Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

„Ideas Powered for Business SME Fund“ – tai 20 mln. eurų vertės dotacijų schema, skirta padėti Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) naudotis savo intelektinės nuosavybės teisėmis.

Europos Komisijos ir EUIPO remiama schema „Ideas Powered for Business SME Fund“ skirta padėti įmonėms, siekiančioms sukurti savo IN strategijas ir apsaugoti IN teises nacionaliniu, regioniniu arba ES lygmeniu.

Pagal ją teikiamos verslą sustiprinančios dotacijos IN išankstinio nustatymo (IP Scan) paslaugoms ir (arba) prekių ženklų ir dizaino paraiškoms.

Kiekviena MVĮ gali susigrąžinti iki 1 500 EUR.

75 proc. nuolaida IN išankstinio nustatymo paslaugoms
(IP Scan) *

1 paslauga

Profesionalūs intelektinės nuosavybės auditoriai padės jums nustatyti jūsų intelektinės nuosavybės turto vertę. Tai naudinga norint sužinoti, kaip formuoti IN verslo strategiją dabar ir ateityje.

50 proc. nuolaida prekių ženklo ir dizaino paraiškos
baziniams mokesčiams

2 paslauga

Apsisprendę, kokias intelektinės nuosavybės teises norite apsaugoti nacionaliniu, regioniniu ir ES lygmenimis, galite gauti 50 proc. nuolaidą baziniams paraiškos mokesčiams.

 

* Pagal šią schemą teikiamos IN išankstinio nustatymo paslaugos prieinamos tik per dalyvaujančias ES nacionalines ir regionines IN tarnybas. Prieš teikdami paraišką, turėtumėte patikrinti sąrašą, kad įsitikintumėte, jog jūsų valstybės narės IN tarnyba šią paslaugą teikia.

Ar galiu pretenduoti į paramą?

MVĮ fondas skirtas tiesiogiai padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms 27 ES valstybėse narėse ir bus išskirstytas 2021 m. per penkis laikotarpius (terminus). Jei jūsų įmonė atitinka ES oficialią MVĮ apibrėžtį, galite teikti paraišką gauti paramą pirmiau nurodytoms paslaugoms.

Paraiškos teikimo terminai:

1 TERMINAS
2021 m. sausio 11
–31 d.

2 TERMINAS
2021 m. kovo 1
–31 d.

3 TERMINAS
2021 m. gegužės 1
–31 d.

4 TERMINAS
2021 m. liepos 1
–31 d.

5 TERMINAS
2021 m. rugsėjo 1
–30 d.

Paraiškos, pateiktos ne per šiuos laikotarpius, nebus svarstomos. Galima pateikti tik vieną paraišką dėl 1-os arba 2-os paslaugos arba abiejų šių paslaugų derinio, už kurias maksimali kompensuotina suma yra 1 500 EUR pareiškėjui. Jei per vieną terminą kreipiatės dėl vienos paslaugos, dėl kitos paslaugos galite kreiptis per kitą terminą. Dotacijos bus teikiamos vadovaujantis eiliškumo principu.

Kontrolinis sąrašas pareiškėjams

Prieš teikdami paraišką, pasitikrinkite, ar galite teigiamai atsakyti į visus žemiau pateiktus klausimus:

Taip Ne

Ar jūsų įmonė yra mažoji ir vidutinė įmonė, įsteigta Europos Sąjungoje?
 
Ar prieš pildydami paraišką perskaitėte kvietimą teikti paraiškas?
 
Ar žinote savo įmonės kontaktinius duomenis ir turite banko išrašą (pavyzdys) su šia informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; IBAN numeris (pavyzdžiai); ir BIC/SWIFT kodas?
 
Ar turite įmonės PVM mokėtojo kodą?
 
Ar žinote dėl kokios (-ių) paslaugos (-ų) (1 paslauga / 2 paslauga ar abiejų) teiksite paraišką, kaip pabrėžta kvietime teikti paraiškas?
 
Ar žinote dėl kokių IN teisių (prekių ženklų ir (arba) dizaino) planuojate teikti paraišką (2 paslauga)
 
Ar suprantate, kad negalite prašyti paramos šioms paslaugoms, jei joms arba daliai jų jau gavote nacionalinę arba ES paramą?
 

Jei į visus klausimus galite atsakyti taip, tuomet galite pradėti pildyti paraiškos formą (pasirinkę terminą):

Ką galiu gauti?

Pagal šią schemą teikiamos dvi paslaugos ir dalinai grąžinamos IN išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan, 1 paslaugos) ir prekių ženklų ir dizaino paraiškų teikimo nacionaliniu, regioniniu (Beniliukso) ir ES lygmeniu (2 paslaugos) išlaidos.

