Pateikti prašymą dėl administracinių dokumentų

EUIPO administracinių dokumentų viešasis registras

Galimybė susipažinti su dokumentais dėl Europos Sąjungos prekių ženklų arba Bendrijos registruotųjų dizainų buvo nustatyta laikantis žemiau nurodytų dokumentų nuostatų:

Norėdami susipažinti su dokumentais, kurių negalima gauti tiesiai iš registro, turėsite užpildyti ir pateikti prašymo formą. Prašymą taip pat galima pateikti laišku, faksu ar elektroniniu paštu bet kuria Europos Sąjungos kalba.

Atkreipkite dėmesį, kad visos registre išvardytos nuorodos nėra teisiškai privalomos. Tik Oficialiajame leidinyje (EUR-Lex) paskelbti teisės aktai yra privalomi.