Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

A formatervezési minta és az ahhoz kapcsolódó termék(ek)

A bejelentéseknek tartalmazniuk kell, hogy a formatervezési minta milyen termék(ek)re vonatkozik.

Bejelentése benyújtásakor fel kell tüntetnie az(oka)t a termék(ek)et, amely(ek)ben a formatervezési minta megtestesülne, vagy amely(ek)re a formatervezési mintát alkalmaznák. A termékek megnevezését úgy kell megfogalmazni, hogy az egyértelműen kifejezze a termékek jellegét, és lehetővé tegye azt, hogy a termék(ek)et a locarnói osztályozás szerint csak egy osztályba sorolják.

A locarnói osztályozás az ipari formatervezési minták nemzetközi osztályozására szolgál. Az EUIPO a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalokkal együttműködésben kifejlesztett egy Eurolocarno elnevezésű keresési alkalmazást, amely automatikusan a megfelelő osztályokba és alosztályokba rendezi a termékeket. Az alkalmazás a locarnói osztályozási rendszeren alapul és annak felépítését követi, és az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.

Ipari formatervezési minták nemzetközi osztályozása

Eurolocarno 

Miért kell ezt az alkalmazást használnia?

Ennek két oka van:

  • Ha egy, az Eurolocarno alkalmazásban feltüntetett megnevezést választ, akkor azt garantáltan elfogadjuk. Ez jelentős mértékben felgyorsítja és leegyszerűsíti a lajstromozási eljárást is. Ezt elektronikus bejelentési opciónkon keresztül közvetlenül megteheti.
  • Az osztályozás kizárólag adminisztratív célokat szolgál, és lehetővé teszi a lajstromozott közösségi formatervezési minták adatbázisában történő keresést. Sem a termékek megnevezése, sem az osztályozásuk nem befolyásolja a közösségi formatervezési minták oltalmának terjedelmét. Más szóval a termék leírásához használt terminológia nem játszik szerepet a lajstromozott közösségi formatervezési minta tekintetében megszerzett oltalom odaítélésében.

Többes bejelentés

Ha egyetlen bejelentésben több formatervezési mintát szeretne benyújtani és ezáltal mennyiség utáni díjkedvezményt kapni, a termékosztályozás óriási jelentőséggel bír, mivel az oltalom alá helyezendő valamennyi formatervezési mintának ugyanahhoz a locarnói osztályhoz kell tartoznia. Ezt az egységes osztályozás követelményének nevezzük.

A mintáknak azonban nem kell ugyanazon alosztályhoz tartozniuk. A többes bejelentés például elfogadható, ha az egyik ahhoz tartozó minta termékmegjelölése a „Személygépkocsik", míg egy másiké a „Személygépkocsik belső berendezései". Ez esetben mindkét megnevezés a locarnói osztályozás 12. osztályába tartozik, de míg az előbbi a 08. alosztályba, az utóbbi a 16. alosztályba sorolható.


Díszítés

Többes bejelentés esetében egyetlen kivétel tehető az egységes osztályozás követelménye alól, mégpedig a díszítést illetően.

A díszítés olyan dekoratív elem, amely a termék körvonalainak érintése nélkül alkalmazható. A díszítések a locarnói osztályozás 32. osztályába tartoznak, és többes bejelentés esetén más osztállyal kombinálhatók.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.