prie EDB. Policijos pajėgų, kurioms suteikiama prieiga prie priemonės, skaičius nuolat didėja.
 
Kadangi susisiekti su teisių turėtojais yra svarbu, visos EDB įregistruotos teisėsaugos institucijos turi prieigą prie skirtuko „Company information“ (liet. Informacija apie įmonę) bendrų duomenų apie įmonę, nes ši dalis joms yra prieinama pagal numatytuosius parametrus.
 
Informacijos apie produktą lygmenyje (produktų portfelis) pateikiama išsami ir konfidenciali informacija apie produktus. Šios informacijos apsauga užtikrinama PIN kodu ir tam, kad taptų matoma teisėsaugos institucijoms, savo iniciatyva turite pasidalyti su jomis (SHARE mygtukas).
 


Atsivėrusiame lange, kuriame matysite visas prieigą prie EDB turinčias teisėsaugos institucijas, galėsite konkrečiai nuspręsti, su kuriomis teisėsaugos institucijomis norėsite dalytis atsiųsta informacija apie savo produktus. Jeigu šia informacija norėtumėte dalytis su visomis EDB veikiančiomis institucijomis, pažymėkite langelį „Select All“ (liet. Pasirinkti visus).EUIPO neturi prieigos prie jokios teisių turėtojų atsiųstos informacijos. Tačiau EDB grupei suteikiama prieiga prie statistinių duomenų apie priemonės turinį.


Nebūtina atsiųsti kiekvieno jūsų įmonės produkto. EDB produktas gali apimti įvairius panašias savybes turinčius produktus, kurių apsauga užtikrinama ta pačia INT ir kuriems naudojami panašūs logistiniai ir platinimo kanalai (šioje vietoje jūs aptariate produktų kategorijas, dydžius, spalvų skirtumus, panašią išvaizdą ir pan.). Prie to paties produkto pavadinimo galite pridėti skirtingas nuotraukas.
 
Be to, lauke „Category“ (liet. Kategorija) galite klasifikuoti savo produktus. Skirstymas į kategorijas gali padėti jums susieti panašius produktus ir taikyti filtravimo funkciją produktų portfelio lentelėje. Šis skirstymas į kategorijas taip pat naudingas atsižvelgiant į kartotinio redagavimo funkciją, kuri suteikia galimybę atnaujinti informaciją apie visus atitinkamos kategorijos produktus.
 


Maksimalus dokumentų ir paveikslų ar vaizdo įrašų dydis yra 1,5 MB, o failo pavadinimas negali būti ilgesnis nei 100 simbolių.


Labai svarbu, kad savo produktų portfelio produktus susietumėte su savo INT, kurios yra įtrauktos į INT portfelį skirtuke „Informacija apie įmonę“ (privaloma muitinių „Application for Action“ (liet. muitinėms skirtas prašymas imtis veiksmų).
 
Kad tai padarytumėte, eikite į produktų portfelį ir pasirinkite atitinkamą produktą. Paskui spustelėkite „View IPR related to this Product“ (liet. Rodyti su šiuo produktu susijusią INT) ir „Add new Intellectual Property Rights to the Product“ (liet. Pridėti prie produkto naujas intelektinės nuosavybės teises).Iš savo INT portfelio pasirinkite susijusias INT (kurias anksčiau į EDB atsiuntėte iš „TMview“ ir „DesignView“ dėl savo prekių ženklų ir dizainų) arba įvedėte į kompiuterį dėl kitų IN teisių (patentų, geografinių nuorodų, autorių teisių ir pan.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.