Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

Grįžti į pagrindinį pagalbos centrą

Atstovai

Pareiškėjui, neturinčiam gyvenamosios ar pagrindinės verslo vietos arba faktiško ir veikiančio komercinio steiginio Europos Sąjungoje, turi atstovauti profesionalus atstovas. Atstovų sąrašą galima rasti EUIPO svetainėje.

Pareiškėjas, turintis gyvenamąją ar pagrindinę verslo vietą arba faktišką ir veikiantį komercinį steiginį Europos Sąjungoje, gali veikti savo vardu pats arba paskirti atstovą.

Jei atstovas jau yra teikęs paraišką EUIPO, jis turi turėti EUIPO atstovo ID numerį. Jei žinote šį numerį, kai reikia, galite jį nurodyti. Jei ne, turite užpildyti reikiamą atstovo informaciją. Naujasis atstovas gali būti praktikuojantis teisininkas arba darbuotojas atstovas.

 
  • Praktikuojantis teisininkas

    Praktikuojantis teisininkas turi turėti kvalifikaciją, pripažintą vienoje iš ES valstybių narių, turėti teisę atstovauti prekių ženklų arba dizaino klausimais toje valstybėje narėje ir būti įregistravęs savo verslą Europos Sąjungoje. Jis gali priklausyti atstovų asociacijai, tokiu atveju reikia nurodyti asociacijos ID numerį.

    Pastaba. Pagal Lenkijos teisę praktikuojančių teisininkų iš Lenkijos negalima skirti atstovais EUTM e. paraiškoms teikti.

  • Darbuotojas atstovas

    Jei atstovu skiriamas pareiškėjo darbuotojas, pakanka nurodyti jo vardą ir pavardę. Jei jis dirba įmonėje (turinčioje faktišką ir veikiantį komercinį steiginį Europos Sąjungoje), kuri palaiko ekonominius ryšius su pareiškėju, reikia nurodyti tokių ryšių pobūdį ir įmonės pavadinimą.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 14-01-2019
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos