Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Jogviták

A saját lajstromozott közösségi formatervezési minta alapján Önnek lehetősége van vitatni a potenciálisan ütköző jogokat, azonban saját mintája is lehet vitatás vagy támadás tárgya.

Ezekre a támadásokra több szinten, akár az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) előtt, akár nemzeti bíróságok előtt is sor kerülhet. Az alábbiakban az EUIPO előtti eljárás részleteiről olvashat. Jogi intézkedésekkel kapcsolatban további információkat A lajstromozott közösségi formatervezési mintával kapcsolatos jogok kezelése című szakaszban talál.

A védjegyekkel ellentétben, amelyek esetében jogvitákra a védjegy lajstrombavétele előtt is sor kerülhet, a minták csak a lajstrombavételt követően vitathatók. Ezt az eljárást jogi szaknyelven megsemmisítési kérelemnek nevezik. A következők a megsemmisítési eljárást mind a megsemmisítést kérelmező, mind a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja szempontjából mutatják be.


Megsemmisítési eljárás elindítása

Megsemmisítési kérelem benyújtása

Nem kötelező a megsemmisítési kérelem hivatalos űrlapját használni a kérelem benyújtásához, azonban mindenképpen ajánlott, mivel megkönnyíti annak feldolgozását, és kiküszöböli a hibákat. A kérelmet az alátámasztó dokumentumokkal együtt két példányban kell benyújtani: az egyik példány a Hivatal archívumába, a másik példány pedig – anélkül, hogy a másolás miatt romlana a másolat minősége – a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultjához kerül.

A megsemmisítési kérelmet postai úton kell az EUIPO számára benyújtani.

Kérjük, olvassa el a lajstromozott közösségi formatervezési minták megsemmisítési kérelmének benyújtására szolgáló űrlappal kapcsolatos tudnivalókat, ha bizonytalan annak kitöltésében. Megsemmisítési kérelem benyújtása előtt ajánlatos jogi tanácsot kérni.

A megsemmisítési kérelem díja 350 EUR. A kérelmet addig nem tekintik benyújtottnak, amíg a teljes díjat be nem fizették.

A megsemmisítési eljárás

Az EUIPO elküldi a megsemmisítési kérelmet a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultjának, és két hónapos válaszadási időszakot biztosít számára. Ha a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja nem válaszol, az EUIPO a megsemmisítést kérelmező által benyújtott kérelem alapján hoz határozatot. Ha a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja válaszadás mellett dönt, a Hivatal haladéktalanul továbbítja észrevételeit a megsemmisítést kérelmező számára.

Ha az EUIPO úgy véli, hogy elegendő információ áll rendelkezésére, határozatot hoz. Ha nem áll rendelkezésére elegendő információ, további levélváltásra kerülhet sor.

Bármelyik fél kérhet határidő-hosszabbítást, ha a két hónapos időszak nem elegendő. A hosszabbítás iránti kérelmet első alkalommal általában automatikusan elfogadják. További hosszabbításra csak abban az esetben van lehetőség, ha az szükséges és kellőképpen indokolt.

Az idővonal a megsemmisítési folyamatot szemlélteti. Az első lépése a megsemmisítéssel kapcsolatos értesítés elküldése, amelyre a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultjának 2 hónapon belül reagálnia kell. A következő lépés a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja által elküldött észrevételeket magában foglaló értesítésnek a megsemmisítést kérelmező számára történő továbbítását foglalja magában. A megsemmisítést kérelmezőnek ettől az időponttól számítva két hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy választ küldjön.

 • 2 hónap
 • 2 hónap
 • Értesítés megsemmisítési kérelemről
 • A lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja számára előírt válaszadási határidő
 • Értesítés küldése a megsemmisítést kérelmezőnek a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja által elküldött észrevételekről
 • A megsemmisítést kérelmező számára előírt válaszadási határidő

Megsemmisítési okok

A formatervezési mintáról szóló rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja felsorolja a megsemmisítés alapjául szolgáló okokat. Ezek közül a leggyakoribb, hogy a formatervezési minta nem új vagy nem egyedi jellegű. További okok a kézikönyvben olvashatók.

Megsemmisítési kérelmet bárki benyújthat. Az ilyen kérelem benyújtásának nem feltétele, hogy RENDELKEZZEN korábbi joggal. Mindössze azt kell igazolnia, hogy a minta nem új vagy egyedi jellegű. Ez olyan – nem szükségszerűen saját – azonos vagy hasonló minta bemutatásával érhető el, amely már korábban létezett, mint az, amely ellen a megsemmisítési kérelem irányul.


Igazolás

Ahhoz, hogy az újdonságot vagy az egyedi jelleget nélkülöző minta esetében benyújtott megsemmisítési kérelem sikeres legyen, két szempontot kell igazolni:

Az EUIPO csak akkor értékeli az összbenyomást, ha a korábbi mintát közzétették.

Korábbi minta közzététele

Rendelkezésre kell bocsátani a korábbi formatervezési minta/minták ábráját, valamint a közzétételt igazoló dokumentumokat.

Az alábbi listában olyan dokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek megfelelnek ennek a célnak. A kézikönyv leírja, hogy az EUIPO hogyan, és milyen súllyal értékeli és veszi figyelembe ezeket a dokumentumokat.

 • Hivatalos kiadványok: a világ bármely szellemitulajdon-hivatalának értesítőjében közzétett korábbi minta általában megfelel ennek a kritériumnak, csakúgy, mint a védjegy- és szabadalmi értesítőkben közzétett minták.

 • Kiállítások és kereskedelmi használat: a világ bármely nemzetközi kiállításán bemutatott minta általában megfelel ennek a kritériumnak, csakúgy, mint a kereskedelmi használat.

 • Közzététel az interneten: általános elvként az interneten való közzététel az előzőek részét képezi. Az interneten vagy online adatbázisokban közzétett adatok a közzététel dátumától kezdődően nyilvánosan hozzáférhető információnak számítanak. Az internetes közeg jellege azonban megnehezítheti az információk közzétételi dátumának pontos meghatározását: nem minden weboldal tünteti fel a közzététel időpontját.

 • Eskü alatt tett, megerősített vagy írásbeli nyilatkozatok: az írásbeli nyilatkozatok elvben önmagukban nem elegendőek korábbi minta közzétételének igazolására. Az ilyen dokumentumok azonban alátámaszthatják és/vagy tisztázhatják más dokumentumok pontosságát.

A tájékozott felhasználóban keltett összbenyomás

Két formatervezési minta összehasonlításakor az EUIPO ugyanazon kritériumokat veszi figyelembe, amelyeket korábbi jogokra történő keresés és potenciálisan hasonló jogok azonosítása során kell figyelembe venni. Az összbenyomás értékeléséről további információk a kézikönyvben találhatók.

A megsemmisítési eljárás lezárása

A megsemmisítési eljárás lezárul, ha

 • az egyik (vagy mindkét) fél az eljárás megszüntetése mellett dönt (vagy mert a felek peren kívül megegyeznek, a megsemmisítést kérelmező visszavonja kérelmét, vagy mert a jogosult lemond a közösségi formatervezési mintáról);
 • vagy az EUIPO határozatával lezárja az eljárást. A megsemmisítési eljárás bármelyik fele fellebbezhet a számára kedvezőtlen határozat ellen.

A megsemmisítendő közösségi formatervezési mintát úgy tekintik, mintha soha nem létezett volna.

Ki fizeti meg a költségeket?

A határozat eredményétől és attól függ, hogy ki viseli a költségeket, hogy ki kérelmezi az eljárás megszüntetését.

Az EUIPO határozatának általában kétféle eredménye lehet:

A lajstromozott közösségi formatervezési mintát nem semmisítik meg.

A kérelmezőnek kell megfizetnie a képviselet költségeit a lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja számára, jellemzően 400 eurót.

A lajstromozott közösségi formatervezési mintát megsemmisítik.

A lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultjának kell megfizetnie a költségeket a kérelmező számára, jellemzően 750 eurót, amely a megsemmisítési kérelem 350 eurós díját és a 400 eurós képviseleti díjat tartalmazza.


Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide