Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

Techninė informacija

Norėdami daugiau sužinoti apie techninę informaciją žr. šias temas:

 

Temos

 

Sistemos reikalavimai

 • Aparatinė įranga

  Reikalingas kompiuteris, kuriame būtų galima naudotis internetu. Rekomenduojame įdiegti didelės spartos plačiajuostį interneto ryšį.

 • Programinė įranga

  Kad programomis būtų galima naudotis, reikalinga viena iš šių interneto naršyklių:

  • Internet Explorer 9 arba naujesnė versija
  • Firefox 3 arba naujesnė versija
  • Safari 4 arba naujesnė versija
  • Chrome 5 arba naujesnė versija

  Nors programos gali veikti ir naudojant senesnes minėtų naršyklių versijas, gali kilti suderinamumo problemų, t.y. grafiniai vaizdai gali būti iškraipyti arba gali neveikti kai kurios programų funkcijos. Rekomenduojame įdiegti naujausias naršyklių versijas.

  Dėl techninių nesklandumų gali būti sudėtinga atidaryti elektroninius pranešimus naudojantis Internet Explorer 8 versija, todėl rekomenduojame naudoti naujesnę Internet Explorer versiją arba kitą tinkamą naršyklę (Firefox, Google Chrome).

  Atkreipiame jūsų dėmesį, kad programų trukdžius (tam tikra informacija gali būti nematoma arba gali neveikti kai kurios funkcijos) taip pat gali kelti jūsų kompiuterio saugumo nuostatos ir jo funkcinis nesuderinamumas.

Naudotojo vardas ir slaptažodis

 

Jei norėsite susikurti EUIPO User Area paskyrą, turėsite pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte vėliau prisijungti. Būtina laikytis šių kriterijų:

 
 • Naudotojo vardas

  Jūsų naudotojo vardą privalo sudaryti:

  • nuo 8 iki 20 simbolių;
  • lotynų abėcėlės rašmenys (tik mažosios raidės);
  • bent vienas skaitmuo (0-9).
 • Slaptažodis

  Jūsų slaptažodžio reikalavimai:

  • jis turi būti jūsų sugalvotas;
  • jis turi skirtis nuo jūsų naudotojo vardo;
  • jame turi būti bent vienas skaitmuo;
  • jame neturi kartotis 3 rašmenys (pvz., aaa, 111), būti sekų (pvz., 123, abc) ar specialių rašmenų (pvz., #, *);
  • jį turi sudaryti bent 8 rašmenys.
 • Slaptažodžio keitimas

  Saugumo sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti savo slaptažodį.

Techniniai elektroninių paraiškų ir pranešimų priedų reikalavimai

PASTABA. Oficialus šios informacijos šaltinis – „User Area naudojimo sąlygos“, parengtos pagal 2017 m. rugpjūčio 16 d. Tarnybos vykdomojo direktoriaus sprendimą Nr.  EX 17 4 dėl ryšių elektroninėmis priemonėmis.

 
 • E. paraiškos dėl Europos Sąjungos prekių ženklo teikimas

  Rinkmenos dydžio apribojimai:

  • maksimalus vieno priedo dydis: 2 MB (20 MB – MP4, OBJ, STL ir X3D);
  • maksimalus visų priedų dydis: 20 MB;
  • priedo rinkmenos pavadinimas negali viršyti 25 simbolių.

  Galima įtraukti tik du prioriteto dokumentus, tik vieną pirmenybės dokumentą ir vieną parodos prioriteto dokumentą (prie kitų priedų).

  Galima įtraukti tik vieną kolektyvinio arba sertifikavimo ženklo naudojimo taisyklių dokumentą (prie kitų priedų).

  Galimi rinkmenų tipai:

  JPEG

  Ženklui (-ams), kurio (-ių) paraišką teikiate, vaizduoti (visiems, išskyrus žodinius ir multimedijos ženklus) turi būti naudojamas įprastas rinkmenos tipas, atitinkantis šiuos standartus:

  • didžiausias galimas atvaizdo dydis: 2835 x 2010 pikselių;
  • spausdinimo raiška: minimali – 96 taškai colyje, maksimali – 300 taškų colyje;
  • spalvų modelis: RGB, nespalvotas, juodai baltas arba CMYK.

  Atvaizdai automatiškai suvienodinami iki 250 x 250 pikselių. Įkeltas atvaizdas bus rodomas taip, kaip vėliau atrodys registracijos sertifikate.

  Prieš rodant CMYK atvaizdai konvertuojami į RGB atvaizdus naudojantis specialia konvertavimo programine įranga. Kai kuriuose iš CMYK į RGB konvertuotuose atvaizduose tam tikros spalvos gali skirtis nuo originalo. Todėl, kad atvaizdo spalvos nepakistų, prieš jį įkeliant patartina pakeisti spalvų modelį.

  PDF

  Gali būti naudojamas tik papildomai informacijai, bet netinka vaizduoti ženklui (-ams), kurio (-ių) paraišką teikiate.

  Palaikomos tik įprastos statinės PDF rinkmenos, pildomos PDF formos netinkamos. Negalima naudoti pirminėje PDF rinkmenoje nepateikiamų elementų (pvz., stačiakampių, rodyklių, paryškinto teksto ir pan.).

  MP3

  Gali būti naudojamas tik kai registruojami garsiniai ženklai (kartu su JPEG) ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • diskretizavimo dažnis: 8 kHz tik balsui, 11,025 kHz garsiniams efektams, 22,05 kHz ar 44,1 kHz muzikai;
  • kanalai: 1=Mono; 2=Stereo.

  OBJ, STL arba X3D

  Šie formatai gali būti naudojami, kai teikiama paraiška dėl vaizdinio ženklo registracijos.

  X3D tipo rinkmenos nepavyks įkelti naudojantis Internet Explorer 11 versija.

  MP4

  Gali būti naudojamas tik judantiems, multimedijos ir holograminiams ženklams ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • kadrų dažnis: 24 (23,98) - 30 (29,97) fps;
  • pralaidumas: 1 200–8 000 Kbps;
  • rinkmenos tipai: vaizdo/MP4, garso/MP4, programos/MP4.
 • E. paraiška dėl registruoto Bendrijos dizaino

  Rinkmenos dydžio apribojimai:

  • didžiausias vieno priedo dydis: 2 MB (20 MB, jei tai OBJ, STL ir X3D);
  • didžiausias vieno dizaino visų priedų dydis: 20 MB;
  • priedo rinkmenos pavadinime gali būti ne daugiau kaip: 25 simboliai.

  Galimi rinkmenų tipai:

  JPEG

  Dizainui (-ams), kurio (-ių) paraišką teikiate, vaizduoti turi būti naudojamas įprastas rinkmenos tipas, atitinkantis šiuos standartus:

  • didžiausias galimas atvaizdo dydis: 5000 x 5000 pikselių;
  • spausdinimo raiška: minimali – 72 taškai colyje, maksimali – 300 taškų colyje;
  • spalvų modelis: CMYK spalvų (kurios bus paverstos į RGB spalvas), nespalvotas, juodai baltas arba RGB spalvų modeliai;
  • JPEG progresiniai atvaizdai bus paversti baziniais atvaizdais;
  • galimybė įkelti 3D dinaminius atvaizdus IR kitus statinius atvaizdus yra ribojama.

  PDF

  Gali būti naudojamas tik papildomai informacijai, bet netinka vaizduoti dizainui (-ams), kurio (-ių) paraišką teikiate.

  Palaikomos tik įprastos statinės PDF rinkmenos, pildomos PDF formos netinkamos. Negalima naudoti pirminėje PDF rinkmenoje nepateikiamų elementų (pvz., stačiakampių, rodyklių, paryškinto teksto ir pan.).

  OBJ, STL arba X3D

  Šie formatai gali būti naudojami vienam 3D dinaminiam atvaizdui įkelti teikiant papildomą informaciją ir kaip statinių atvaizdų šaltinis registruojant dizainus.

  X3D tipo rinkmenos nepavyks įkelti naudojantis Internet Explorer 11 versija.

 • E. paraiškos dėl protesto ir anuliavimo

  Rinkmenos dydžio apribojimai:

  • maksimalus vieno priedo dydis: 5 MB;
  • maksimalus visų priedų dydis: 20 MB;
  • priedo rinkmenos pavadinimas negali viršyti 150 simbolių.

  Galimi rinkmenų tipai:

  JPEG

  Turi būti naudojamas įprastas rinkmenos tipas, atitinkantis šiuos standartus:

  • didžiausias galimas atvaizdo dydis: 2008 x 2835 pikselių;
  • spausdinimo raiška: minimali – 96 taškai colyje, maksimali – 300 taškų colyje;
  • tik RGB 8b spalvų modelis (bet ne CMYK spalvų modelis);
  • JPEG progresinių vaizdų naudoti negalima.

  PDF

  Palaikomos tik įprastos statinės PDF rinkmenos, pildomos PDF formos netinkamos. Negalima naudoti pirminėje PDF rinkmenoje nepateikiamų elementų (pvz., stačiakampių, rodyklių, paryškinto teksto ir pan.).

  MP3

  Gali būti naudojamas tik ankstesniems judantiems, multimedijos ir holograminiams ženklams ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • diskretizavimo dažnis: 8 kHz tik balsui, 11,025 kHz garsiniams efektams, 22,05 kHz ar 44,1 kHz muzikai;
  • bito gylis: 8 ar 16 bitų;
  • kanalai: 1=Mono; 2=Stereo.

   

 • Kitos e. paraiškos (teikiant prašymą dėl įrašo, paraišką dėl galiojimo pratęsimo, paraišką dėl pavertimo, prašymą susipažinti su byla, tarptautinę paraišką pagal EUTM(A) arba apeliaciją)

  Rinkmenos dydžio apribojimai:

  • maksimalus vieno priedo dydis: 2 MB (20 MB e. apeliacijai);
  • maksimalus visų priedų dydis: 20 MB;

  Galimi rinkmenų tipai:

  JPEG

  Turi būti naudojama įprastas rinkmenos tipas, atitinkantis šiuos standartus:

  • spausdinimo raiška: minimali – 96 taškai colyje, maksimali – 300 taškų colyje;
  • tik RGB 8b spalvų modelis (bet ne CMYK spalvų modelis);
  • JPEG progresinių vaizdų naudoti negalima.

  PDF

  Palaikomos tik įprastos statinės PDF rinkmenos, pildomos PDF formos netinkamos. Negalima naudoti pirminėje PDF rinkmenoje nepateikiamų elementų (pvz., stačiakampių, rodyklių, paryškinto teksto ir pan.).

  MP3

  Gali būti naudojamas tik garsiniams ženklams ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • diskretizavimo dažnis: 8 kHz tik balsui, 11,025 kHz garsiniams efektams, 22,05 kHz ar 44,1 kHz muzikai;
  • bito gylis: 8 ar 16 bitų;
  • kanalai: 1=Mono; 2=Stereo.

   

 • Kiti elektroniniai pranešimai ir veiksmai

  Rinkmenos dydžio apribojimai:

  • maksimalus vieno priedo dydis: 20 MB;
  • maksimalus visų priedų dydis: 1 GB (100 MB pranešimams dėl protesto, anuliavimo ir apeliacijos);
  • priedo rinkmenos pavadinimas negali viršyti 20 simbolių.

  Jei pranešimo ir priedų bendras dydis viršija 20 MB, Tarnybai priedai vis tiek bus nusiųsti, tačiau peržiūros lange ir galutiniame pranešime apie gautą informaciją bus matomas tik pranešimas.

  Galimi rinkmenų tipai:

  JPEG

  Turi būti naudojamas įprastas rinkmenos tipas, atitinkantis šiuos standartus:

  • spausdinimo raiška: minimali – 96 taškai colyje, maksimali – 300 taškų colyje;
  • tik RGB 8b spalvų modelis (bet ne CMYK spalvų modelis);
  • JPEG progresinių vaizdų naudoti negalima.

  PDF

  Palaikomos tik įprastos statinės PDF rinkmenos, pildomos PDF formos netinkamos. Negalima naudoti pirminėje PDF rinkmenoje nepateikiamų elementų (pvz., stačiakampių, rodyklių, paryškinto teksto ir pan.).

  MP3

  Gali būti naudojamas tik garsiniams ženklams ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • diskretizavimo dažnis: 8 kHz tik balsui, 11,025 kHz garsiniams efektams, 22,05 kHz ar 44,1 kHz muzikai;
  • bito gylis: 8 ar 16 bitų;
  • kanalai: 1=Mono; 2=Stereo.

   

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 20-02-2019
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos