E. operacijos „Alternatyvus korespondencijos būdas“ naudojimo sąlygos

Kaip nurodyta 2019 m. sausio 18 d. Vykdomojo direktoriaus sprendime EX-19-1 dėl ryšių palaikymo elektroninėmis priemonėmis 2 priedo 2 dalies c punkte.

c) Tarnybai siunčiamos paraiškos, pranešimai ar kiti dokumentai

Paraiškas, pranešimus ar dokumentus „User Area“ naudotojas gali pateikti elektroniniu būdu. Paprastai elektroniniu būdu pateikus paraišką, pranešimą ar kitą dokumentą, vėlesnės paraiškos, pranešimai ar kiti dokumentai turėtų būti teikiami tokiu pačiu būdu.

„User Area“ taip pat galima naudoti mygtuką „Alternatyvus korespondencijos būdas“. Jį galima naudoti tik esant vienai iš toliau nurodytų dviejų sąlygų.

  1. „User Area“ nėra specialios e. operacijos.
  2. „User Area“ yra speciali e. operacija, tačiau ši e. operacija dėl techninių trikčių laikinai neveikia. Jeigu ši speciali e. operacija yra ESPŽ paraiškos elektroninis pateikimas arba ESPŽ registracijos galiojimo elektroninis pratęsimas, turi būti laikomasi Vykdomojo direktoriaus sprendimo EX-19-1 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų, būtent – registracijos ar galiojimo pratęsimo paraiškos teikėjas turi iš naujo pateikti tą patį prašymą (to paties turinio) naudodamasis specialia e. operacija „User Area“ per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Išsamesnę informaciją rasite Vykdomojo direktoriaus sprendimo EX-19-1 4 straipsnio 6 dalyje.

Elektroninis paraiškos, pranešimo ar dokumento, išsiųsto naudojant e. operaciją „Alternatyvus korespondencijos būdas“, gavimo patvirtinimas bus pateiktas „User Area“ išsiųstų elementų aplanke kaip „išsiųstas patvirtinimas“.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 05-03-2021