Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

News

Kovo 19, 2020 Apie EUIPO

Terminų pratęsimas dėl COVID 19: pratęsti terminai, pratęsimo pobūdis ir pranešimai naudotojams


 

Siekiant pateikti naudotojams išsamesnės informacijos apie Sprendimą Nr. EX-20-3, kuriuo atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį pratęsiami terminai, besibaigiantys 2020 m. kovo 9 d.–2020 m. balandžio 30 d., parengtas šis paaiškinimas apie pratęstus terminus, pratęsimo pobūdį, naudotojams siunčiamų pranešimų pritaikymo priemones ir poveikį einamosioms sąskaitoms.

Ι. PRATĘSTI TERMINAI

2020 m. kovo 16 d. Tarnybos vykdomojo direktoriaus sprendimo Nr. EX-20-3 1 straipsniu „visi terminai, kurie baigiasi 2020 m. kovo 9 d.–balandžio 30 d. (imtinai), taikomi visoms Tarnyboje vykstančių procedūrų šalims“, pratęsiami iki gegužės 1 d. (praktiškai iki gegužės 4 d., nes gegužės 1-oji – švenčių diena, po kurios eina savaitgalis).

ESPŽR 101 straipsnio 4 dalyje, kurioje vykdomasis direktorius įgaliojamas pratęsti terminus išskirtinių įvykių atvejais, pateikta panaši formuluotė – taip pat minimi „visi terminai“ ir „visos procedūrų šalys“.

Sąvoka „visi terminai“ turi būti suprantama tiesiogine reikšme – ji apima visus procedūrinius terminus, nesvarbu, ar jie nustatyti Tarnybos, ar numatyti teisės aktuose (t. y. tiesiogiai apibrėžti reglamentuose).

Siekiant aiškumo, ši sąvoka apima:

 • bet kurios Tarnybos instancijos bet kuriai EUIPO, taip pat ir jos Apeliacinių tarybų, procedūrai nustatytus terminus,
 • ESPŽR, ESPŽĮR arba ESPŽDR, taip pat BDR ir BDĮR tiesiogiai nustatytus terminus,
   
  • įskaitant numatytus Paryžiaus konvencijoje ar kitose tarptautinėse sutartyse ir
  • neatsižvelgiant į tuos atvejus, kai jiems netaikoma restitutio in integrum nuostata, kaip apibrėžta ESPŽR 104 straipsnio 5 dalyje ir BDR 67 straipsnio 5 dalyje
    
 • Konkrečiai pratęsiami šie reglamentais nustatyti terminai:
   
  • Paraiškos padavimo mokesčio mokėjimo (ESPŽR 32 straipsnis)
  • Teisės į prioritetą (ESPŽR 34 straipsnio 1 dalis ir BDR 41 straipsnis)
  • Parodos prioriteto (ESPŽR 38 straipsnio 1 dalis ir BDR 44 straipsnis)
  • Protesto pareiškimo laikotarpio (ESPŽR 46 straipsnio 1 dalis)
  • Protesto mokesčio mokėjimo (ESPŽR 46 straipsnio 3 dalis)
  • Prašymo dėl galiojimo pratęsimo (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis ir BDR 13 straipsnis)
  • Apeliacijos ir pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai, pateikimo, apeliacijos mokesčio mokėjimo (ESPŽR 68 straipsnio 1 dalis ir BDR 57 straipsnis),
  • Pavertimo (ESPŽR 139 straipsnis)
  • Dizaino paskelbimo atidėjimo (BDR 50 straipsnis).

Tačiau sprendime minimos „Tarnyboje vykdomos procedūros“ reiškia, kad pratęsimas netaikomas terminams, nustatytiems kitose institucijose vykdomoms procedūroms, net jei jie paminėti reglamentuose. Tai visų pirma pasakytina apie terminą, per kurį turi būti:

 • pateiktas skundas Bendrajam Teismui dėl Apeliacinių tarybų sprendimų (ESPŽR 72 straipsnio 5 dalis ir BDR 61 straipsnis).

Galiausiai reikia pabrėžti, kad frazė „Tarnyboje vykdomos procedūros“ apima tik prekių ženklų ir dizaino klausimus, o tai reiškia, kad vykdomojo direktoriaus sprendimas taip pat netaikomas terminams, susijusiems su klausimais, kurių neapibrėžia ESPŽR arba BDR (pvz., darbo ar viešųjų pirkimų), arba kurie susiję su kita veiklos sritimi (pavyzdžiui, Tarnybos valdymu).

II.  PRATĘSIMO POBŪDIS

Vykdomojo direktoriaus patvirtintu terminų pratęsimu užtikrinama, kad atitinkami terminai nesibaigtų tą dieną, kurią jie turėjo baigtis, ir nustatoma visų terminų nauja pabaigos data – 2020 m. gegužės 1 d. (praktiškai – gegužės 4 d.).

Šis poveikis yra savaiminis ir atsirandantis tiesiogiai iš vykdomojo direktoriaus sprendimo. Vadinasi, susijusios šalys neprivalo teikti Tarnybai prašymo pratęsti terminą.

Vykdomų procedūrų šalims patariama be reikalo neteikti prašymų pratęsti terminą.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad jei šalys gali laikytis pradinio arba pratęsto termino ir per tą laikotarpį įvykdys savo procedūrinius įsipareigojimus, procedūra bus vykdoma ir visi pateikti dokumentai bus nagrinėjami įprasta tvarka.

III. PRANEŠIMAI NAUDOTOJAMS

Kadangi terminai pratęsiami automatiškai, naudotojai, kuriems aktualūs terminai pratęsti, apie tai nebus informuojami individualiais pranešimais.

Tarnyba padarė viską, kad savo IT sistemas pritaikytų taip, jog pratęsus terminus, kurie turėjo pasibaigti iki pratęsimo datos, nekiltų techninių trukdžių. Tačiau mažai tikėtinu atveju, jei Tarnybos atsiųstame rašte nebūtų atsižvelgta į pratęstą terminą, Tarnyba savo iniciatyva arba gavusi raštišką naudotojo prašymą su nurodytu atitinkamos bylos numeriu atvejį nedelsdama peržiūrės ir terminą ištaisys.

IV. POVEIKIS EINAMOSIOMS SĄSKAITOMS

Siekiant paaiškinti, koks bus procedūros, vykdomos, kai einamojoje sąskaitoje nepakanka lėšų, poveikis, kaip nurodyta toje procedūroje, jeigu mokesčio tam tikrą datą nuskaičiuoti nepavyksta, Tarnyba pateikia pranešimą, kad lėšų nepakanka. Klientas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo turi papildyti savo sąskaitą tokia lėšų suma, kurios pakaktų mokesčiams ir administracinėms rinkliavoms sumokėti.

Tačiau, pratęsus terminus, Tarnyba nesiųs pranešimo, kad einamojoje sąskaitoje nepakanka lėšų, kol nesibaigė pratęstas terminas, t. y. gegužės 1 d., o realiai – 2020 m. gegužės 4 d.

Norėdami patikrinti savo sąskaitos balansą, sužinoti, ar joje trūksta lėšų, ir ją papildyti, naudotojai gali remtis einamosios sąskaitos informacija, pateikiama „User area“. Taip jie išvengs debeto užblokavimo, administracinių rinkliavų, susijusių su pranešimais, kad nepakanka lėšų, ir prekių ženklų ar dizainų bylos bus nagrinėjamos toliau.

Pranešimuose apie tai, kad nepakanka lėšų, atsiųstuose iki 2020 m. kovo 9 d., nurodyti terminai, patenkantys į kovo 9 d.–balandžio 30 d. laikotarpį, automatiškai pratęsiami iki 2020 m. gegužės 1 d.

 


 
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos