Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Kezelés

A lajstromozott közösségi formatervezési minták átruházhatók, megújíthatók és használatuk engedélyezhető. A lajstromozott közösségi formatervezési mintákat érintő módosításokat a Közösségi Formatervezésiminta-oltalmi Értesítőben teszik közzé.

 

Az oltalom fenntartásának módja

A közösségi formatervezési minták oltalma ötéves időtartamra szól, és négyszer újítható meg (összesen legfeljebb 25 éves időtartamra). Ötévente választ kell adnia a következő kérdésre: meg szeretném hosszabbítani a formatervezési mintám érvényességét? A válasz az Ön szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiájától függ.

Szeretné fenntartani az oltalmat?

Megújítás 

Két lehetősége van:

 

Többes bejelentés esetén Ön dönthet úgy, hogy a formatervezési minták csak egy részét újítja meg.

 1. Megújítás. Ha szeretné, hogy formatervezési mintája oltalom alatt maradjon, újítsa meg mintáját az interneten.

  A formatervezési mintánként fizetendő díjak – többes bejelentéstől függetlenül – a következők:

  • 5 év után: 90 euró
  • 10 év után: 120 euró
  • 15 év után: 150 euró
  • 20 év után: 180 euró

 2. Nem újítja meg formatervezési mintáját. Ha úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg formatervezési mintájának uniós oltalmát, a mintával kapcsolatos jogok elévülnek.

Mikor kell megújítani a formatervezési mintát?

Önnek kell meggyőződnie arról, mikor esedékes a formatervezési minta megújítása. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) azonban általában hat hónappal a lajstromozott közösségi formatervezési minta oltalmának lejárta előtt értesítést küld a jogosultnak vagy képviselőjének a megújításról. Minden olyan személy, aki jogot tart fenn az Ön lajstromozott közösségi formatervezési mintájával kapcsolatban, például a hasznosító, szintén értesítést kap a Hivataltól a minta megújításának esedékességéről.

A megújításhoz kitöltendő űrlap benyújtásáról és a megújítás díjának befizetéséről a lajstromozott közösségi formatervezési minta lejárati dátumát megelőző hat hónapon belül gondoskodni kell. Az űrlap az oltalom lejárati hónapjának utolsó napjáig benyújtható.

Ha elfeledkezett a minta határidőn belüli meghosszabbításáról, és szeretné a mintát meghosszabbítani, erre a lejárat dátumát követő hat hónapig 25%-os pótdíj megfizetésével továbbra is van lehetősége.

Az alábbi példában az egyes időszakok a következő szakaszhoz tartozó időpontig tartanak.

 • Lajstromozási időszak
 • Internetes megújítás
  Normál díj
 • Határidőn túli internetes megújítás
  Pótdíj
  (25%-os pótdíj)
 • 2009.01.01.

  Benyújtás napja
 • 2013.08.01.

  A megújítási időszak kezdete
 • 2014.01.31.

  A normál díj megfizetésével történő megújítás utolsó napja
 • 2014.07.31.

  A megújítás legvégső határideje
 

Hogyan kell megújítani a formatervezési mintát?

A lajstromozott közösségi formatervezési mintát interneten keresztül kell megújítani. Ne feledje, hogy a minta a megújításkor nem módosítható.

Értesítsen bennünket, ha adatai megváltoztak!

Névváltozás, cégnévváltozás, címváltozás, elérhetőségek módosítása stb. esetén.

Módosítsa személyes adatait!

User Area 

Miért van erre szükség?

Ha nincs képviselője, akkor közvetlenül Ön a kapcsolattartó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden változásról tájékoztasson bennünket. A vállalati adatok aktualizálása akkor is érdeke, ha van kijelölt képviselője. Előfordulhat, hogy az EUIPO-nak vagy harmadik félnek fel kell vennie Önnel a kapcsolatot.

 

Mikor van erre szükség?

Nincs hivatalosan meghatározott határidő. Minél hamarabb értesít minket a változásokról, annál jobb.

 

Hogyan kell ezt bejelentenem?

Ha Önnek van képviselője, tájékoztassa, és ő elvégzi a módosításokat Ön helyett. Az adatok módosítása az online User Area-n is egyszerűen elvégezhető. Lépjen be a saját User Area-ba, és a beállításokat tartalmazó menüben módosítsa a kívánt személyes adatokat.

A személyes adatok módosítása során a bejelentő, illetve a jogosult személye nem változtatható meg. Erre formatervezésiminta-átruházás keretében kerülhet sor.

Jogi személyek csak egy hivatalos címmel rendelkezhetnek. Kétség esetén az EUIPO kérheti a jogi személy hivatalos formájának vagy címének igazolását.

Az EUIPO rendszerében nyilvántartott azonosítószáma feltüntetésekor nem kell felsorolnia minden Önhöz tartozó jogot. A módosítás valamennyi jogára automatikusan érvényes lesz.

Eladhatom-e lajstromozott közösségi formatervezési mintámat, illetve engedélyezhetem-e használatát?

Lajstromozott közösségi formatervezési mintája vagyonnak számít. A jogosultság átruházható vagy a használat engedélyezhető. A használat engedélyezése és az értékesítés közötti fő különbség az, hogy míg értékesítés (átruházás) esetén a közösségi formatervezésiminta-oltalmi jogosultság végérvényesen a másik félre száll át, addig a használat engedélyezése esetén a jogosultság önnél marad. Olyan ez, mintha a saját házát értékesítené vagy adná bérbe. A használati szerződés vagy az értékesítési megállapodás létrejöttét követően tájékoztasson bennünket a részletekről.

Küldjön bejegyzésre vonatkozó információt gyorsan és könnyedén interneten keresztül

Online bejelentés 

A használat engedélyezése és a jogosultság átruházása – részletek

Lajstromozott közösségi formatervezési mintája használatának engedélyezése vagy a jogosultság átruházása az Ön döntése. Számunkra csak az a fontos, hogy az ehhez kapcsolódó információk helyesek legyenek rendszerünkben. Érdemes az alábbi információkkal tisztában lenni:

Használat engedélyezése vagy átruházás?

A többes bejelentésbe foglalt egyes formatervezési mintákat úgy kell kezelni, mintha azok függetlenek lennének egymástól. Ez azt jelenti, hogy a többes bejelentésbe foglalt formatervezési minták egyesével, külön-külön is átruházhatók, illetve használatuk egyenként is engedélyezhető.

Használat engedélyezése vagy átruházás?

 
  Átruházás Használat engedélyezése
Díj Adminisztrációs díj – formatervezési mintánként 200 euró
Maximális díj 1000 euró (feltéve, hogy a felek minden esetben ugyanazok maradnak).
Adminisztrációs díj – formatervezési mintánként 200 euró
Maximális díj 1000 euró (feltéve, hogy a felek minden esetben ugyanazok maradnak).
Földrajzi hatály A jog átruházása az Európai Unión teljes területén érvényes. A használat engedélyezése uniós tagállamokra korlátozható.
Idő A jog átruházásának nincs időkorlátja. A jog használata meghatározott időre szól.
 

Mikor van erre szükség?

A használati szerződés vagy az értékesítési megállapodás létrejöttét követően tájékoztasson bennünket.

 

Hogyan kell ezt bejelentenem?

Az átruházás vagy a használat engedélyezése tényének nyilvántartásba vételéhez kérelmet kell benyújtania: ezt bejegyzés iránti kérelemnek nevezik. Küldjön bejegyzésre vonatkozó információt gyorsan és könnyedén interneten keresztül.

Ha mindkét fél megbízásából ugyanaz a hivatásos képviselő jár el (és a képviselő az aktuális tulajdonost képviseli), a kérelmet mindkét fél nevében a hivatásos képviselőnek kell aláírnia. Ilyen esetben nincs szükség az átruházási okirat vagy a használati engedély másolatának benyújtására.

Milyen egyéb műveleteket hajthat végre a jogára vonatkozóan?

Jogosultságával kapcsolatban egyéb, kevésbé gyakori műveleteket is végrehajthat. Az összes opció megtalálható online űrlapunkon, de a legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban összefoglaltuk Önnek:

 • Dologi jogok: lehetősége van formatervezési mintáját biztosítékként felhasználni.

 • Lemondás: lehetősége van a lajstrombavétellel megszerzett jogáról lemondani.

 • A közösségi formatervezési minta kijavítása: a szövegezési vagy másolási hibák, illetve a nyilvánvaló tévedések kijavíthatók. Ha ilyen hibát észlel, tájékoztasson bennünket. Ha a hiba az EUIPO-nak tudható be, új mintaoltalmi okiratot állítunk ki. Főszabályként a formatervezési minta ábrázolásának javítását elutasítják, ha a hiba/hibák nem az EUIPO-nak tulajdonítható(k).

Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide