Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu


 

Prekių ženklų srities praktika

Ankstesnes gairių versijas rasite apsilankydami saugykloje.

 

Skilčių pavadinimai Įsigaliojimo data Įsigaliojimo data

Įvadas

  01.10.2017

Rengėjų pastabos ir bendras įvadas

  01.10.2017
A dalis. Bendrosios taisyklės    

1 skirsnis. Ryšio priemonės, terminai

  01.10.2017

2 skirsnis Bendrieji principai, kurių reikia laikytis procedūrų metu

  01.10.2017

3 skirsnis. Mokesčių ir rinkliavų mokėjimas bei išlaidų padengimas

  01.10.2017

4 skirsnis. Procedūros kalba

  01.10.2017

5 skirsnis. Profesionalus atstovavimas

  01.10.2017

6 skirsnis. Sprendimų panaikinimas, registro įrašų anuliavimas ir klaidų taisymas

  01.10.2017

7 skirsnis. Peržiūra

  01.10.2017

8 skirsnis. Restitutio in integrum

  01.10.2017

9 skirsnis. Plėtra

  01.10.2017
B dalis. Nagrinėjimas    

1 skirsnis. Procedūros

  01.10.2017

2 skirsnis. Formalumai

  01.10.2017

3 skirsnis. Klasifikacija

01.01.2019 01.10.2017

skirsnis. Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai

   

1 skyrius. Bendrieji principai

  01.10.2017

2 skyrius. ESPŽR apibrėžtis (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies a punktas)

  01.10.2017

3 skyrius. Skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

  01.10.2017

4 skyrius. Aprašomieji prekių ženklai (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

  01.10.2017

5 skyrius. Bendriniai žymenys ar nuorodos (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies d punktas)

  01.10.2017

6 skyrius. Formos ar kitos savybės, atliekančios iš esmės techninę funkciją, turinčios esminę vertę arba nulemtos prekių pobūdžio (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies e punktas)

  01.10.2017

7 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies f punktas

  01.10.2017

8 skyrius. Klaidinantys prekių ženklai (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies g punktas)

  01.10.2017

9 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja vėliavoms ir kitiems simboliams (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies h ir i punktai)

  01.10.2017

10 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja kilmės nuorodoms ir geografinėms nuorodoms (ESŽPR 7 straipsnio 1 dalies j punktas)

  01.10.2017

11 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja tradiciniams vynų terminams (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies k punktas)

  01.10.2017

12 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja garantuotiems tradiciniams gaminiams (ESŽPR 7 straipsnio 1 dalies l punktas)

  01.10.2017

13 skyrius. Prekių ženklai, kurie prieštarauja ankstesniems augalų veislių pavadinimams (ESPŽR 7 straipsnio 1 dalies m punktas)

  01.10.2017

14 skyrius. Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis (ESPŽR 7 straipsnio 3 dalis)

  01.10.2017

15 skyrius. Europos Sąjungos kolektyviniai ženklai

  01.10.2017

16 skyrius. Europos Sąjungos sertifikavimo ženklai

  01.10.2017
C dalis. Protestas    

0 skirsnis. Įvadas

  01.10.2017

1 skirsnis. Procedūriniai klausimai

  01.10.2017

2 skirsnis. Dvigubas tapatumas ir suklaidinimo galimybė

   

1 skyrius. Bendrieji principai

  01.10.2017

2 skyrius. Prekių ir paslaugų palyginimas

01.01.2019 01.10.2017

3 skyrius. Atitinkama visuomenė ir dėmesio laipsnis

  01.10.2017

4 skyrius. Žymenų palyginimas

  01.10.2017

5 skyrius. Ankstesnio ženklo skiriamasis požymis

  01.10.2017

6 skyrius. Kiti veiksniai

  01.10.2017

7 skyrius. Visuotinis vertinimas

  01.10.2017

3 skirsnis. Prekių ženklo savininko patikėtinių neteisėtai paduota prekių ženklo paraiška (ESPŽR 8 straipsnio 3 dalis)

  01.10.2017

4 skirsnis. Teisės pagal ESPŽR 8 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 6 dalį

  01.10.2017

5 skirsnis. Gerą vardą turintys prekių ženklai (ESPŽR 8 straipsnio 5 dalis)

  01.10.2017

6 skirsnis. Naudojimo įrodymas

  01.10.2017
D dalis. Anuliavimas    

1 skirsnis. Anuliavimo procedūra

  01.10.2017

2 skirsnis. Esminės nuostatos

  01.10.2017
E dalis. Registro tvarkymo operacijos    

1 skirsnis. Registracijos pakeitimai

  01.10.2017

2 skirsnis. Pavertimas

  01.10.2017

3 skirsnis. ESPŽ ir RBD kaip nuosavybės objektai

   

1 skyrius. Perdavimas

  01.10.2017

2 skyrius. Licencijos, daiktinės (in rem) teisės, išieškojimas vykdymo procese, nemokumo arba panaši procedūra

  01.10.2017

4 skirsnis. Registracijos galiojimo pratęsimas

  01.10.2017

5 skirsnis. Susipažinimas su bylomis

  01.10.2017

6 skirsnis. Kiti registro įrašai

   

1 skyrius. Priešieškiniai

  01.10.2017
M dalis. Tarptautiniai ženklai   01.10.2017
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 15-02-2019
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos