Adminisztratív dokumentumok kérelmezése

EUIPO adminisztratív dokumentumok nyilvántartása

Az európai uniós védjegyekre vagy közösségi formatervezési mintákra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférést a következő rendelkezésekben határozták meg:

A nyilvántartásban közvetlenül nem hozzáférhető dokumentumok esetében kérelmezőlapot kell kitölteni és benyújtani. Kérelmeket levélben, faxon vagy e-mailben is be lehet nyújtani, az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilvántartásban szereplő hivatkozások jogilag nem kötelező érvényűek. Kizárólag a Hivatalos Lapban (Eur-Lex) közzétett jogi aktusok kötelező érvényűek.

Az oldal utolsó frissítése 26-01-2021