Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Apeliacija

Kas gali pateikti apeliaciją?

Apeliaciją gali pateikti bet kuris asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nepalankus sprendimas.

Už apeliaciją dėl sprendimo, susijusio su prekių ženklu, taikomas 720 EUR mokestis, už apeliaciją dėl sprendimo, susijusio su dizainu, – 800 EUR.

Apeliacijos pateikimo terminai ir forma

Apeliaciją reikia aiškiai skirti nuo apeliacijos pagrindų pareiškimo. Jei norite apie tai sužinoti daugiau, spustelėkite toliau pateiktus teksto langelius.

Apeliacija

  • Pranešimas apie ginčijamą sprendimą

  • 2 mėnesiai

  • 4 mėnesiai

Apeliacijos pagrindų pareiškimas

Peržiūra pirmosios instancijos tarnyboje

Gavusi pagrindų pareiškimą, Apeliacinių tarybų kanceliarija apeliaciją perduoda (apeliaciją ir pagrindų pareiškimą) pirmosios instancijos tarnybai. Ex parte bylose, t. y. bylose, kuriose yra tik viena šalis, departamentas, kurio sprendimas ginčijamas, šį sprendimą ištaiso, jei mano, kad apeliacija yra priimtina ir pagrįsta. Jei apeliacija laikoma nepriimtina ir nepagrįsta, byla grąžinama Apeliacijų taryboms.

Įsigaliojus ES prekių ženklo reglamentui, vykstant inter partes procedūrai, tarpinė peržiūra neatliekama.

Ex parte bylos

Kai tarpinė peržiūra ex parte byloje būna baigta, bylos dokumentai iš karto perduodami kompetentingos tarybos pirmininkui, kuris paskiria pranešėją.

Inter partes bylos

Inter partes bylų procedūra šiek tiek skiriasi. Kaip numatyta Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklėse, gavus pagrindų pareiškimą, atsakovui leidžiama pateikti pastabas. Sulaukusi jo atsakymo Taryba gali leisti šalims pateikti tolesnius komentarus (atsakymą, atsiliepimą į atsakymą).

Pasibaigus rašytinei procedūros daliai, byla perduodama kompetentingos tarybos pirmininkui, kuris paskiria pranešėją.

Vykstant abiejų rūšių procedūroms, pranešėjas, jei jam atrodo reikalinga, gali susisiekti su viena arba abiem šalimis ir paprašyti jų paaiškinti svarbius su apeliacija susijusius klausimus. Priešingu atveju Taryba parengia ir svarsto sprendimą. Apie priimtą Apeliacinių tarybų sprendimą pranešama šalims.

Bendrasis teismas

Tarybų sprendimus galima apskųsti Bendrajam teismui per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą gavimo dienos. Tokių apeliacijų teikimo pagrindai išdėstyti Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 72 straipsnio 2 dalyje ir Registruotojo Bendrijos dizaino reglamento 61 straipsnio 2 dalyje.

Visus Bendrojo teismo nutarimus galima apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

 

Didžiosios tarybos nagrinėjamos ir baigtos bylos

Nagrinėjamos Didžiosios tarybos bylos

Baigtos Didžiosios tarybos bylos

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.