Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Lajstrombavételi folyamat

Ön benyújtotta formatervezési mintáját. Mi a következő lépés? Van még egyéb teendője?

Bejelentésének beérkezése után az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) vizsgálói leellenőrzik annak tartalmát. Ha a formatervezési minta benyújtására interneten keresztül került sor, a lajstromba vétel módja egyszerű. A legtöbb, interneten benyújtott formatervezési minta néhány napon belül lajstromba kerül.

Az alábbiak a közvetlenül az EUIPO számára benyújtott bejelentések esetére vonatkoznak. Az Európai Uniót megjelölő, a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) számára benyújtott nemzetközi lajstromok tekintetében az alaki követelmények ellenőrzését a legtöbb esetben a WIPO Nemzetközi Irodája végzi el.


Vizsgálati kritériumok

Alaki követelmények

Minden bejelentés esetében el kell végezni az alaki követelmények ellenőrzését. Ha a vizsgáló problémát észlel, a probléma kijavítása céljából tájékoztatja Önt vagy az Ön képviselőjét (ha van kijelölt képviselője). Önnek általában két hónap áll rendelkezésére, hogy reagáljon a vizsgáló kifogására (azaz a Hivatal által küldött, hiányosságokat felsoroló levélre). Amennyiben ez az időszak nem elegendő, hosszabbítást kérelmezhet. Az EUIPO általában az első hosszabbítás iránti kérelmet automatikusan elfogadja. Második hosszabbításra azonban csak abban az esetben van lehetőség, ha az szükséges és kellőképpen indokolt.


Az alábbiakban néhány lehetséges probléma tekinthető meg.

Megoldás:

A benyújtott ábra nem alkalmas reprodukálásra, azaz az ábrából nem derül ki, hogy mi az igényelt oltalom célja. Megoldás Elrejt

A Hivatal felkéri Önt arra, hogy (postai úton) küldje el az oltalom tárgyát képező formatervezési minta jól azonosítható ábráját. A benyújtás időpontja az ábra EUIPO általi kézhezvételének napja.

Az ábra benyújtott nézetei nem egységesek. Megoldás Elrejt

A következőket kell tennie:

  • el kell távolítania az eltérő nézeteket bejelentéséből, vagy
  • különböző mintákat tartalmazó többes bejelentéssé kell módosítania bejelentését, és ki kell fizetnie a megfelelő díjakat.
Az Ön vállalata nem rendelkezik az Európai Unióban székhellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel, illetve Ön olyan magánszemély, aki nem rendelkezik lakóhellyel az Európai Unió területén, és nincs kijelölt képviselője. Megoldás Elrejt
A befizetett díjak nem fedezik az összes bejelentett formatervezési mintát. Megoldás Elrejt

Be kell fizetnie az esedékes díjat, vagy el kell távolítania a formatervezési minták egy részét.

Nem jelölt meg terméket, vagy a jelzés hibás. Megoldás Elrejt

A megfelelő osztályozás lehetővé tétele érdekében meg kell jelölnie a terméket, vagy meg kell határoznia a termékek jellegét és rendeltetését. Az Eurolocarno osztályozási eszköz használatát javasoljuk.


Ha a válasz nem oldja meg a problémát, a vizsgáló visszautasítja vagy a teljes formatervezési mintát, vagy többes bejelentés esetén a formatervezési minták egy részét. A vizsgáló határozatot hoz, amely ellen fellebbezés nyújtható be, ha Ön nem ért egyet az eredményével.

Mire terjed ki a vizsgálat?

Az EUIPO érdemi vizsgálata két kérdésre korlátozódik:

  1. A formatervezési minta valóban formatervezési minta-e?
    A formatervezési minta a teljes terméket vagy annak egy részét ábrázolja-e? A vizsgáló értesítést küld, ha kétsége van ezzel kapcsolatban. Élő növényt ábrázoló formatervezési minta ábrája tekintetében például ilyen értesítést küldenének.
  2. Van olyan elem a formatervezési mintán, amely sérti a közrendet vagy közerkölcsöt?
    A közrend vagy közerkölcs fogalma országonként eltérő lehet. A lajstromozott közösségi formatervezési minták egységes jellege miatt azonban akkor is elutasítják a mintát, ha az az Európai Unió csak egy bizonyos részén elfogadott közrendet sérti.

Ha a vizsgáló úgy ítéli meg, hogy az Ön formatervezési mintája sérti e két szabály bármelyikét, hiányosságokat felsoroló levelében kéri Önt arra, hogy vonja vissza vagy módosítsa a szóban forgó formatervezési mintát. Önnek is van lehetősége észrevételeket benyújtani. Ha a minta módosított ábrájának benyújtása mellett dönt, az ábra csak akkor lesz elfogadható, ha a minta azonossága megőrizhető. Nyilvánvaló, hogy teljesen különböző minta nem nyújtható be. Kizárólag nem jelentős tulajdonságok távolíthatók vagy hagyhatók el, azaz olyan elemek, amelyeket a tájékozott felhasználó vélhetően nem venne észre.

Ha Ön egyáltalán nem válaszol, vagy a vizsgáló által felvetett probléma megoldatlan marad, a vizsgáló értesítést küld a formatervezési minta elutasításáról. A határozat ellen benyújtható fellebbezés.

Mi nem képezi a vizsgálat tárgyát?

Az EUIPO hivatalból nem vizsgálja, hogy az Ön formatervezési mintája új vagy egyéni jellegű-e. Harmadik felek azonban kérhetik, hogy semmisítsék meg az Ön formatervezési mintáját. Megsemmisítési eljárás csak lajstromozott formatervezési minta ellen indítható, azonban erre nem kerülhet sor a lajstrombavételi folyamat során.

A lajstromba vétel igazolása

Ha nem tapasztalnak problémát a formatervezési mintával kapcsolatban, illetve a felmerülő problémákat Ön megoldja, a formatervezési mintát lajstromba veszik. A lajstromba vételt a Közösségi Formatervezésiminta-oltalmi Közlönyben is közzéteszik. Ha közzététel-halasztást kérelmezett, kizárólag a formatervezési minta számát, a benyújtás időpontját, a lajstrombavételi időpontokat, valamint a bejelentő és a képviselő nevét teszik közzé. Ez esetben a minta ábráját nem tüntetik fel.

Mintaoltalmi okiratot csak a lajstromozott közösségi formatervezési minta teljes közzétételét követően állítanak ki (interneten). Az okirat a közzétételt követő naptól tölthető le a rendszerből. Az okiratról nem készül papíralapú másolat. Azonban nem hitelesített vagy hitelesített okiratmásolat igényelhető.

Hogyan támadható meg a Hivatal határozata?

A végső határozattal hátrányosan érintett felek fellebbezést nyújthatnak be. Ha fellebbezést kíván benyújtani, használja az ezen a hivatkozáson elérhető formanyomtatványt. Ha szükséges, tekintse át magyarázó feljegyzéseinket. A művelet a user area-n is elvégezhető.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.