Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Skaidrumo portalas. Finansai

EUIPO yra finansiškai nepriklausoma organizacija. Visa jos veikla finansuojama iš registracijos mokesčių, o tai reiškia, kad nei tarnyba, nei jos darbuotojai nesukuria jokios papildomos naštos ES ar jos mokesčių mokėtojams. Oficialios EUIPO finansinės ataskaitos – tai biudžetas, metinės ataskaitos, biudžeto ir finansų valdymo ataskaita ir Europos Audito Rūmų ataskaita, taip pat su EUIPO Biudžeto komiteto darbu susiję dokumentai.

2023 m. EUIPO biudžetas

 

Parengtas artimiausių metų EUIPO biudžetas teikiamas tvirtinti tarnybos Biudžeto komitetui. Biudžeto negalima vykdyti, kol jo nepatvirtina Biudžeto komitetas, kurį sudaro ES valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai.
 


PDF Išsamesnė informacija >>

2021 m. Metinės ataskaitos

 

EUIPO metinės ataskaitos apima tarnybos finansines ataskaitas (apyvartą, ekonominių rezultatų ataskaitą, pinigų srautų lentelę, turto poreikio ataskaitą) ir EUIPO biudžeto įgyvendinimo ataskaitas. Metinės ataskaitos turi būti parengtos pagal taikomas taisykles, būti tikslios ir išsamios ir teisingai ir sąžiningai atspindėti padėtį. Jos rengiamos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus.


PDF Išsamesnė informacija >>

Europos
Audito Rūmų ataskaitos

 

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, atsakinga už ES finansų auditą. Ši ES išorės audito įstaiga padeda gerinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausoma Sąjungos finansinių interesų sergėtoja. Audito Rūmai įpareigoti tikrinti, ar ES lėšos teisingai apskaitomos, surenkamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių ir teisės aktų ir ar duoda ekonominės naudos. Audito Rūmai kasmet rengia EUIPO veiklos audito ataskaitą, kuri skelbiama EUIPO svetainėje.
 


PDFIšsamesnė informacija >>

Biudžeto komiteto reglamentas Nr. BC-1-19

EUIPO Biudžeto komiteto reglamentas, nustatantis tarnybai taikomas finansines nuostatas

Šiame dokumente išdėstytos tarnybai taikomos finansinės nuostatos. Be kita ko jame nustatytas finansinių ataskaitų teikimo ir biudžeto valdymo tvarkaraštis, taip pat biudžeto principai ir išdėstyta su viešaisiais pirkimais bei išorės auditu susijusi informacija.


PDF

Daugiau informacijos apie sąskaitas ir finansus   Išsamesnė informacija >>
Tarnybos Biudžeto komitetas   Išsamesnė informacija >>

 

Pavadinimas DIN Sukurta Pirmoji peržiūra
Can’t find what you are looking for? Request here

Neapibrėžtas ADT

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos