A „Levelezés helyett” e-művelet használatára vonatkozó általános feltételek

Az elektronikus úton továbbított közlésekről szóló, 2019. január 18-i EX-19-1. sz. ügyvezető igazgatói határozat 2. mellékletének 2.c) pontjában említetteknek megfelelően.

c) A Hivatalnak küldött bejelentések, közlemények vagy egyéb dokumentumok

A User Area lehetővé teszi, hogy a felhasználó elektronikus úton nyújtson be bejelentéseket, közleményeket vagy egyéb dokumentumokat. Főszabály szerint azt követően, hogy egy bejelentést, közleményt vagy más dokumentumot elektronikus úton nyújtottak be, ugyanabban az ügyben a későbbi bejelentéseket, közleményeket vagy más dokumentumokat azonos módon kell benyújtani.

A User Area felületen belül a „Levelezés helyett” gomb is használható. E gomb csak a következő két feltétel teljesülése esetében használható.

  1. A User Area felületen nem áll rendelkezésre adott e-művelet.
  2. A User Area felületen adott e-művelet rendelkezésre áll, azonban az technikai üzemzavar miatt átmenetileg nem érhető el. Amennyiben ez az adott e-művelet európai uniós védjegybejelentés elektronikus benyújtását vagy európai uniós védjegy lajstromozásának elektronikus megújítását jelenti, teljesíteni kell az EX-19-1. sz. ügyvezető igazgatói határozat 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott feltételeket, nevezetesen azt, hogy a lajstromozást vagy megújítást kérelmező személynek ugyanazt a kérelmet (ugyanazt a tartalmat) a User Area felületen az adott e-műveleten keresztül az eredeti benyújtástól számított három munkanapon belül újra be kell nyújtania. További részletekért lásd az EX-19-1. sz. ügyvezető igazgatói határozat 4. cikkének (6) bekezdését.

A „Levelezés helyett” e-műveleten keresztül küldött bejelentés, közlemény vagy dokumentum elektronikus átvétele az „elküldés visszaigazolása” formájában történik a User Area „elküldött” elemek részében.

Az oldal utolsó frissítése 05-03-2021