Kiekviena MVĮ gali susigrąžinti iki 1 500 EUR.

75 proc. nuolaida intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugoms (IP Scan)

1 paslauga

Kuriant savo verslo IN strategiją labai svarbu iš anksto nustatyti savo IN turto vertę. Siekdami parengti jums skirtą strategiją, intelektinės nuosavybės auditoriai atsižvelgia į jūsų verslo modelį, produktus ir (arba) paslaugas ir augimo planus. Ši paslauga gali padėti nuspręsti, dėl kokių IN teisių kreiptis, kaip išplėtoti IN teisių paketą, je jau turite registruotų teisių, ir kaip planuoti ateities strategiją.

Pagal šią schemą teikiamos IN išankstinio nustatymo paslaugos prieinamos tik per dalyvaujančias ES nacionalines ir regionines IN tarnybas. Prieš teikdami paraišką, turėtumėte patikrinti sąrašą, kad įsitikintumėte, jog jūsų valstybės narės IN tarnyba šią paslaugą teikia. Pasinaudoję IN išankstinio teisių nustatymo paslauga, galite norėti užregistruoti savo IN teises.

50 proc. nuolaida prekių ženklo ir dizaino paraiškos baziniams mokesčiams

2 paslauga

Jei planuojate registruoti prekių ženklą arba dizainą ES, regioniniu (Beniliukso) arba nacionaliniu lygmeniu, ši schema gali būti jums naudinga.

Galite teikti paraišką kompensuoti 50 proc. prekių ženklo ar dizaino paraiškos bazinių mokesčių. Akivaizdu, kad jūsų pasirinktas teritorinis apsaugos lygis priklausys nuo jūsų verslo strategijos ir augimo planų. Tačiau jei nežinote, kokią paraišką teikti ir kur, IN išankstinio teisių nustatymo paslauga (IP Scan, 1 paslauga) galėtų padėti tai išsiaiškinti. Dėl išsamesnės informacijos taip pat galite kreiptis į savo nacionalinę ar regioninę tarnybą.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas MVĮ fondo dotacijoms gauti galite teikti per penkis nurodytus 2021 m. terminus. Paraiškų, pateiktų ne per minėtus terminus, EUIPO nesvarstys. Trys paprasti žingsniai paraiškai pateikti:

1

Pirmiausia mūsų dotacijų puslapyje atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas. Tada pateikite elektroninę paraiškos formą kartu su reikiamais dokumentais, kad galėtume patikrinti, ar jūsų įmonė yra MVĮ, ir nustatyti, ar paraiška nagrinėtina. Prieš teikdami paraišką perskaitykite mūsų kontrolinį sąrašą. Gausite elektroninį laišką, kuriame bus patvirtinta, kad paraiška gauta. Jei jūsų paraiška bus atrinkta, gausite Tarnybos pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Laikykite jį saugiai – jo dar prireiks vėliau! Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie neigiamo sprendimo priežastis.

2

Po to per 30 dienų nuo sprendimo dėl dotacijos gavimo pateikite savo prekių ženklo ir (arba) dizaino paraišką ir sumokėkite už ją ir (arba) kreipkitės IN išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan). Prekių ženklų ir dizaino paraiškas galima teikti vienoje iš ES nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų (nacionalinis lygmuo), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (kuri apima Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą arba EUIPO (apimantį visas ES valstybes nares). Tai galima lengvai ir greitai padaryti internetu. IN išankstinio nustatymo paslaugas galima gauti tokią paslaugą teikiančiose nacionalinėse tarnybose (žr. žemiau pateiktą sąrašą).

3

Kai sumokėsite už paslaugas, naudodamiesi sprendime dėl dotacijos (1 punkte) nurodyta nuoroda pateikite prašymą kompensuoti išlaidas. Pateikę prašymą, gausite e. laišką, kuriame bus patvirtintas mokėjimo prašymo gavimas. Jei nurodyta informacija ir pateikti dokumentai bus patvirtinti, kompensacija bus išmokėta per vieną mėnesį ir gavėjams apie tai bus pranešta e. paštu.

Mažosios ir vidutinės įmonės sudaro iki 99 proc. visų ES verslo įmonių. Tačiau tik 9 proc. MVĮ turi registruotų IN teisių. MVĮ fondu, kurį bendrai įkūrė Europos Komisija ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), siekiama padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teises. Jis papildo įvairias EUIPO sukurtas priemones bendru pavadinimu „Ideas Powered for business“, kuriomis siekiama padėti MVĮ.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 22-01-2021
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos