Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Dizainai Europos Sąjungoje

Parenkite savo dizaino apsaugos strategiją

Tarkime, sukūrėte naują dizainą. Šiuo gaminiu norite prekiauti ir jį platinti Europos Sąjungos (ES) rinkoje, tačiau nuogąstaujate, kad kiti pasipelnys iš jūsų sukurto naujo dizaino, todėl norite jį apsaugoti.

 
 

Registruotoji ar neregistruotoji apsauga?

Galite rinktis iš dviejų galimybių: prieš pradėdami prekiauti gaminiu, dizainą galite apsaugoti jį užregistravę Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) ir įsigiję registruotąjį Bendrijos dizainą (RBD) arba gaminiu galite pradėti prekiauti iš karto, neįregistravę dizaino, remdamiesi neregistruotojo Bendrijos dizaino (NBD) teise.

Sprendimas, kurį galiausiai priimsite, priklausys nuo to, kokią reikšmę dizainas turi jūsų dizainų paketo strategijai.

 

Kokį Bendrijos dizainą rinktis – registruotąjį ar neregistruotąjį?

Abiem atvejais užtikrinama toliau aprašyta apsauga.

 • Gaminio, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, gamyba be dizaino savininko sutikimo bus neteisėta.
 • Gaminio, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, pateikimas rinkai be dizaino savininko sutikimo bus neteisėtas.
 • Prekyba gaminiu, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, be dizaino savininko sutikimo bus neteisėta.
 • Gaminio, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, rinkodara be dizaino savininko sutikimo bus neteisėta.
 • Gaminio, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, importas ir (arba) eksportas be dizaino savininko sutikimo bus neteisėtas (-i).

Tačiau RBD ir NBD (neregistruotojo Bendrijos dizaino) apsaugos apimtis ir trukmė gerokai skiriasi.

Trukmės skirtumai

RBD

Registruotasis Bendrijos dizainas iš pradžių galioja penkerius metus nuo paraiškos padavimo dienos, o vėliau jo registracijos galiojimą galima pratęsti penkerių metų laikotarpiais, bet ne ilgiau kaip 25 metams.

NBD

Neregistruotajam Bendrijos dizainui suteikiama trejų metų apsauga nuo dizaino pirmojo pateikimo visuomenei Europos Sąjungos teritorijoje dienos. Praėjus trejiems metams, apsaugos galiojimo pratęsti negalima.

 

Dizaino pateikimas visuomenei vadinamas atskleidimu. Dizaino atskleidimas ir gebėjimas tai įrodyti yra svarbūs dizaino apsaugos veiksniai.

Apsaugos apimties skirtumai

RBD

Registruotieji Bendrijos dizainai saugomi nuo panašių dizainų net ir tuo atveju, jeigu panašus ar tapatus dizainas sukurtas sąžiningai, t. y. nežinant, kad egzistuoja ankstesnis dizainas.

NBD

Neregistruotieji Bendrijos dizainai suteikia teisę neleisti komerciniais tikslais naudoti dizaino tik tuo atveju, jeigu dizainas yra tyčinė nesąžiningai sukurta saugomo dizaino kopija, t. y. žinant, kad egzistuoja ankstesnis dizainas.

 

Įregistravus dizainą užtikrinama tvirtesnė ir skaidresnė teisinė apsauga. Kita vertus, ne visada lengva įrodyti, kad tam tikru metu Europos Sąjungoje (ES) būtent jūs atskleidėte dizainą. Be to, gali būti sunku įrodyti, kad jūsų dizainas buvo tyčia nukopijuotas ir kad pažeidėjas turėjo žinoti apie jūsų dizaino egzistavimą. Įregistravus dizainą, jums bus išduotas pažymėjimas, kurį turint bus nesunku įrodyti nuosavybės teisę.

Įvertinę šiuos du svarbius aspektus, jau galite pradėti kurti savo dizaino apsaugos strategiją.

 

Jeigu atskleidę savo dizainą, nusprendžiate, kad norite pateikti dizaino registracijos paraišką (norėdami užtikrinti visišką apsaugą arba įgyvendindami intelektinės nuosavybės strategiją), galėsite tai padaryti per vienus metus nuo atskleidimo. Tai vadinama lengvatiniu laikotarpiu. Jeigu savo dizainą įregistruosite vėliau, jis gali tapti ginčo objektu.

Kokią apsaugą rinktis – nacionalinę ar Europos?

Priėmę sprendimą įregistruoti savo dizainą, turėsite atsakyti į kitą klausimą – kur tai padaryti? Atsakymas priklausys nuo jūsų komercinės ir intelektinės nuosavybės strategijos.

Jeigu vykdote veiklą tik vienoje ES šalyje, galbūt norėsite įregistruoti savo dizainą joje. Jums bus suteikta išimtinė teisė į šį dizainą jūsų parinktoje šalyje, tačiau dizainas nebus apsaugotas nuo kopijavimo kitose ES šalyse.

Jei verslą vykdote daugiau nei vienoje ES šalyje, turėtumėte apsvarstyti galimybę užsitikrinti teisę į dizainą, galiojančią visoje ES, t. y. gauti registruotąjį Bendrijos dizainą (RBD). RBD suteikiamas pagal principą „viskas arba nieko": arba gaunate dizaino apsaugą visose valstybėse narėse, arba negaunate jos visai.

 

RBD nauda

Praktinė nauda

 • RBD taikoma bendra teisės sistema, kuria užtikrinama tvirta ir vienoda apsauga visoje Europos Sąjungoje.
 • RBD lengva įregistruoti. Tėra viena paraiška, viena teikimo kalba ir viena tvarkytina byla.
 • Registruojant RBD galima teikti sudėtines paraiškas (t. y. į vieną paraišką įtraukti keletą dizainų, pavyzdžiui, kelis to paties dizaino variantus).

Finansinė nauda

 • Vieno penkerius metus saugomo dizaino registracijos ir paskelbimo mokestis – 350 EUR.
 • Registruodami RBD, sutaupysite vertimo ir administravimo išlaidas.
 • Dizainų sistemoje taikoma nuolaida už didesnį kiekį. Teikiant sudėtinę paraišką, dizainams nuo 2-ojo iki 10-ojo taikoma 50 proc. registracijos mokesčio nuolaida, o už kiekvieną dizainą nuo 11-ojo  tereikia mokėti 25 proc. bazinio registracijos mokesčio.

EUIPO ar PINO?

Bendrijos dizaino registracijos paraišką galima teikti dviem būdais.

Paraišką galite teikti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) arba per Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautinį biurą, nurodydami, kad registruojate Europos Sąjungoje.

Nesvarbu, kurį būdą pasirinksite, jūsų paraišką patikrins EUIPO.

EUIPO tvarko viešą registruotųjų Bendrijos dizainų registrą. Kad registras atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus, vykdome keletą funkcijų.

Kontrolė

Tikriname visas paraiškas, kad įsitikintume, jog jos tinkamai užpildytos.

Sprendimų priėmimas

Sprendžiame ginčus, kilusius dėl RBD apsaugos apimties arba galiojimo.

Administravimas

Registruojame jūsų dizainų licencijavimo arba pardavimo sutartis.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.