Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

MVĮ fondas

Sustiprinkite savo verslą pasinaudodami MVĮ fondu

Snow
 
×

 

MVĮ fondas „Ideas Powered for Business“ – tai 20 mln. EUR vertės dotacijų schema, skirta padėti Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) pasinaudoti intelektinės nuosavybės teisėmis.

MVĮ fondą, kuris yra Europos Komisijos iniciatyva, įgyvendina EUIPO, siekdama remti įmonių pastangas rengti savo intelektinės nuosavybės (IN) strategijas ir apsaugoti savo IN teises nacionaliniu, regioniniu arba ES lygmeniu.

 

Registruokitės ir sužinokite naujienas ir kitą informaciją

Vardas ir pavardė
E. paštas
Kalba
 

Dėkojame už dėmesį!

Privalumai


Kiekvienai MVĮ gali būti kompensuojama iki 1 500 EUR.

Kompensuojama 75 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos

1 paslauga

Intelektinės nuosavybės (IN) specialistai padės jums nustatyti jūsų intelektinės nuosavybės turto vertę. Tai naudinga norint sužinoti, kaip formuoti IN verslo strategiją dabar ir ateityje.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kompensuojama 50 proc. prekių ženklų ir dizainų paraiškos bazinių mokesčių

2 paslauga

Nusprendę, kurias intelektinės nuosavybės teises norite apsaugoti nacionaliniu, regioniniu ir ES lygmenimis, galite gauti 50 proc. nuolaidą baziniams paraiškos mokesčiams.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagal šią schemą dalyvaujančios nacionalinės ir regioninės IN tarnybos teikia IN išankstinio nustatymo paslaugas arba koordinuoja jų teikimą, tačiau tai nėra teisinės paslaugos. Prieš kreipdamiesi turėtumėte patikrinti šį sąrašą ir įsitikinti, kad paslauga pagal MVĮ fondo sistemą yra teikiama jūsų valstybėje narėje. Panašios paslaugos, nesusijusios su MVĮ fondu, gali būti teikiamos kitose nacionalinėse ir regioninėse IN tarnybose.

IN išankstinio nustatymo paslaugos yra labai svarbios plėtojant MVĮ IN strategiją. Intelektinės nuosavybės specialistai nagrinėja MVĮ verslo modelį, produktus arba paslaugas ir augimo planus, ir padeda MVĮ parengti tinkamą IN strategiją.

  • Išankstinio nustatymo paslauga apima visas intelektinės nuosavybės teises (patentus, prekių ženklus, dizainus, naudinguosius modelius, augalo veisles, geografines nuorodas), taip pat neregistruotas / neregistruotinas teises (pvz., komercines paslaptis) ir įmonių pavadinimus, domenų vardus ir pan.
  • Gavusi teigiamą sprendimą dėl dotacijos, MVĮ per 30 dienų per savo nacionalinę IN tarnybą (jei ji yra toje valstybėje narėje) turi pateikti paraišką dėl IN išankstinio nustatymo paslaugos ir už ją sumokėti.
  • Sumokėjusi už IN išankstinio nustatymo paslaugą, MVĮ, pasinaudodama sprendime dėl dotacijos pateikta nuoroda, gali prašyti kompensacijos.
  • IN išankstinio nustatymo paslaugą suteiks (nacionalinės tarnybos paskirtas) specialistas, kuris surengs pokalbį, kad daugiau sužinotų apie MVĮ atsižvelgiant į jos verslą bei IN pobūdį.
  • Specialistas atliks vertinimą ir pateiks ataskaitą apie MVĮ IN teises ir pasiūlys rekomendacijas, kaip ateityje valdyti ir apsaugoti šias IN teises.
  • IN išankstinio nustatymo paslaugos suteikimo laikotarpis priklauso nuo MVĮ ir gali trukti nuo kelių savaičių iki poros mėnesių.

Galite teikti paraišką kompensuoti 50 proc. prekių ženklo ar dizaino paraiškos bazinių mokesčių. Jūsų pasirinktas apsaugos lygis (nacionalinis, regioninis arba ES) priklauso nuo jūsų verslo strategijos ir augimo planų. Jei nesate tikras dėl jums reikalingos apsaugos arba jos teritorinio lygmens, IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“, 1 paslauga) galėtų padėti jums priimti tinkamą sprendimą.

 

Kada pateikti paraišką?

MVĮ fondas skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, įsisteigusioms 27 ES valstybėse narėse. Jei jūsų įmonė atitinka ES oficialią MVĮ apibrėžtį, galite teikti paraišką paramai gauti pirmiau aprašytoms paslaugoms. Tai galite padaryti per vieną iš šešių etapų (terminų) 2021 m.:

1 TERMINAS
2021 m. sausio 11
–31 d.

2 TERMINAS
2021 m. kovo 1
–31 d.

3 TERMINAS
2021 m. gegužės 1
–31 d.

4 TERMINAS
2021 m. liepos 1
–31 d.

5 TERMINAS
2021 m. rugsėjo 1
–30 d.

6 TERMINAS
2021 m. spalio 1
–31 d.

Nagrinėjamos tik tos paraiškos, kurios bus pateiktos laikantis kiekvieno iš šešių terminų. Paraišką galite teikti dėl 1 paslaugos, 2 paslaugos arba abiejų paslaugų derinio. Per kiekvieną terminą galima teikti tik vieną paraišką ir dėl kiekvienos paslaugos leidžiama teikti tik vieną paraišką. Jeigu per vieną terminą pateikiate paraišką dėl vienos paslaugos, per paskesnį terminą vis dar galite teikti paraišką dėl kitos paslaugos. Vienam pareiškėjui kompensuojama ne daugiau kaip 1 500 EUR, nesvarbu, kiek paraiškų jis pateikia. Dotacijos teikiamos vadovaujantis eiliškumo principu.

 

Kaip pateikti paraišką?

Vadovaukitės mūsų nuosekliu vadovu ir nuorodomis, kuriose pateikiama daugiau informacijos. Jei jums reikia daugiau informacijos, susipažinkite su toliau esančia dažnai užduodamų klausimų (DUK) skiltimi.

1.

Naudokite mūsų kontrolinį sąrašą, kad patikrintumėte savo MVĮ statusą ir nuspręstumėte, ar galite teikti paraišką.

Kontrolinis sąrašas pareiškėjams

Prieš teikdami paraišką įsitikinkite, kad galite atsakyti „taip“ į visus šiuos klausimus:

Taip Ne

Ar jūsų įmonė yra įsteigta mažoji ir vidutinė įmonė, kuri yra įsikūrusi Europos Sąjungoje?
 
Ar prieš pildydami paraiškos formą perskaitėte kvietimą teikti paraiškas?
 
Ar žinote savo įmonės kontaktinius duomenis ir turite banko išrašą (pavyzdys) su šia informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; IBAN numeris (pavyzdžiai); ir BIC/SWIFT kodas?
 
Ar turite savo įmonės PVM mokėtojo sertifikatą arba nacionalinės registracijos numerio sertifikatą?
 
Ar žinote dėl kurių kvietime teikti paraiškas nurodytų paslaugų (1 paslaugos ir (arba) 2 paslaugos ar abiejų) ketinate teikti paraišką?
 
Ar žinote, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių (prekių ženklų ir (arba) dizaino) ketinate teikti paraišką (2-a paslauga)?
 
Ar visiškai suprantate, kad negalite prašyti suteikti šias paslaugas, jei jau esate gavę nacionalinę arba ES paramą tokioms pačioms paslaugoms visiškai arba iš dalies finansuoti?
 

 

 

2.

Pateikite savo paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus MVĮ fondui. Gausite elektroninį laišką, kuriame bus patvirtinta, kad paraiška gauta. PASTABA. Paraiškas MVĮ fondo dotacijoms gauti galite teikti per penkis nurodytus 2021 m. terminus.

Pateikus paraišką

Jei MVĮ bus atrinkta, ji gaus EUIPO pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Laikykite jį saugiai – jo dar prireiks vėliau! Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie sprendimą ir atsisakymo skirti dotaciją priežastis.

 

3.

Gavę teigiamą sprendimą, per 30 dienų galite:

  • kreiptis dėl IN išankstinio nustatymo paslaugos. IN išankstinio nustatymo paslaugas galima gauti tokią paslaugą teikiančiose nacionalinėse tarnybose;
  • pateikti paraišką ir sumokėti už savo prekių ženklą ir (arba) dizainą. Prekių ženklų ir dizainų registracijos paraiškas galima pateikti nacionalinėse intelektinės nuosavybės tarnybose (nacionalinis lygmuo), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (aptarnaujančioje Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą – regioninis lygmuo) ar Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (aptarnaujančioje visas ES valstybes nares).

 

4.

Kai sumokėsite už reikalingas paslaugas, naudodamiesi sprendime dėl dotacijos nurodyta nuoroda pateikite prašymą kompensuoti išlaidas. Gausite elektroninį laišką, kuriame bus patvirtinta, kad prašymas gautas. 

 

Mokėjimas bus atliktas per vieną mėnesį po to, kai bus patvirtinta pateikta informacija ir dokumentacija. Gavėjai apie tai bus atitinkamai informuoti e. paštu

 

Ar turite papildomų klausimų? - DUK

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 08-10-2021
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos