Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Dizaino apibrėžtis

Dizaino apsauga – tai svarbus bet kokio dydžio įmonių (ne vien didesnių) komercinis turtas.

EUIPO tyrimai rodo, kad dizainų turinčių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pajamos vienam darbuotojui yra 17 proc. didesnės nei tų MVĮ, kurios neturi jokių intelektinės nuosavybės teisių.

Europos Sąjungoje dizainai aiškiai apibrėžti:

Tai „viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis visų pirma dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių“.

Dizaino reglamento 3 straipsnis

 

Dizaino pavyzdžiai

Dizaino apsauga gali būti taikoma beveik visiems pramoniniu būdu arba rankomis pagamintiems daiktams (išskyrus kompiuterių programas)

Ieškoti gaminių pakuočių pavyzdžių

Gaminių pakuotės

RCD 002710731-0001
Ieškoti gaminių ir (arba) gaminių rinkinių pavyzdžių

Gaminys ir (arba) gaminių rinkinys

RCD 002490193-0001
Ieškoti sudėtinių gaminių pavyzdžių

Sudėtiniai gaminiai

RCD 000408166-0001
Ieškoti gaminių dalių pavyzdžių

Gaminių dalys

RCD 229752-0001
 
Ieškoti logotipų pavyzdžių

Logotipai

RCD 000754098-0001
Ieškoti kompiuterinių piktogramų pavyzdžių

Kompiuterinės piktogramos

RCD 003001494-0002
Ieškoti spaustuvės šriftų pavyzdžių

Spaustuvės šriftai

RCD 004007441-0016
Ieškoti piešinių ir iliustracijų pavyzdžių

Grafiniai dizainai

RCD 004547370-0002
 
Ieškoti apipavidalinimo pavyzdžių

Apipavidalinimas

RCD 002213793-0001
Ieškoti ornamentikos pavyzdžių

Ornamentika

RCD 001446066-0009
Ieškoti interneto dizaino pavyzdžių

Interneto dizainas

RCD 003465632-0001
Ieškoti žemėlapių pavyzdžių

Žemėlapiai

003567155-0001
 

Šiek tiek teorijos

Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės (IN) sąvoka yra aiški ir žinoma jau ilgą laiką. Su intelektine nuosavybe susiduriame kiekviename žingsnyje.

Paprasčiausios mintys ir idėjos nėra intelektinė nuosavybė; intelektinė nuosavybė padeda apibrėžti ir apsaugoti žmonių išradimus ir kūrinius

  • Prekių ženklai padeda vartotojams sužinoti produktų kilmę
  • Dizainas atspindi konkrečią produkto išvaizdą
  • Autorių teisės – tai teisės į meno kūrinius, pvz., knygas, muziką, piešinius, skulptūras ir filmus
  • Patentais apsaugomi visų technologinių sričių techniniai išradimai

Intelektinė nuosavybė – tai atlygis naujovių kūrėjams ir priemonė, padedanti visiems pasinaudoti jų laimėjimais.

 

Intelektinės nuosavybės metro žemėlapis: norėdami sukurti kažką naujo, naudingo ir unikalaus, dizaineriai dažnai naudojasi ankstesnėmis idėjomis. Atsisiųskite šį žemėlapį – jis bus naudingas registruojant savo teises.


Pritaikytas metro žemėlapis su pažymėtais įvairių intelektinės nuosavybės procedūrų terminais

 

Daugiau informacijos šaltinių apie IN

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.