Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Stratégia

Az európai uniós védjegyoltalom óriási lehetőséget jelent a márkaépítésre és -védelemre, és számos olyan előnyt kínál, amelyek a szellemi tulajdonnal járnak. Ezt a lehetőséget azonban ki kell aknázni: minél többet teszünk bele, annál többet vehetünk ki belőle.

 

Védjegyével kapcsolatban olyan egyedi stratégiát kell kidolgoznia, amely tükrözi vállalata tágabb érdekeit és szellemitulajdon-portfólióját. Ezeknek az érdekeknek az érvényesítése során különösen az alábbi három szempontot kell mérlegelnie:

 

A védjegy használata

Mint ahogy arról már szó esett, a jogok kötelezettségekkel járnak. Az Ön által megszerzett jog hatékony eszköz, amely hozzájárulhat a márka piaci elismeréséhez. Ennek a kizárólagos jognak azonban valamilyen célt kell szolgálnia, különben visszavonhatják. Az Ön védjegyének célja, hogy a piacon megkülönböztesse a védjegyéhez tartozó árukat és szolgáltatásokat a versenytársak áruitól és szolgáltatásaitól. Védjegyét ezért használnia kell. Ha nem használja, harmadik felek erre hivatkozva vitathatják a védjegy érvényességét. A jogszabályok kimondják, hogy az EU védjegyet a lajstromozástól számított öt éven belül ténylegesen használni kell az Európai Unióban.

Védjegyét törölhetik is, ha az Ön általi használatából kifolyólag egy áru vagy szolgáltatás közönséges elnevezésévé válik, vagy ha a védjegy által lefedett áruk és szolgáltatások természetét, minőségét vagy földrajzi eredetét tekintve félrevezetővé válik.

A védjegy védelme

Az, hogy a védjegy az Ön tulajdonában van, nem jelenti azt, hogy harmadik felek nem fogják vitatni érvényességét. Ugyanis azok a harmadik felek, akik elmulasztották az észrevételek vagy a felszólalás benyújtására vonatkozó határidőt, második lehetőségként megpróbálhatják töröltetni az Ön jogát.

Ön gondolhatja úgy, hogy ez nem tisztességes, de fordított helyzetben lehet, hogy máshogy vélekedne: képzelje el, hogy elmulasztotta a határidőt az egyik versenytársa védjegyével szembeni felszólalásra.

A törlés iránti kérelem benyújtásával egy olyan eljárás veszi kezdetét, amelynek során az érintett felek ütköztetik egymással az érveiket. Ha nem születik megállapodás, a Hivatal hoz határozatot.

A törlési kérelem díja 630 euro. Két külön űrlap használható fel erre a célra: az érvénytelenítésre, illetve a megszűnés megállapítására irányuló kérelem. A kettő között az a különbség, hogy az érvénytelenítés a védjegyet visszamenőleges hatállyal érvényteleníti (teljes egészében eltávolítja a védjegylajstromból), míg a megszűnés megállapítása a kérelem Hivatalhoz történő benyújtásának dátumától érvényes.

A márka fejlesztése

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégia idővel változik, és ezzel egy időben bővítenie kell védjegyének terjedelmét. Ha üzleti tevékenységét az Európai Unió (EU) határain kívül is szeretné folytatni, akkor védjegyének érvényességét ki kell terjesztenie az Unió határain túlra.

Ehhez számos lehetőség áll rendelkezésére. Egyedi bejelentéseit benyújthatja közvetlenül bármelyik, EU-n kívüli szellemitulajdon-jogi hivatalnak, vagy a Madridi Jegyzőkönyv értelmében nemzetközi lajstromozást kérelmezhet.

A Madridi Jegyzőkönyv a nemzetközi védjegyoltalom fontos eszköze. A genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által kezelt nemzetközi lajstromozási rendszert világszerte számos ország, többek között szinte minden európai ország, az USA, Japán, Ausztrália, Kína, Oroszország és 2004 októberében az Európai Unió is akkreditálta.

A Madridi Jegyzőkönyv értelmében a bejelentett alapvédjegy használatát kiterjesztik a Madridi Megállapodás és/vagy Jegyzőkönyv részes feleire. Fontos tudnia, hogy jogi értelemben nem kell megvárnia EU védjegyének lajstrombavételét ahhoz, hogy kérelmezze annak bővítését az Európai Unión kívül. Azonban az EU alapvédjegy és a nemzetközi lajstromozás között öt évig függőségi viszony áll fenn. Így amennyiben az EU védjegye bármilyen okból nem kerül lajstromozásra, nemzetközi lajstromozása érvényét veszti.

A nemzetközi bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) kell benyújtani. Az EU védjegy jogosultjának/bejelentőjének valamelyik uniós tagállam állampolgárának kell lennie, vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel, illetve lakóhellyel kell rendelkeznie az Európai Unió területén, hogy a védjegyének származási hivatala az EUIPO legyen. Ez azt jelenti, hogy nem minden EU védjegyjogosult/-bejelentő nyújthat be nemzetközi lajstromozási kérelmet EU védjegy alapján.

Nemzetközi bejelentéshez a hivatalos űrlapokat kell használni: A bejelentők nem használhatnak más űrlapokat, illetve nem változtathatják meg az űrlapok tartalmát és elrendezését.

  • Az EUIPO minden hivatalos nyelven elérhető elektronikus benyújtási eszközt bocsát rendelkezésre, amelynek formátuma megegyezik az EUIPO EM 2 formátummal. Az EUIPO javasolja az elektronikus benyújtási eszköz használatát, mivel az útmutatóul szolgál a bejelentők számára, így csökkenthető a lehetséges hiányosságok száma és felgyorsítható az elbírálás. Bár az elektronikus benyújtási eszköz az unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető, a Madridi Jegyzőkönyv egyik nyelvét (francia, angol vagy spanyol) is fel kell tüntetni, mivel a bejelentés a WIPO-hoz a kiválasztott nyelven kerül továbbításra.
     
  • EUIPO EM 2 papíralapú űrlap (a WIPO MM2 űrlap EUIPO általi adaptációja) az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.
     
  • WIPO MM2 űrlap angol, francia vagy spanyol nyelven

Az eljárás 300 eurós díját az EUIPO felé kell megfizetni nemzetközi bejelentés kérelmezése esetén, míg a nemzetközi díjakat közvetlenül a WIPO-nak. Minden olyan, EUIPO-nak teljesített befizetést, amelyet a WIPO-nak kellett volna címezni, visszaküldenek a bejelentőnek.

A bejelentés tartalmának és teljességének ellenőrzése után az EUIPO továbbítja a nemzetközi bejelentést a WIPO-nak. Az EUIPO köteles minden olyan változásról értesíteni a WIPO-t, amely hatással van az EU védjegyre az átmeneti időszak során (a nemzetközi bejelentés napjától számított öt évig).

A nemzetközi lajstromozáshoz további országok rendelhetők, miután az bejegyzésre került a WIPO-nál. Bár ez megtehető az EUIPO-n mint származási hivatalon keresztül, sokkal egyszerűbb további megjelöléseket hozzáadni a bejelentéshez közvetlenül a WIPO nemzetközi irodáján keresztül.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.