Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Mi lehet lajstromozott közösségi formatervezési minta?

Formatervezésiminta-bejelentések szemléltetése

Porszívó mint formatervezésiminta-bejelentés

Porszívó

Formatervezési minta száma: 003305929-0002

Kerti ház mint formatervezésiminta-bejelentés

Kerti házak

Formatervezési minta száma: 002068585-0003


Formatervezési minta bejelentése előtt három szempontot kell figyelembe venni:


Megfelel a formatervezési minta a lajstromozás kritériumainak?

A formatervezési minta oltalma a termék megjelenésére terjed ki, ezért a minta – jellegéből adódóan – kapcsolódik a termékhez. Ha nincs termék, oltalomról sem beszélhetünk.

Bármely ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve annak csomagolását, grafikai jelzéseit, betűformáit, terméknek minősül. A termékek levehető, majd visszahelyezhető részei is oltalom alá helyezhetők.

A színek önmagukban, a szöveges elemek és hangok például nem tartoznak ide, mivel nem képezik a termék megjelenésének részét. Ezek azonban védjegyoltalom alá helyezhetők.

Az előbb említett okból élőlények és fogalmak sem vehetők formatervezésiminta-oltalom alá, azonban ezekre védjegyoltalom sem vonatkozhat.

A formatervezési mintának a közrendet és bizonyos közerkölcsi normákat is tiszteletben kell tartania. A Hivatal elutasítja a nemi, faji, etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron és szexuális irányultságon alapuló, erőszakot vagy megkülönböztetést ábrázoló vagy ösztönző formatervezési mintákat.

Új a formatervezési mintája?

A formatervezési mintáról szóló rendelet előírja, hogy a formatervezési mintának, legyen az lajstromozott vagy nem lajstromozott közösségi formatervezési minta, újnak és egyéni jellegűnek kell lennie.

Újdonság

A formatervezési minta újnak minősül, ha korábban nem tettek közzé azzal azonos formatervezési mintát. Ha két formatervezési minta csak lényegtelen részletekben különbözik, akkor is azonosnak kell tekinteni őket.

Egyéni jelleg

A formatervezési mintának egyéni jellege van, ha bármely korábbi mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz.

Pontosan és megfelelően van a formatervezési minta ábrázolva?

A grafikai ábrázolás célja, hogy a bejelenteni kívánt formatervezési minta valamennyi jellegzetességét megjelenítse. Kizárólag Önön múlik, hogy formatervezési mintájának jellegzetességei a lehető legrészletesebben legyenek ábrázolva.

Éppen ezért fontos, hogy a formatervezési minta grafikus ábrázolása a lehető legalaposabb és legrészletesebb legyen. Az ábra minősége óriási jelentőséggel bír a formatervezési minta oltalma szempontjából.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a grafikus ábrázolást nézeteiként legfeljebb 8 cm × 16 cm méretre lehessen kicsinyíteni vagy nagyítani a közösségi formatervezési mintaoltalmi lajstromba való bejegyzése és a Közösségi Formatervezésiminta-oltalmi Közlönyben való közzététele céljából.

Nézetek

Formatervezési mintájának ábrázolása céljából legfeljebb tíz különböző nézetet csatolhat; hét oltalom alatt álló nézetet és három oltalom alatt nem álló nézetet. A nézet lehet egyszerű, oldalnézeti, keresztmetszeti, perspektivikus vagy robbantott. Az online formatervezésiminta-bejelentés lehetővé teszi a „ráhúzás egérrel" (drag and drop) funkcióval történő feltöltést, és használhat háromdimenziós és statikus képeket is. Ügyeljen arra, hogy a nézetek ugyanazt a mintát és a minta látható részét ábrázolják.

Ha összetett terméket nyújt be, azaz olyan alkotóelemekből álló terméket, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható, legalább egy nézetnek összeszerelt állapotban kell ábrázolnia a terméket. Ugyanez vonatkozik olyan többelemű termékekre, mint a sakktábla és részei vagy az evőeszközkészlet darabjai.

Színek

A formatervezési minta ábrázolásai a minta fekete-fehér vagy színes bemutatásából állnak. A két típus keverése nem megengedett. Nem nyújtható be például három, egyazon mintához tartozó nézet fekete-fehérben és négy színesben.

Háttér

A formatervezési minta ábráját semleges háttéren kell bemutatni. A mintának világosan megkülönböztethetőnek kell lennie környezetétől.

Azonosítók

Ha szeretné kiemelni a formatervezési minta bizonyos részeit, például azért, hogy igénylése a minta csak bizonyos részére, vagy bizonyos részének kifejezetten a figyelmen kívül hagyására vonatkozzon, az alábbi azonosítók egyikét használhatja:

  • Szaggatott vonallal jelölhetők azok az elemek, amelyeket nem kíván oltalom alá helyeztetni.
  • Bekeretezheti a minta azon elemeit, amelyeket oltalom alá kíván helyeztetni.
  • Színes árnyékolást és satírozást alkalmazhat azon jellemzők esetében, amelyeket nem kíván oltalom alá helyeztetni.
  • Elválasztó elemeket alkalmazhat abban az esetben, ha a minta bizonyos szakaszát nem kívánja oltalom alá helyeztetni.

Magyarázat, felirat vagy kiegészítő szimbólum nem tüntethető fel a formatervezési minta nézetein.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.