Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

SME-fund-2023-tracking-code



2023 m. MVĮ fondas


„Ideas Powered for Business“ MVĮ fondas – tai dotacijų schema, skirta padėti ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) apsaugoti savo intelektinės nuosavybės (IN) teises. MVĮ fondas yra Europos Komisijos iniciatyva, įgyvendinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO), ir veiks nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. gruodžio 8 d.

Lėšų kiekis yra ribotas, lėšos skiriamos laikantis eiliškumo principo.

Jei norite prašyti kompensuoti jūsų kuponus iš 2022 m. MVĮ fondo, prisijunkite prie savo MVĮ fondo paskyros ir užpildykite kompensavimo prašymo formą.

Kodėl būtina apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Skaitmeniniame amžiuje privalu apsaugoti savo IN. Tai teisinis būdas išvengti jūsų unikalių idėjų, produktų arba paslaugų kopijavimo ir naudojimo be leidimo. IN apsauga naudojantis MVĮ fondu gali būti taikoma daugybei įvairaus turto, įskaitant prekių ženklus, dizainus, patentus ir augalų veisles.

Kas gali pasinaudoti MVĮ fondu

MVĮ fondo finansinė parama teikiama Europos Sąjungoje įsteigtoms MVĮ. Paraišką gali teikti įmonės vardu veikiantis savininkas, darbuotojas arba įgaliotasis išorės atstovas. Dotacijos skiriamos MVĮ, o kompensacijos visada pervedamos tiesiogiai į MVĮ banko sąskaitą.

Kaip veikia MVĮ fondas

Pasirinkite

SAVO ŠALĮ

MVĮ fondas yra kompensavimo programa, pagal kurią išduodami kuponai, kurie gali būti naudojami daliai pasirinktos veiklos mokesčių padengti. Atsižvelgiant į norimą vykdyti veiklą, naudojami kelių rūšių kuponai:

„IP Scan“

Iki 1350 EUR*

„IP Scan“ išlaidoms padengti.

*Suma įvairiose šalyse yra skirtinga.

 

Prekių ženklai ir dizainai

1000 EUR

Reikalavimus atitinkantiems prekių ženklo ir dizaino mokesčiams padengti.

Patentai

1 500 EUR

Reikalavimus atitinkantiems patento mokesčiams padengti.

 

Bendrijos augalų veislė

225 EUR

Bendrijos augalų veislės internetinės paraiškos mokesčiui padengti.

Prekių ženklai ir dizainai

1000 EUR

Reikalavimus atitinkantiems prekių ženklo ir dizaino mokesčiams padengti.

 

Patentai

1 500 EUR

Reikalavimus atitinkantiems patento mokesčiams padengti.

Bendrijos augalų veislė

225 EUR

Bendrijos augalų veislės elektroninės paraiškos mokesčiui padengti.

 
 
 
 
 
 
 

Norėdami pasinaudoti MVĮ fondu atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1.  Jei nusprendėte, kokios rūšies kuponas (-ai) geriausiai tinka jūsų įmonės poreikiams, užsiregistruokite ir (arba) prisijunkite prie savo MVĮ fondo paskyros ir užpildykite paraiškos formą. Daugiau informacijos galite rasti DUK skiltyje.
 2.  Kai jūsų paraiška bus patvirtinta, gausite pranešimą apie dotacijos skyrimą ir savo kuponą (-us)*. Vėliau galite prašyti reikiamos su IN susijusios veiklos.
 3.  Kad gautumėte kompensaciją už prašomą veiklą, susijusią su IN, kompensacijos turite prašyti po to, kai sumokate už veiklą. Tam naudokite savo MVĮ fondo paskyroje pateiktą formą. 

*Pastaba
Kuponai galioja 2 mėnesius nuo dotacijos gavimo dienos. Šis galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas dar2 mėnesiais. Jei reikia, galiojimo laikotarpį galite prašyti pratęsti tiesiogiai per savo MVĮ fondo paskyrą per pirminio 2 mėnesių laikotarpio paskutinį mėnesį. Šiuo laikotarpiu galite prašyti su IN susijusios veiklos, kurios išlaidoms taikomi dotacijos kuponai, už veiklą sumokėti, o vėliau kreiptis dėl atitinkamos kompensacijos ir taip aktyvuoti kuponą (-us).

Kuponą (-us) būtinai panaudokite per jų galiojimo laikotarpį!
Jei jūsų kupono galiojimo laikas baigiasi ir nepratęsiamas ar kuponas neaktyvuojamas, jis negalės būti naudojamas prašyti kompensacijos. Tais pačiais metais neturėsite teisės dar kartą prašyti pasinaudoti MVĮ fondu ir naudoti tą patį kuponą.

Aktyvavus kuponą (-us), prasidės įgyvendinimo laikotarpis, per kurį pagal kupono (-ų) taikymo sritį galite prašyti kitos veiklos ir dar papildomos kompensacijos. Šis laikotarpis trunka:

 • 6 mėnesius – „IP Scan“ir prekių ženklų ir dizaino kuponams;
 • 12 mėnesių – patentų kuponams.

Bendrijos augalų veislių kupono įgyvendinimo laikotarpio nėra, nes pateikus pirmą kompensavimo prašymą jis bus visiškai panaudotas.

Veikla, dėl kurios galite kreiptis

2023 m. MVĮ fondas aprėpia kelių rūšių veiklą, kad jums būtų lengviau įgyvendinti savo IN turto strategiją pagal jūsų įmonės poreikius.

Kompensuojama 90 proc. IN išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos.

 • Per rengiamus pokalbius su nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos paskirtu IN specialistu kartu nagrinėsite jūsų verslo modelį, produktus arba paslaugas ir augimo planus, kad nustatytumėte jūsų įmonei tinkamiausią intelektinės nuosavybės strategiją. „IP Scan“ paslauga nėra teisinė paslauga.

 • Atlikęs vertinimą, IN specialistas pateiks išsamią jūsų IN strategijos ataskaitą ir pasiūlys geriausios praktikos pavyzdžių bei rekomendacijų, kaip ateityje valdyti, apsaugoti ir plėsti jūsų IN teises.

 • „IP Scan“ paslauga apima visas intelektinės nuosavybės teises (prekių ženklus, dizainus, patentus, naudinguosius modelius, augalų veisles, geografines nuorodas), taip pat neregistruotas / neregistruotinas teises (pvz., autorių teises, komercines paslaptis, įmonių pavadinimus, domenų vardus).

 • Išsamesnės informacijos apie „IP Scan“ paslaugą ir naudą ieškokite „IP Scan“ puslapyje. Daugiau informacijos apie „IP Scan“ ir MVĮ fondą, galima rasti IN tarnybos interneto svetainėje.

 

Jūsų pasirinktas apsaugos lygis (nacionalinis, regioninis, ES arba tarptautinis) priklausys nuo jūsų verslo strategijos ir augimo planų. Jei nesate tikri dėl jums reikalingos apsaugos arba jos teritorinio lygmens, IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) arba nemokama konsultacija (Nemokamos individualios pagalbos IN klausimais paslauga) gali padėti jums priimti tinkamą sprendimą.

 • Kompensuojama 75 proc. ES lygmens prekių ženklų ir dizainų mokesčių sumos
  Galite prašyti kompensuoti 75 proc. ES lygmens prekių ženklų ir (arba) dizainų paraiškos mokesčių, papildomų klasės mokesčių ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Tokios rūšies apsaugos registracija turėtų būti atliekama per EUIPO.

 • Kompensuojama 75 proc. nacionalinio ir regioninio lygmens prekių ženklų ir dizainų mokesčių sumos
  Galite prašyti kompensuoti 75 proc. nacionalinio ir regioninio lygmens prekių ženklų ir (arba) dizainų paraiškos mokesčių, papildomų klasės mokesčių, taip pa nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Šios rūšies apsaugos registracija turėtų būti atliekama tiesiogiai per nacionalinę IN tarnybą arba Beniliukso IN tarnybą (dėl apsaugos regioniniu lygmeniu Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge).

 • Kompensuojama 50 proc. už ES ribų taikomų prekių ženklų ir dizainų mokesčių sumos
  Galite prašyti kompensuoti 50 proc. už ES ribų taikomų prekių ženklų ir (arba) dizainų bazinių paraiškos mokesčių, nuorodos mokesčių ir vėlesnės nuorodos mokesčių sumos. Nuorodos mokesčiai, taikomi ES valstybėse, ir kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai neįtraukiami. Tokios rūšies apsaugos paraiška turėtų būti teikiama per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (PINO).

 

 • Kompensuojama 75 proc. „Ankstesnio objekto paieškos ataskaitos“ mokesčių sumos.
  Prieš teikiant patento paraišką pateikiama pasaulinės paieškos, kurią turi atlikti ES valstybės narės nacionalinė IN tarnyba, ataskaita.

 • Kompensuojama 75 proc. nacionalinės apsaugos ES valstybėje narėje mokesčių sumos už procedūras iki patento išdavimo(pvz., paraiškos pateikimą, paiešką ir ekspertizę), už išdavimą ir paskelbimą.

 • Kompensuojama 75 proc. paraiškos pateikimo ir paieškos mokesčių už EPT užregistruotus Europos patentus, sumos.
  Visi kiti mokesčiai už Europos patentą neįtraukiami.

 

 • Kompensuojama 50 proc. ES lygmens internetinės paraiškos mokesčių sumos
  . Galite prašyti kompensuoti 50 proc. internetinės paraiškos mokesčių sumos. Popierinės paraiškos registracijos mokesčiai iš MVĮ fondo nekompensuojami. Tokios rūšies apsaugos paraiška turėtų būti teikiama per Bendrijos augalų veislių tarnybą (CPVO).

 

Jūsų IN tarnyba taip pat teikia savo pačios IN išankstinio vertinimo paslaugą, tačiau jos MVĮ fondas nefinansuoja. Spauskite čia ir sužinokite daugiau.

Išsami informacija apie apribojimus ir mokesčius pateikiama kvietime teikti paraiškas ir atitinkamuose prieduose.

Prieš teikiant paraišką

Paraiškos teikimo procesas paprastas. Tik pasirūpinkite, kad teikiant paraišką būtų parengti toliau nurodyti dokumentai. Šie dokumentai turi būti PDF formato (priimtinos nuskaitytos fizinių dokumentų versijos PDF formatu). Visi pateikti dokumentai turi būti įskaitomi ir neapsaugoti slaptažodžiu.

 

Jūsų bendrovės banko sąskaitos išrašas (pavyzdys), kuriame pateikiama ši informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; visas IBAN su šalies kodu (pavyzdžiai) ir BIC/SWIFT kodas.

 

Jūsų įmonės PVM pažyma arba nacionalinio registracijos numerio pažymėjimas, išduotas kompetentingos nacionalinės institucijos.

 

Jeigu jūsų MVĮ naudojasi įgaliotojo išorės atstovo paslaugomis arba esate MVĮ vardu veikiantys įgaliotieji išorės atstovai, turite pateikti priesaikos deklaraciją (šablonas), pasirašytą MVĮ įgaliotojo savininko arba darbuotojo.

Pastaba. Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti savo laiką, būtinai paruoškite visą su jūsų IN turtu susijusią informaciją prieš pradėdami paraiškos MVĮ fondui teikimo procedūrą.

Mokesčių ir kontaktų sąrašas

Toliau rasite kompensuotinų mokesčių sąrašą pagal veiklos sritį ir šalį, taip pat EUIPO, PINO ir valstybės narės INT kontaktus, kur gausite pagalbą visais su MVĮ fondu susijusiais klausimais

Šis sąrašas yra tik orientacinio pobūdžio ir bus toliau keičiamas, nes jame kaupiama iš įvairių šaltinių gauta informacija. Naujausios informacijos ieškokite pirminiame šaltinyje

Čia galite rasti ir apibendrintus kontaktinių asmenų nacionalinėse IN tarnybose (valstybių narių IN tarnybose) duomenis

Jei reikia pagalbos

Kvietime teikti paraiškas galite rasti išsamią informaciją apie „Ideas Powered for Business“ MVĮ fondą.

Jei turite klausimų, apsilankykite mūsų MVĮ fondo Dažnai užduodamų klausimų skiltyje arba susisiekite internetinių pokalbių kanalu anglų, prancūzų, vokiečių, italų ar ispanų kalbomis. Taip pat galite kreiptis į EUIPO informacijos centrą telefonu + 34 965 139 100 nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.30–18.30 val. (GMT+1).

Be to, į mus galite kreiptis e. paštu information@euipo.europa.eu bet kuria ES oficialiąja kalba.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.